Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycanda yeni informasiya mühiti formalaşdırılır

Ulu öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyev tərəfindən mətbuat hər zaman diqqətdə saxlanılıb, bu sahənin müasir cəmiyyət quruculuğu prosesində roluna mühüm önəm verilib. Ona görə də KİV bütün dönəmlərdə islahatlar aparılmaqla təkmilləşdirilib, medianın beynəlxalq tələblərə uyğun­laşdırılması məqsədi ilə ciddi tədbirlər reallaşdırılıb.

Bütün bunların nəticəsidir ki, ötən dövr ərzində Azərbaycan mediası ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrlə bağlı cəmiyyətin məlumatlandırılması, xalqı­mızın haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət göstərib.

Lakin etiraf edək ki, media daim yeniləşmə tələb edən bir sahədir. Belə olduğu halda, deməli, Azərbaycanda cəmiyyət həyatının hər bir sahəsini əhatə edən köklü islahatların həyata keçiril­diyi, habelə bütün dünyanı əhatə edən vahid informasiya məkanında yeniliklərin intensiv xarakter aldığı, kommunikasi­ya vasitələrinin sürətlə inkişaf etdiyi, mütərəqqi texnologi­yaların, iş metodlarının tətbiq olunduğu müasir dövrdə media sahəsində də keyfiyyət dəyişikliklərinə ehtiyac vardır.

Yanvarın 12-də Prezident İl­ham Əliyevin “Azərbaycan Res­publikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” Fərman imzalaması da məhz bu ehtiyacdan – medi­anın inkişafının dəstəklənməsi, bu sahədə institusional qurucu­luq işlərinin davam etdirilməsi, yeni informasiya-kommunikasi­ya texnologiyalarının və innova­siyaların tətbiqinin stimullaşdı­rılması məqsədindən irəli gəlib.

Sənəddə bildirilir ki, qlobal informasiya mühitinin müəyyənləşdirdiyi fəaliyyət prinsiplərinə uyğun olaraq modernləşmə, rasionallıq, qabaqcıl texnologiyaların geniş tətbiqi, aparıcı trendlərin izlənilməsi və digər mühüm şərtləri özündə birləşdirən innovativ təkamülün yaratdığı imkanlardan Azərbaycan medi­asının daha çox bəhrələnməsi, onun şəffaflıq və vətəndaş məmnunluğu prinsiplərinə əsaslanan, cəmiyyətin obyektiv və peşəkar şəkildə məlumatlandırılmasına xidmət edən fəaliyyətinin stimullaşdı­rılması üçün bu sahədə əsaslı islahatlar aparılmasına zərurət yaranıb.

Qeyd edək ki, bu gün informasiya subyektlərinə kompleks yanaşma sistemi qurulmaması səbəbindən bir çox hallarda sosial həyatda, cəmiyyətdə obyektivlikdən uzaq fikirlər formalaşdırmaq cəhdləri nəzərə çarır. Bu isə mövcud sahədə ictimai və hü­quqi tənzimlənmənin aparılma zərurətini aktuallaşdırır. Bu məqamda hazırda narahatlıq doğuran bir məsələ də yada düşür. Xatırladım ki, indiki vaxtda Azərbaycan mediası­nın beynəlxalq informasiya məkanına inteqrasiyasında müəyyən çətinliklər yaşanır. Məhz bu səbəbə görə də qlobal informasiya məkanında Azərbaycanın maraqlarının qo­runmasında müəyyən narahat­lıq doğuran problemlər nəzərə çarpır. Hətta bəzi hallarda milli mediamızın bu məsələdə zəif fəaliyyəti açıq-aşkar özünü göstərir. Vətən müharibəsi günlərində qeyd edilən ça­tışmazlığın ciddi şəkildə üzə çıxması da danılmaz faktdır.

Fikrimin təsdiqi kimi bir faktı diqqətə yönəltmək istərdim. Belə ki, 44 gün davam edən müharibə dövründə dövlətimizin baş­çısının dünyanın aparıcı informasiya agentliklərinə, televiziya kanallarına verdiyi çoxsaylı müsahibələr zama­nı xüsusi tapşırıq alan bəzi Qərb müxbirləri tərəfindən əsas mövzudan yayınıla­raq, feyk məlumatlara is­tinad edilir, Azərbaycanın ünvanına əsassız ittihamlar, səsləndirilirdi. Münaqişədə guya, Türkiyənin iştirakı, “F-16”lardan istifadə, Suriya və Liviyadan muzdlular cəlb olunması, atəşkəsin pozulması və bir çox digər məsələlərdə qıcıqlandırıcı suallar dönə-dönə təkrarlanırdı. Prezident İlham Əliyev isə hər dəfə təmkin, səbr göstərərək, bu ittihamları fakt və dəlillərlə təkzib edir, Qarabağın tarixindən, münaqişənin səbəblərindən danışır, belə bir fürsət çərçivəsində, dünyaya əsl həqiqətləri çatdırır, bütün avantüra, qarayaxma kampa­niyalarının, təzyiq cəhdlərinin qarşısını qətiyyətlə alır, xalqımızın beynəlxalq hüqu­qun norma və prinsipləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələri əsasında haqq savaşı apardığını bildirirdi.

Etiraf edək ki, cənab İlham Əliyevin bu cür yorulmaz fəaliyyəti böyük bir jurnalist or­dusunun aparacağı mübarizə ilə müqayisədə üstün idi. Baş­qa sözlə, müharibə şəraitində dövlət başçımızdan fərqli olaraq, media ilə bağlı ixtisas­laşmış müxtəlif ictimai qurum­larn işində düşmən təbliğatına qarşı fəal, ciddi müqavimət nəzərə çarpmadı, media subyektlərinin xarici media subyektləri ilə əməkdaşlığının səmərəliliyi özünü göstərmədi. Məhz bu baxımdan yeni təsis edilən Medianın İnkişafı Agentliyinin mövcud problemin həllinə kompleks yanaşmaqla qarşılaşılan çətinlikləri aradan qaldıracağına əminəm.

Başqa bir məsələyə də toxunmaq istərdim. İndiyədək çap və onlayn media sahəsində inzibati xəta əlamətləri vaxtaşırı nəzərə çarpır və bu barədə heç bir tədbir görülmür. Bu baxımdan Medianın İnkişafı Agentliyinə inzibati xəta əlamətlərinin aşkar edildiyi təqdirdə, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq tədbirlər görmək, cinayət əlamətləri olduqda isə aidiyyəti üzrə məlumat verə bilmək səlahiyyətinin verilməsi mühüm önəm daşıyır.

Bütün bunlarla bərabər qanunvericilik bazasının yeni tələblər əsasında təkmilləşdirilməsi, yaxud yenilənməsi, maarifləndirmə işinin təşkili, müvafiq konsep­siyaya uyğun olaraq müxtəlif layihələrin reallaşdırılması kimi digər xeyli sayda yeni vəzifə və hüquqlar müəyyənləşdirilib ki, onların hər biri, şübhəsiz ki, mediamızın inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Bu isə deməyə əsas verir ki, Medianın İnkişafı Agentliyi yeni innovativ əsaslarda və yeni keyfiyyətdə informasiya mühiti­nin formalaşması işində önəmli vəzifəni reallaşdıracaq.

Məhərrəm SƏFƏRLİ,
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının üzvü

15 Yanvar 2021 03:39 - CƏMİYYƏT
CƏMİYYƏT
13 Fevral 2021 | 02:11
Samux xəbərləri

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə