Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Analitik Ekspertiza Mərkəzi” Publik Hüquqi Şəxsi 2021-ci ildə tələb olunan kompüter və digər avadanlıqların satın alınması ilə əlaqədar AÇIQ TENDER ELAN EDİR

REKLAM VƏ ELAN
25 Noyabr
04:22

Açıq tenderdə iddiaçı qismində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak edə bilərlər.

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət satınalmalarının https//www.etender. gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün təkliflərini təqdim edə bilərlər

İddiaçılar iştirak haqqını aşağdakı hesaba köçürməlidirlər.
Tenderdə iştirak haqqı 300 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
TƏŞKİLAT- ANALİTİK EKSPERTİZA
MƏRKƏZİ PHŞ
H/h - AZ95IBAZ38090019449693913207
VÖEN-1300805451
BANKIN ADI- “AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI” ASC-nin NƏSİMİ FİLİALI
KOD- 805614
VÖEN- 9900001881
M/h- AZ- 03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T- İBAZAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə
olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
-vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanından arayış;
-iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında dövlət orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatı;
-iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin və onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq qaydada təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin qey -diyyatdan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) və rekvizitləri;
-tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;
-iddiaçının analoji işlər üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;
-müvafiq işlərin yerinə yetirilməsi üçün xüsusi lisenziya (mövcud olması mütləqdir);
-digər sənədlər (tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər sənədlər).
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Mətnlər arasında fərq aşkar olunarsa, üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı almaq üçün aşağıdakı şəxsə müraciət etmək olar:
Elşad Nəbiyev. Ünvan - Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Cəfər Cabbarlı küçəsi 34. Telefon- +994125960520 ; Faks:
+994125960716. E-mail: [email protected]
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusunda göstərilən müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak üçün sənədləri (tender təklifi və təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 14 dekabr 2021-ci il saat 11.00-a, tender təklifini və təklifin bank təminatını isə 22 dekabr 2021-ci il saat 11.00-dək portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 23 dekabr 2021-ci il saat 11.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında virtual iclas formatında aparılacaqdır. Elektron satınalmanın hər bir iştirakçısı onların təkliflərinin açılışını və qiymətləndirilməsini elektron portal vasitəsilə izləyə bilər.
QEYD – tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilaparılır.
Tender komissiyası

REKLAM VƏ ELAN bölməsi