Köhnə versiya

П.новости

Son buraxılış
Arxiv

“İsmayıllı Quşçuluq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2020-ci il dekabrın 31-nə balans hesabatı

manatla

Aktivlər

2020-ci il

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

4864

Debitor borclar

26319

Keçmiş illərin zərəri

385531

Cəmi qısamüddətli aktivlər

416714

Mallar və ehtiyatlar

87014

Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan quşlar

-

Əsas vəsaitlər (qalıq dəyəri ilə)

1458183

Quraşdırılmamış avadanlıq

16739

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

1561936

CƏMİ AKTİVLƏR

1978650

Öhdəliklər

Uzunmüddətli bank kreditləri

380245

Uzun-qısa müddətli öhdəliklər

19100

Təsisçilərlə hesablaşmalar

310327

Vergilər

-

Sair qısamüddətli öhdəliklər

11776

Cəmi öhdəliklər

721448

Kapital

Nizamnamə kapitalı

1257202

Cəmi kapital

1257202

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL

1978650

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Malların təqdim edilməsindən gəlir

554370

Cəmi əməliyyat xərcləri

553521

Mənfəət

849

İdarə heyəti

24 Июля 2021 00:51 - Реклама и Объявления
Реклама и Объявления

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə