“A Taksi” QSC tərəfindən qiymətli kağızların bir qisminin dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsi haqqında BİLDİRİŞ

REKLAM VƏ ELAN
18 Noyabr
00:31

 

1. Emitentin tam adı, təşkilati-hüquqi forması və olduğu yer - “A Taksi” QSC (VÖEN- 2005335711), Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti 13A, Xətai İş Mərkəzi, 12-ci mərtəbə.

2. Qiymətli kağızların bir qisminin dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsinin səbəbi – cəmiyyətin ümumi yığıncağının qərarı.

3. Qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi – AZ1001020978.

4. Qiymətli kağızların növü və forması – sənədsiz, adi, adlı səhm.

5. Ləğv edilən qiymətli kağızla­rın nominal dəyəri – 1000 (bir min manat) manat.

6. Dövriyyədən çıxarılacaq və ləğv ediləcək qiymətli kağızların sayı – 98 (doxsan səkkiz) ədəd.

7. Qiymətli kağızların geri ödənilməsi şərtləri (qiymətli kağız­ların geri alınma dəyəri, ödənilməsi qaydası və s.) səhmdarların hər birinə 49.000 manat (qırx doqquz min manat) onların bank hesab­larına köçürülməklə səhmlərin dəyəri geri ödəniləcəkdir.

REKLAM VƏ ELAN bölməsi