Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“İnşaat Konstruksiyaları zavodu” ASC-nin 2020-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

manatla

Aktivlər

2020-ci il

2019-cu il

Qeyri-maddi aktivlər

159831.0

168243.0

Sair uzunmüddətli aktivlər

40.0

40.0

Ehtiyatlar

689.0

689.0

Qısamüddətli debitor borcları

1498150.0

1498400.0

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

35.0

Sair qısamüddətli aktivlər

1554746.0

1529414.0

Cəmi qısamüddətli aktivlər

3053620.0

3028503.0

Cəmi aktivlər

3213491.0

3196786.0

       

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə) Satışın maya dəyəri

17289.0

16907.0

Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)

49794.0

47076.0

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

32505.0

30167.0

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında məlumat

İşçi heyəti üzrə xərclər

533 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə

19131.0

17028.0

Amortizasiya xərcləri

102.112.122.132.142 nömrəli hesabların kreditləri üzrə dövriyyə

8412.0

9375.0

Sair əməliyyat xərcləri

731

2105.0

791.0

Cəmi əməliyyat xərcləri

29648.0

27194.0

           

 

11 İyun 2021 00:23 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
20 İyun 2021 | 00:28
BİLDİRİŞ
19 İyun 2021 | 00:58
BİLDİRİŞ
19 İyun 2021 | 00:56
ELAN
19 İyun 2021 | 00:56
BİLDİRİŞ
19 İyun 2021 | 00:55
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə