Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“SUMQAYIT SƏNAYETİKİNTİ AVTONƏQLİYYAT” ASC-nin 2020-ci il dekabrın 31-nə MÜHASİBAT BALANSI

AKTİVLƏR

2020-ci il

2019-cu il

Uzunmüddətli aktivlər

Qeyri-maddi aktivlər

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

120190.29

120250,15

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

120190.29

120250,15

Qısamüddətli aktivlər

Ehtiyatlar

2089.88

2089.88

Qısamüddətli debitor borcları

263631.00

254324,00

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

1450.79

5,83

Sair qısamüddətli aktivlər

25387.56

29861,35

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

292559.23

286281,06

CƏMİ AKTİVLƏR

412749.52

406531,21

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

Kapital

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

214881.20

214881,20

Kapital ehtiyatları

87907.67

87907,67

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

3990.00

-2213,59

CƏMİ KAPİTAL

306778.87

300575,28

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

564.91

14504,93

Qısamüddətli kreditor borcları

103729.50

89774,76

Qısamüddətli öhdəliklər

1676.24

1676,24

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

105970.65

105955,93

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

105970.65

105955,93

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

412749.52

406531,21

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

(xərclərin xüsusiyyətləri üzrə)

Satış

52123.33

25710.00

Sair əməliyyat gəlirləri

23590.00

9574,97

İşçi heyəti üzrə xərclər

16544.00

12280,00

Amortizasiya xərcləri

29.86

39,57

Sair əməliyyat xərcləri

54939.47

25178,99

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

4200.00

-2213,59

Mənfəət vergisi

210.00

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

3990.00

-2213,59

Bazis hər bir səhmin mənfəəti

0.037137

       

 

Qeyd- 2020-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31- nə olan dövr üzrə maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün auditi “Audit-Servis” MMC tərəfindən 2021-ci il fevralın 26-dan martın 2-dək aparılmış və müvafiq rəy verilmişdir.

Əlaqə telefonu- 051-271-32-45.

17 May 2021 00:42 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
20 İyun 2021 | 00:28
BİLDİRİŞ
19 İyun 2021 | 00:58
BİLDİRİŞ
19 İyun 2021 | 00:56
ELAN
19 İyun 2021 | 00:56
BİLDİRİŞ
19 İyun 2021 | 00:55
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə