Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR

REKLAM VƏ ELAN
19 Yanvar
04:41

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi

2022-ci il martın 23-dən 25-dək Ukraynanın Kiyev şəhərində keçiriləcək turizm sərgisində “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun açar təhvili üsulu ilə sərgi stendinin quraşdırılması işlərinin satın alınması məqsədilə

TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR

Təkliflər sorğusunda təmir və bərpa işləri üzrə təcrübəsi olan və ixtisaslı işçi heyətinə malik rezident və qeyri-rezi­dent hüquqi şəxs, yaxud yeni hüquqi şəxs yaratmadan hüquqi şəxslər birliyi (konsorsium da daxil olmaqla) iştirak edə bilər.

İddiaçılar təkliflər sorğusunda iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün yazılı müraciət;

- təklifin qüvvədə olma müddəti zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 bank günü təşkil etməlidir;

- təklifin dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində bank təminatı (qiymət təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır);

- vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müva­fiq vergi və sosial müdafiə orqanından arayış;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında dövlət orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatı;

- məhkumluq barədə arayış;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin və onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq qaydada təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) və rekvizitləri;

- təkliflər sorğusu barədə təklifi və satınalma müqaviləsini imzala­maq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;

- iddiaçının son 3 (üç) il ərzində oxşar işlər üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;

- peşəkar işçi heyəti (CV);

- mikro, kiçik, orta və ya iri sahib­karlıq subyektinə aid olması barədə sənəd;

- digər sənədlər (təkliflər sorğusu­nun əsas şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər sənədlər).

İddiaçılar konsorsium yaratmaq­la təkliflər sorğusunda iştirak etmək istəyirlərsə, konsorsium barədə müqavilə, eləcə də konsorsium işti­rakçısı olan bütün şirkətlər barədə yuxarıda göstərilən zəruri sənədləri (məlumatları) təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar təkliflər sorğusuna aid təkliflərini qapalı, möhürlənib imzalan­mış ikiqat zərflərdə təqdim etməlidirlər. Azərbaycan Respublikasından olan iddiaçıların təkliflər sorğusuna təqdim edəcəkləri bütün sənədlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində tərtib olunmalıdır. Xarici ölkələrdən olan iddi­açılar isə təmsil etdikləri dövlətin dilində hazırladıqları mətnlə birlikdə həmin mətnin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş nüsxəsini əlavə etməlidirlər. Mətnlər arasında fərq aşkar edilərsə, üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edil­miş mətnə veriləcəkdir.

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusunda göstərilən müddəalara uy­ğun hazırlamalı, təkliflər sorğusunda iş­tirak üçün sənədləri qapalı, möhürlənib imzalanmış ikiqat zərflərdə 4 fevral 2022-ci il saat 18.00-dək Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Landmark I, 3-cü mərtəbəyə (əlaqələndirici şəxs – Meh­man Bayramova) təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 7 fevral 2022-ci il saat 12.00-da Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Landmark I, 3-cü mərtəbədə açılacaqdır.

Zərflər iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə onların təqdimolunma ardıcıllığı üzrə açılacaq və təkliflər elan ediləcəkdir.

Tender komissiyası

REKLAM VƏ ELAN bölməsi