Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

MƏKTUBLAR
26 Dekabr
12:42

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə ən səmimi təbriklərimi qəbul edin.
Siz, görkəmli siyasi xadim, haqlı olaraq dünya siyasi elitasının ən parlaq nümayəndələrindən birisiniz. Siz bütün enerjinizi geosiyasi məkanda dövlətinizin mənafelərinin qorunmasına, respublikanın bütün vətəndaşları üçün mənəviyyatın və sosial sabitliyin inkişafına sərf edirsiniz. 
Əminəm ki, Sizin müdrik rəhbərliyinizlə Azərbaycan iqtisadi firavanlıq yolunu davam etdirəcək, vətəndaşların rifahının durmadan artmasını bütün dünyaya göstərəcək. 
Sizə səmimi qəlbdən Azərbaycanın və onun vətəndaşlarının rifahı naminə yeni zəfərlər, möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və firavanlıq arzu edirəm. 
Hörmətlə,  
 

Mixail QUTSERİYEV
“Russneft” Neft-Qaz Şirkəti Publik Səhmdar Cəmiyyətinin Direktorlar Şurasının sədri

MƏKTUBLAR bölməsi