Azərbaycan Dövlət Film Fondu inzibati binasının mühafizəsi üçün AÇIQ TENDER ELAN EDİR

REKLAM VƏ ELAN
31 Oktyabr
22:11

Tender l lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. Dövlət Film Fondunun binasının mühafizəsi.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun öz tender təkliflərini möhürlənmiş, ikiqat bağlamalarda yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisə edilməsi bal sistemi ilə həyata keçiriləcəkdir.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Müqavilə il ərzində yerinə yetirilməlidir. 
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün maraqlananlar əlaqələndirici şəxsə müraciət edə bilərlər.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 50 manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu elanın dərc edildiyi gündən tender komissiyasından ala bilərlər. (əlaqələndirici şəxs: Qalabəyov Şahin Zavid oğlu, telefon: 404-04-82)
Azərbaycan Respublikası Dövlət Film Fondunun rekvizitləri
VÖEN 1300177741:
Al. Ödəyən bank
Adı: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
KOD: 210005
VÖEN: 1401555071
M\h:AZ41NABZ01360100000000003944
S. W. I. F. T. Bik: CTREAZ22
A2. Ödəyən müştəri
Adı: Dövlət Film Fondu
H\h:AZ24CTRE00000000000002178406
VÖEN: 1300177741 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitlər;
- Daxili İşlər Nazirliyinin lisenziyası;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bankdan arayış;
- işləri yerinə yetirmək üçün potensial imkanları haqqında məlumat;
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanları tərəfindən arayış;
- tender təklifinin təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində bank zəmanəti (zərflərin açıldığı gündən 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- sənədlər Azərbaycan dilində, iki nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün qeyd olunan sənədləri (tender təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 4 dekabr 2018-ci il saat 17.00-dək tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.
Tender təklifi və bank zəmanəti möhürlənmiş ikiqat zərfdə 2018-ci il dekabrın 13-dək tender komissiyasına təqdim edilməlidir.
Tender zərfləri 14 dekabr 2018-ci il saat 12.00-da Dövlət Film Fondunun binasında açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

 

Tender komissiyası

 

REKLAM VƏ ELAN bölməsi