Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi Dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına Yardımlı rayonunda idman kompleksinin II mərhələdə tikintisinin satınalınması üçün Açıq Tender Elan Edir

REKLAM VƏ ELAN
28 Avqust
21:17

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
– aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, tikinti işlərində təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti, yerinə yetirilən işlərə verilən zəmanət müddəti və müvafiq maddi-texniki bazaya malik olması.
Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat almaq üçün maraqlananlar 465-84-17 nömrəli 
telefona müraciət edə bilərlər: İddiaçılar 900 (doqquz yüz) manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesabı ödədikdən sonra əsas şərtlər toplusunu Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, I mərtəbə, əsaslı tikinti və nəqliyyat sektorundan) ala bilərlər.
Bank:Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod: 210005
M/h: AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN: 1401555071
SWIFT: CTREAZ22
Alan müştəri: Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h: AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN: 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
Təsnifat kodu – 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri, 
lisenziyası;
- iddiaçının maddi-texniki bazaya malik olması barədə təsdiqedici sənədlər;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank tərəfindən verilmiş arayış;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması barədə 
müvafiq orqanlar tərəfindən verilmiş arayış; 
- əsas şərtlər toplusunun tələblərinə uyğun başqa məlumatlar;
- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);
- təklifin 1 faiz məbləğində bank təminatı (zərflərin açıldığı gündən sonra azı 60 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);
- son üç il ərzində yerinə yetirdiyi tikinti işləri haqqında məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə tərtib olunmalıdır.
İddiaçılar tender iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 17 sentyabr 2018-ci il saat 18.00-a qədər tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. İddiaçılar tender təkliflərini 25 sentyabr 2018-ci il saat 18.00-a qədər ikiqat bağlı zərflərdə iki nüsxədə tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər qəbul olunmayacaqdır.
Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 26 sentyabr 2018-ci il saat 11.00-da Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində açılacaqdır. 
Tender komissiyası

REKLAM VƏ ELAN bölməsi
11 Avqust
00:04
Elan