BİLDİRİŞ

REKLAM VƏ ELAN
20 Noyabr
02:53

2021-ci il oktyabrın 25-də Milli Depo­zit Mərkəzinin İnformasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə yeni nəsil təhlükəsizlik sis­teminin satın alınması üçün keçirilmiş müsabiqədə "Dövlət satınalmaları haq­qında" Azərbaycan Respublikası Qa­nununun 32.1 və 33.1-ci maddələrinin tələbləri pozulmuş, tender təkliflərinin və tender təklifinin təminatının qüvvədə olma müddətləri 30 gün olduğu hal­da, əsas şərtlər toplusunda 29 gün müəyyən edilmişdir. Ona görə də müsabiqənin nəticəsi Azərbaycan Res­publikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ya­nında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən ləğv olunmuşdur.

Tender komissiyası

REKLAM VƏ ELAN bölməsi