“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin Tikilməkdə Olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti AÇIQ TENDER ELAN EDİR

REKLAM VƏ ELAN
2 İyul
01:22

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin

Tikilməkdə Olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti

2022-ci il üçün nəzərdə tutulan İmişli rayonunda Qızılarx kanalının yenidən qurulmasının (I mərhələ) tikintisi işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Satınalan təşkilatın adı-Tikilməkdə Olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlerinin Birləşmiş Müdiriyyəti

Əlaqələndirici şəxs-Quliyev Emin Arif oğlu (S.A.A.).

Satınalan təşkilatın ünvanı-Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Moskva prospekti 69A.

Əlaqələndirici şəxsin [email protected]

Əlaqə nömrəsi-(012) 431- 08- 64.

Satınalma predmetinin adı- İmişli rayonunda Qızılarx kanalının yenidənqurulması

(I mərhələ).

Ünvan-İmişli rayonu ərazisi.

İşlərin qısa təsviri-Su buraxma qabiliyyəti -10.9 m3/san, 30029 pm uzunluğunda Qızılarx kanalının qurğularla birlikdə tikintisi .

İşlərin yerinə yetirilmə müddəti 33 aydır.

Tender təkliflərinin qiymətləndirməsi meyarları:

Tender təkliflərinin ödəniş şərti – 10 baldır. İddi­açı bağlanacaq satınalma müqaviləsini, işlər yerinə yetirildikdən sonra ödəniş edilməsi şərtilə bağla­mağa razıdırsa bu meyar üzrə müəyyən olunmuş maksimal 10 bal alacaqdır.

İddiaçı tender təklifində 30 faizdən artıq avans ödənişi tələb edərsə, həmin iddiaçının tender təklifi kənarlaşdırılacaqdır.

30 faiz və daha az avans ödənişi tələb olunan tender təklifinin bu meyar üzrə alacağı bal aşağıda­kı düstur əsasında hesablanacaq, (30 – X)/30x10 X - tender təklifində iddiaçı tərəfindən tələb olunan avans ödənişinin müqavilə qiymətinə nisbətdə faizi.

Qiymət təklifi – 90 baldır.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirak­çıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik ol­malıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən he­saba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etməlidirlər.

İştirak haqqı 4000 (dörd min manat) manatdır (iştirak haqqının məbləği “Dövlət Satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.1 maddəsinə müvafiq olaraq müəyyənləşdirilir).

İddiaçılar aşağıda göstərilən hesaba müəyyən edilmiş iştirak haqqını ödədikdən sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu əldə edə bilərlər.

Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qay­tarılmır.

Təşkilat-Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasi­ya obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti

VÖEN - 1300300711

H/h - AZ 10 IBAZ 380700194497 16100216

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın Yasamal filialı

Kod- 805562

M/h AZ03NABZ01350100000000002944

VÖEN -9900001881

SWIFT - IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü)

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

1. Tender təklifi azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır (tender təkliflərinin açıldığı gündən ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır). Tender təklifi Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlıdır).

2. Tender təklifi qiymətinin 1 faizi məbləğində tender təklifinin təminatı (bank zəmanəti, tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox qüvvədə olmalıdır (bank tərəfindən təqdim edilməlidir).

3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınma­dan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış (vergi xidməti tərəfindən təqdim edilməli və qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində olması zəruridir).

4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti (son maliyyə dövrünə olan məlumatı əks etdirməsi zəruridir).

5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı (bank tərəfindən təqdim edilməli və qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində olması zəruridir).

6. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi və qeydiyyatdan keçdiyi ölkə (kom­mersiya və hüquqi şəxslərin Dövlət qeydiyyatı reyestrindən çıxarış iddiaçı tərəfindən təqdim edilməli, nizamnamənin, dövlət reyestrindən çıxa­rışın və şəhadətnamənin notarial qaydada təsdiq olunmuş surətinin olması zəruridir).

7. Rekvizitlər (iddiaçının və ya bankın imzası və möhürü ilə təsdiq edilməsi zəruridir).

8. Satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, ya­xud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ix­tisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi (asan xidmət tərəfindən təqdim edilməli və qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində olması zəruridir).

9. Müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması və məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması (vergi xidməti tərəfindən təqdim edilməli və son rübü əhatə etməsi zəruridir).

10. Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olması (vergi xidməti tərəfindən təqdim edilməli və qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində olması zəruridir).

11. Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin və etibarlılığının olması (iddiaçı tərəfindən təqdim edilməlidir).

12. İddiaçının mikro, kiçik və orta sa­hibkarlıq subyektlərinin meyarlarına uyğun olması(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statisti­ka Komitəsi tərəfindən təqdim edilməlidir).

13. İddiaçının müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisen­ziyaya və ya icazəyə malik olması (Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təqdim edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 3 və 13-cü sıralarda göstərilən sənədləri 3 avqust 2022-ci il saat 17.00-a, ixtisas göstəriciləri uyğun gələn iddiaçıların tender təklifi və bank təminatını isə 22 avqust 2022-ci il saat 17.00-a qədər (ten­der təkliflərinin açılışına 1 (bir) bank günü qalmış) möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə satınalan təşkilata təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 23 avqust 2022-ci il saat 15.00-da açılacaqdır.

Tender iştirakçılarının səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqın­da” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

REKLAM VƏ ELAN bölməsi
11 Avqust
00:04
Elan