Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti aşağıdakı fakültə və kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün MÜSABİQƏ ELAN EDİR

REKLAM VƏ ELAN
29 Sentyabr
00:25

I. Dekan vəzifəsini tutmaq üçün:
Coğrafiya fakültəsi
Jurnalistika fakültəsi
II. Kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün:
Qafqaz xalqları tarixi kafedrası
Türk xalqları tarixi kafedrası
Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafed­rası
Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası
Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası və tu­rizm kafedrası
Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrası
Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafed­rası
Mülki hüquq kafedrası
Əqli mülkiyyət hüququ kafedrası
Gender və tətbiqi psixologiya kafedrası
Cəbr və həndəsə kafedrası
Hesablama riyaziyyatı kafedrası
Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası
Bioekologiya kafedrası
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrası
Coğrafi ekologiya kafedrası
İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası
İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası
Multimedia və elektron kommunikasiya kafedrası
İran filologiyası kafedrası
Türk filologiyası kafedrası
Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrası
Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası
Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası
Dünya iqtisadiyyatı kafedrası
Riyazi iqtisadiyyat kafedrası
Türkologiya kafedrası
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi meto­dikası kafedrası
Qeyd–müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 15 noyabr 2017-ci il tarixli 5/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş "Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutul­ması Qaydaları"na uyğun elan olunduğu gündən 1 ay müddətində qəbul edilir.
Ünvan– Bakı şəhəri, AZ1148, Z.Xəlilov küçəsi 33.

REKLAM VƏ ELAN bölməsi