Sığorta sektorunda ləğv edilmiş lisenziyalar barədə məlumat

REKLAM VƏ ELAN
27 Sentyabr
00:42

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 107.1.1-ci maddəsinə müva­fiq olaraq könüllü müraciət əsasında Azərbaycan Res­publikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin 21 sentyabr 2022-ci il tarixli qərarı ilə Hənifəyev Seymur Natiq oğluna sığorta agenti fəaliyyəti üçün verilmiş 23 iyul 2013-cü il tarixli 000963 nömrəli lisenziya ləğv edilmişdir.

REKLAM VƏ ELAN bölməsi