Bildiriş

REKLAM VƏ ELAN
31 Oktyabr
22:12

“Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti səhmdarlarının 2016-cı il oktyabrın 12- də keçirilmiş növbədənkənar ümumi yığıncağında “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” ASC-nin ləğv edilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir. Bu qərara əsasən, “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” ASC-nin ləğv edilməsini həyata keçirmək üçün ona məxsus dövlət qeydiyyat nömrəsi AZ1001008700 , hər birinin nominal dəyəri 10.000,00 (on min) manat olan, 1480 (bir min dörd yüz səksən) ədəd adi, adlı, sənədsiz səhmlər dövriyyədən çıxarılır.

 

REKLAM VƏ ELAN bölməsi