Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti aşağıdakı kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün MÜSABİQƏ ELAN EDİR

REKLAM VƏ ELAN
5 İyul
09:05

 

Fakültə

Kafedra

Vəzifə

Yerlər

Sosial elmlər və psixologiya  fakültəsi

Psixologiya kafedrası

Dosent

Baş müəllim

 

Müəllim

7

1

0,5

3

2*0,5

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrası

Professor

Dosent

 

Müəllim

0,5

1

0,5

2

0,5

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Pedaqogika  kafedrası

Professor

 

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

 

1

0,5

7

1

2*0,5

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Fəlsəfə kafedrası

Professor

Dosent

 

Baş müəllim

Müəllim

 

3

5

0,5

1

0,5

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Sosiologiya kafedrası

Professor

 

Dosent

Müəllim

1

0,5

2

1

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrası

Professor

Dosent

 

0,5

3

3*0,5

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Gender və tətbiqi psixologiya kafedrası

Professor

 

Dosent

 

Müəllim

1

0,5

1

0,5

2

2*0,5

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Sosial iş kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

0,5

0,5

3*0,5

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi

Kitabxanaşünaslıq kafedrası

Dosent

 

Müəllim

1

2*0,5

4

0,5

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi

Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

1

0,5

0,5

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi

Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası

Dosent

Müəllim

2*0,5

1

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi

Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası

Dosent

 

Müəllim

3

0,5

2*0,5

Şərqşünaslıq fakültəsi

Türk filologiyası kafedrası

Professor

Dosent

 

Baş müəllim

 

Müəllim

 

0,5

2

3*0,5

3

3*0,5

5*0,5

 

 

Şərqşünaslıq fakültəsi

Ərəb filologiyası kafedrası

Professor

Dosent

Baş müəllim

 

Müəllim

 

2

8

2

4*0,5

1

3*0,5

Şərqşünaslıq fakültəsi

İran filologiyası kafedrası

Professor

Dosent

Baş müəllim

 

Müəllim

 

0,5

4

4

2*0,5

2

4*0,5

Şərqşünaslıq fakültəsi

Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrası

Baş müəllim

Müəllim

 

1

2

2*0,5

Biologiya fakültəsi

Biofizika və biokimya kafedrası

Professor

Dosent

 

Müəllim

 

2*0,5

2

0,5

0,5

Biologiya fakültəsi

Botanika və bitki fiziologiyası kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

 

0,5

4

1

0,5

 

Biologiya fakültəsi

Genetika kafedrası

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

1

3

1

3

Biologiya fakültəsi

Molekulyar biologiya və biotexnologiyalar kafedrası

Professor

 

Dosent

 

Baş müəllim

Müəllim

 

2

0,5

2

0,5

0,5

3*0,5

Biologiya fakültəsi

Zoologiya və fiziologiya kafedrası

Professor

Dosent

 

Müəllim

 

1

5

0,5

2

0,5

Coğrafiya fakültəsi

Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası kafedrası

Dosent

 

Müəllim

 

1

0,5

2

0,5

Coğrafiya fakültəsi

Fiziki coğrafiya kafedrası

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

 

0,5

0,5

3

3

2*0,5

Coğrafiya fakültəsi

Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası

Professor

Dosent

 

Baş müəllim

Müəllim

0,5

3

0,5

1

1

Coğrafiya fakültəsi

Hidrometeorologiya kafedrası

Professor

 

Dosent

Müəllim

 

1

0,5

3

3*0,5

Coğrafiya fakültəsi

İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrası

Professor

 

Dosent

Müəllim

2

0,5

1

2

0,5

Coğrafiya fakültəsi

Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası

Dosent

 

Baş müəllim

Müəllim

4

0,5

2

1

2*0,5

Kimya fakültəsi

Analitik kimya kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

0,5

1

2*0,5

Kimya fakültəsi

Fiziki və kolloid  kimya kafedrası

Professor

 

Dosent

2

0,5

1

0,5

Kimya fakültəsi

Kimyanın tədrisi metodikası kafedrası

Dosent

 

Müəllim

2

0,5

2*0,5

Kimya fakültəsi

Neft kimyası və kimya

texnologiyası kafedrası

Professor

 

Dosent

Müəllim

1

0,5

3

0,5

Kimya fakültəsi

Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası

Professor

 

Dosent

 

Müəllim

1

0,5

2

0,5

2

2*0,5

Kimya fakültəsi

Üzvi kimya kafedrası

Professor

 

Dosent

 

Müəllim

3

3*0,5

7

0,5

1

Kimya fakültəsi

Yüksək molekullu birləşmələr kimyası kafedrası

Professor

 

Baş müəllim

Müəllim

3

0,5

1

1

Hüquq fakültəsi

“İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

2*0,5

0,5

1

4*0,5

Hüquq fakültəsi

Beynəlxalq  xüsusi hüquq və  Avropa hüququ kafedrası

Dosent

 

Müəllim

2

5*0,5

1

2*0,5

 

Hüquq fakültəsi

Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrası

Professor

Dosent

 

Müəllim

0,5

1

0,5

0,5

Hüquq fakültəsi

Cinayət  prosesi kafedrası

Dosent

Müəllim

2

0,5

Hüquq fakültəsi

Cinayət hüququ və кriminologiya kafedrası

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

 

0,5

5

0,5

0,5

Hüquq fakültəsi

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrası

Professor

 

Dosent

 

1

0,5

1

Hüquq fakültəsi

Əmək və ekologiya hüququ kafedrası

Professor

Baş müəllim

Müəllim

0,5

1

3*0,5

Hüquq fakültəsi

Əqli mülkiyyət hüququ kafedrası

Müəllim

2

2*0,5

Hüquq fakültəsi

Konstitusiya hüququ kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

 

0,5

0,5

2

2*0,5

Hüquq fakültəsi

Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

 

0,5

3

0,5

Hüquq fakültəsi

Mülki  proses  və kommersiya hüququ kafedrası

Dosent

 

Müəllim

 

3

0,5

0,5

 

Hüquq fakültəsi

Mülki hüquq kafedrası

Professor

Dosent

 

Müəllim

 

0,5

1

0,5

0,5

Geologiya fakültəsi

Faydalı qazıntılar kafedrası

Professor

 

Dosent

 

Müəllim

 

1

0,5

1

0,5

2

0,5

Geologiya fakültəsi

Hidrogeologiya və mühəndis geologiyası kafedrası

Dosent

Müəllim

1

1

0,5

Geologiya fakültəsi

Kristalloqrafiya,mineralogiya və geokimya kafedrası

Dosent

 

1

0,5

Geologiya fakültəsi

Seysmologiya və yer təkinin fizikası kafedrası

Dosent

 

0,5

Geologiya fakültəsi

Ümumi və tarixi geologiya kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

0,5

3

2*0,5

Mexanika-riyaziyyat fakültəsi

Hesablama riyaziyyatı kafedrası

Dosent

1

Tətbiqi riyaziyyat fakültəsi

İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrası

Dosent

0,5

Fizika fakültəsi

Maddə quruluşu kafedrası

Dosent

1

Fizika fakültəsi

Nəzəri fizika kafedrası

Professor

 

Dosent

 

Baş müəllim

1

0,5

2

0,5

0,5

Fizika fakültəsi

Fiziki elektronika kafedrası

Professor

1

Fizika fakültəsi

Yarımkeçiricilər fizikası kafedrası

Müəllim

1

Tarix fakültəsi

Qafqaz xalqları tarixi kafedrası

Dosent

1

Tarix fakültəsi

Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası

Dosent

1

0,5

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi

Beynəlxalq münasibətlər kafedrası

Dosent

1

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi

Dünya iqtisadiyyatı kafedrası

Dosent

1

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi

Maliyyə və menecment kafedrası

Müəllim

1

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi

Politologiya və sosiologiya kafedrası

Müəllim

0,5

Jurnalistika fakültəsi

Beynəlxalq jurnalistika və informasiya siyasəti kafedrası

Professor

Dosent

1

0,5

Jurnalistika fakültəsi

Multimedia və elektron kommunikasiya kafedrası

Dosent

0,5

Jurnalistika fakültəsi

Milli mətbuat tarixi kafedrası

Dosent

1

Jurnalistika fakültəsi

Yeni media və kommunikasiya nəzəriyyəsi kafedrası

Dosent

0,5

Filologiya fakültəsi

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası

Professor

Müəlllim

1

0,5

Filologiya fakültəsi

İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası

Baş müəllim

Müəllim

2

0,5

Filologiya fakültəsi

İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası

Müəllim

0,5

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrası

Baş müəllim

Müəllim

1

2

 

 

Qeyd-müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1996-cı il 7 avqust tarixli 401 saylı “Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında” Əsasnaməyə uyğun   elan  olunduğu  gündən 1 ay müddətində qəbul edilir.

Ünvan- AZ1148, Bakı şəhəri, Z.Xəlilov küçəsi  33.

 

 

 

 

REKLAM VƏ ELAN bölməsi
11 Avqust
00:04
Elan