Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası aşağıdakı kafedralar üzrə professor-müəllim vəzifələrinə müsabiqə elan edir

REKLAM VƏ ELAN
1 Noyabr
22:36

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMANIN NƏZƏRİYYƏSİ VƏ METODİKASI KAFEDRASI
adaptiv bədən tərbiyəsi üzrə dosent – 1 yer
İDMAN MENECMENTİ VƏ KOMMUNİKASİYA ­KAFEDRASI
kafedra müdiri – 1 yer
ali riyaziyyat fənni üzrə müəllim – 1 yer
İDMAN TİBBİ VƏ REABİLİTASİYA KAFEDRASI
kafedra müdiri – 1 yer
TİBBİ-BİOLOJİ ELMLƏR KAFEDRASI 
normal və idman fiziologiyası fənni üzrə professor – 1 yer
İDMANIN OYUN NÖVLƏRİ KAFEDRASI
basketbol ixtisası üzrə professor – 1 yer
İDMANIN TƏKMÜBARİZLİK NÖVLƏRİ ­KAFEDRASI
Yunan-Roma güləşi ixtisası üzrə dosent – 1 yer
sambo ixtisası üzrə dosent – 1 yer 
sərbəst güləş ixtisası üzrə dosent – 1 yer
boks ixtisası üzrə baş müəllim – 1 yer
SOSİAL ELMLƏR KAFEDRASI
kafedra müdiri – 1 yer
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə 
müəllim – 1 yer
ingilis dili fənni üzrə baş müəllim – 1 yer
ingilis dili fənni üzrə müəllim – 4 yer 
Azərbaycan tarixi fənni üzrə müəllim – 1 yer
Sənədlər müsabiqə elan edildiyi gündən bir ay ərzində təqdim oluna bilər. Sənədləri Azərb.DBTİA-nın rektorluğunun adına aşağıdakı ünvana təqdim etmək lazımdır: Bakı şəhəri, F.X.Xoyski prospekti 98, telefon: 012-564-33-75.

 

Rektorluq

REKLAM VƏ ELAN bölməsi