Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Milli Konservatoriyası boş olan ştatlar üçün müsabiqə elan edir

REKLAM VƏ ELAN
22 Yanvar
00:57

Milli vokal kafedrası üzrə:

1. Baş müəllim - 1 ştat

Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrası üzrə:

1. Dosent –1 ştat

REKLAM VƏ ELAN bölməsi