Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

MƏKTUBLAR
26 Dekabr
12:44

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə ən səmimi təbriklərimizi qəbul edin. 
Siz müasir Azərbaycanın qurucususunuz. Bu gün Azərbaycan Sizin rəhbərliyinizlə dünyada daha layiqli və hörmətli yer tutur. Siz mədəniyyətin, elmin və təhsilin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan planların həyata keçirilməsində böyük rol oynayırsınız. 
Sizə səmimi qəlbdən möhkəm cansağlığı, tükənməz nikbinlik, Rusiya və Azərbaycan xalqları arasında qırılmaz əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi, müasir Azərbaycanın tərəqqisi naminə düşündüyünüz bütün möhtəşəm planların uğurla həyata keçirilməsi üçün quruculuq enerjisi diləyirik.
Səmimi hörmətlə,  

 

Sergey MİXAYLOV
İTAR-TASS-ın baş direktoru,
Mixail QUSMAN
İTAR-TASS-ın baş direktorunun birinci müavini

MƏKTUBLAR bölməsi