Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 504 Bakı şəhəri, 26 noyabr 2018-ci il
 
“Büdcə təşkilatlarının, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin, büdcədənkənar dövlət fondlarının, səhmlərinin (paylarının) 30 faizi və ya daha artıq hissəsi dövlətə məxsus olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında
“İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1203-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 9 dekabr tarixli 326 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 189 nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
“Büdcə təşkilatlarının, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin, büdcədənkənar dövlət fondlarının, səhmlərinin (paylarının) 30 faizi və ya daha artıq hissəsi dövlətə məxsus olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanması Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
 
 
Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 
 
 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 26 noyabr tarixli 504 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

Büdcə təşkilatlarının, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin, büdcədənkənar dövlət fondlarının, səhmlərinin (paylarının) 30 faizi və ya daha artıq hissəsi dövlətə məxsus olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanması

Qaydası

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qayda “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası  Qanununun 30.1-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasında büdcə təşkilatlarının, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin, büdcədənkənar dövlət fondlarının, səhmlərinin (paylarının) 30 faizi və ya daha artıq hissəsi dövlətə məxsus olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan və həmin Qanunun 2.4-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məqsədlərə zidd olmayan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanması qaydasını müəyyən edir.

1.2. Bu Qayda büdcə təşkilatlarına, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə, büdcədənkənar dövlət fondlarına, səhmlərinin (paylarının) 30 faizi və ya daha artıq hissəsi dövlətə məxsus olan təsərrüfat cəmiyyətlərinə (bundan sonra – təşkilatlar) şamil edilir.

 

2. İnformasiyanın açıqlanması  forması

 

2.1. Büdcə təşkilatları tərəfindən illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlar, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyalar bu Qaydanın 1 nömrəli əlavəsindəki formaya uyğun olaraq açıqlanır.

2.2. Səhmlərinin (paylarının) 30 faizi və ya daha artıq hissəsi dövlətə məxsus olan təsərrüfat cəmiyyətləri tərəfindən illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlar, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyalar bu Qaydanın 2 nömrəli əlavəsindəki formaya uyğun olaraq açıqlanır.

2.3. Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər və büdcədənkənar dövlət fondları illik maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib etdikləri halda, onlar tərəfindən maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlar, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyalar bu Qaydanın 1 nömrəli əlavəsindəki  formaya uyğun olaraq açıqlanır.

2.4. Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər və büdcədənkənar dövlət fondları illik maliyyə hesabatlarını Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib etdikləri halda, onlar tərəfindən maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlar, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyalar bu Qaydanın 2 nömrəli əlavəsindəki  formaya uyğun olaraq açıqlanır.

 

3. İnformasiyanın açıqlanmasına dair tələblər

 

3.1. Təşkilatlar illik maliyyə fəaliyyətləri, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyaları özlərinin internet informasiya ehtiyatlarında hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra, müvafiq olaraq sonrakı ilin aprel ayının 30-dan gec olmayaraq açıqlamalıdırlar.

3.2. Təşkilatların internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanan informasiyaya çıxış sərbəst və ödənişsiz olmalıdır. Açıqlanmış informasiyaya müraciət edilməsi zamanı istifadəçinin qeydiyyatdan keçməsi, istifadəçi barədə fərdi və digər məlumatların daxil edilməsi tələb edilmir.

3.3. İnternet informasiya ehtiyatlarında açıqlanan informasiya standart proqram təminatları vasitəsilə oxuna bilən, həmçinin mətnin istənilən fraqmentinin köçürülməsinə və axtarışına imkan verən fayl formatında olmalıdır.

Büdcə təşkilatlarının, dövlət  adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin, büdcədənkənar dövlət fondlarının, səhmlərinin (paylarının) 30 faizi və ya daha artıq  hissəsi dövlətə məxsus olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin illik maliyyə fəaliyyəti  haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlaması Qaydası”na

 

1 nömrəli əlavə

 

Maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatların illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanması

 

Forma № 1

 

20 _____-ci il üzrə

 

VÖEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təşkilatın adı __________________________________________

 

______________________________________________________

  

Ünvan ________________________________________________

 

Elektron poçt ünvanı____________________________________

 

Sıra

№-si

Göstəricilərin adı

Hesabat dövrü üzrə (manatla)

1

2

3

1.

Gəlirlər

 

1.1.

qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir

 

1.2.

birja əməliyyatlarından gəlir

 

1.3.

sair əməliyyatlar gəlirləri

 

 
 

 

1

2

3

2.

Xərclər

 

2.1.

əməkhaqqı xərcləri və dövlət sosial sığorta ayırmaları

 

2.2.

maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri

 

2.3.

sərf edilmiş materialların dəyəri

 

2.4.

amortizasiya xərcləri

 

2.5

sair əməliyyat xərcləri

 

2.5.1.

o cümlədən, əmlakın ləğv edilməsi və əvəzsiz verilməsi üzrə xərclər

 

2.6.

maliyyə xərcləri

 

 

 

 

          Rəhbər

 

 

         Baş mühasib  

 

   

 

“___”__________20____ il

 

                                   

“Büdcə təşkilatlarının, dövlət  adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin, büdcədənkənar dövlət fondlarının, səhmlərinin (paylarının) 30 faizi və ya daha artıq  hissəsi dövlətə məxsus olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin illik maliyyə fəaliyyəti  haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlaması Qaydası”na

                                                    

2 nömrəli əlavə

                        

Maliyyə hesabatlarını Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatların illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanması                                             

 

Forma № 2

 

20 _____-ci il üzrə

 

VÖEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təşkilatın adı ___________________________________________

 

______________________________________________________

  

Ünvan ________________________________________________

 

Elektron poçt ünvanı_____________________________________

 

Sıra

№-si

Göstəricilərin adı

Hesabat dövrü üzrə (manatla)

1

2

3

1.

Gəlirlər

 

1.1.

əsas əməliyyat gəlirləri

 

1.1.1.

o  cümlədən, dövlət büdcəsindən verilmiş vəsait üzrə gəlirlər

 

1

2

3

1.2.

sair əməliyyat gəlirləri

 

1.2.1.

o  cümlədən, dövlət büdcəsindən verilmiş vəsait üzrə gəlirlər

 

1.3.

fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan gəlirlər

 

1.4.

fövqəladə gəlirlər

 

1.5.

maliyyə gəlirləri

 

2.

Bitməmiş istehsalat və hazır məhsul ehtiyatlarındakı artımlar (azalmalar)

 

3.

Təşkilat tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

4.

Xərclər

 

4.1. 

istifadə edilmiş material ehtiyatları

 

4.2.

işçi heyəti üzrə xərclər

 

4.3.

amortizasiya xərcləri

 

4.4.

digər əməliyyat xərcləri

 

4.5.

sair əməliyyat xərcləri

 

4.6.

fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan xərclər

 

4.7.

maliyyə xərcləri

 

4.8.

fövqəladə xərclər

 

5.

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

 

Rəhbər

 

 

Baş mühasib                                

“____”___________20____ci il

       

 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə