Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası Kafedralarda vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

REKLAM VƏ ELAN
24 Noyabr
04:30

Bədii toxuculuq və xalça sənəti – 0,5 ştat, professor – 1 yer, 1 ştat baş müəllim – 1 yer.
Rəsm - 1 ştat, baş müəllim – 2 yer.
Heykəltəraşlıq - 1 ştat, professor – 1 yer, 1 ştat, baş müəllim – 1 yer.
Bədii keramikla, şüşə və metal – 1 ştat, dosent – 1 yer.
İncəsənət tarixi - 1 ştat, dosent – 1 yer.
Dizayn - 1 ştat, baş müəllim – 2 yer.
Rəngkarlıq və təsviri incəsənət müəllimliyi – 1 ştat, baş müəllim – 1 yer.
Akademik rəngkarlıq və kompozisiya – 1 ştat, baş müəllim – 1 yer.
Müsabiqə müddəti bu elan dərc edildikdən sonra bir ay keçənədəkdir.
Sənədlər təlimata uyğun olaraq aşağıdakı ünvana göndərilməlidir.
Ünvan-   Bakı şəhəri, H.Əliyev prospekti 58. 
Rektorluq

REKLAM VƏ ELAN bölməsi