Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi BAKI DÖVLƏT UNIVERSITETI 2020-ci il üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 2020-ci il tarixli, 493s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş plana əsasən aşağıdakı ixtisaslara doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul elan edir

FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏİxtisasın şifri

Elm sahələri və ixtisaslar

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

Doktoranturaya qəbul planı

Dissertanturaya qəbul planı

 

Cəmi

o cümlədən

Cəmi

o cümlədən

 

büdcə hesabına

ödənişli əsaslarla

büdcəhesabına

ödənişliəsaslarla

 

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1202.01

Analiz və funksional analiz

2

1

1

1

1

1203.01

Kompüter elmləri

1

1

1204.01

Həndəsə

1

1

1206.01

Ədədi analiz

1

1

1208.01

Ehtimal nəzəriyyəsi

1

1

1211.01

Diferensial tənliklər

1

1

2002.01

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

1

1

2003.01

Maye, qaz və plazma mexanikası

1

1

2108.01

Astrofizika və ulduz astronomiyası

1

1

2206.01

Molekulyar fizika

1

1

2211.01

Bərk cisimlər fizikası

1

1

2212.01

Nəzəri fizika

2

1

1

1

1

2220.01

Yarımkeçiricilər fizikası

1

1

1

1

2222.01

Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

1

1

1

1

2301.01

Analitik kimya

1

1

1

1

2303.01

Qeyri-üzvi kimya

1

1

1

1

2304.01

Makromolekullar kimyası

1

1

2306.01

Üzvi kimya

2

1

1

2307.01

Fiziki kimya

1

1

2314.01

Neft kimyası

1

1

2317.01

Nanokimya və nanomateriallar

1

1

2318.01

Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

1

1

2391.01

Ekoloji kimya

1

1

2401.01

Zoologiya

1

1

1

1

2406.01

Biofizika

1

1

2409.01

Genetika

1

1

2411.02

Bitki fiziologiyası

1

1

2414.01

Mikrobiologiya

1

1

2415.01

Molekulyar biologiya

1

1

2417.01

Botanika

1

1

1

1

2422.01

Biotexnologiya (o cümlədən bionanotexnologiyalar)

1

1

2426.01

Ekologiya

2

1

1

2

1

1

2507.01

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

1

1

2511.01

Torpaqşünaslıq

2

1

1

1

1

2515.01

Petrologiya, vulkanologiya

1

1

2516.01

Mineralogiya, kristalloqrafiya

1

1

1

1

2520.01

Bərk faydalı qazıntıların geolo­giyası, axtarışıvə kəşfiyyatı, minerageniya

1

1

2528.01

Yer quruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi

2

1

1

1

1

3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

2

1

1

1

1

3356.01

Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafi­yaşünaslıq və kitabşünaslıq

2

1

1

2

1

1

5101.01

Mədəni antropologiya

1

1

5102.01

Etnoqrafiya və etnologiya

1

1

5302.01

Ekonometriya-iqtisadi statistika

2

1

1

1

1

5304.01

İqtisadi fəaliyyətin növləri

2

1

1

2

1

1

5307.01

İqtisadi nəzəriyyə

2

1

1

2

1

1

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

4

1

1

2

1

1

5310.01

Dünya iqtisadiyyatı

2

1

1

1

1

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

2

1

1

5401.01

İqtisadi coğrafiya

1

1

5406.01

Hidrologiya

1

1

5408.01

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası

1

1

5502.01

Ümumi tarix

3

1

1

1

 

5503.01

Ölkələr tarixi

1

1

 

5503.02

Vətən tarixi

3

1

1

1

1

1

 

5507.01

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

1

1

 

5509.01

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları

1

1

 

5603.01

Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

2

1

1

2

1

1

 

5606.01

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

2

1

1

 

5607.01

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

2

1

1

 

5608.01

Mülki hüquq: sahibkarlıq hüqu­qu; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

3

1

1

1

2

1

1

 

5609.01

Əmək hüququ, sosial təminat hüququ

3

1

1

1

 

5610.01

Təbii ehtiyatlar hüququ; aqrar hüquq; ekologiya hüququ

2

1

1

 

5611.01

Cinayət hüququ və kriminologi­ya; cəza-icra hüququ

2

1

1

1

1

 

5612.01

Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti

3

1

1

1

1

1

 

5614.01

İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ

2

1

1

 

5615.01

Mülki proses

3

1

1

1

 

5704.01

Dil nəzəriyyəsi

1

1

 

5706.01

Azərbaycan dili

1

1

1

1

 

5707.01

Slavyan dilləri

1

1

 

5710.01

Türk dilləri

1

1

 

5711.01

İran dilləri

1

1

 

5714.01

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik

1

1

 

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

1

1

 

5718.01

Dünya ədəbiyyatı

1

1

1

1

 

5720.01

Jurnalistika

2

1

1

3

1

2(1*)

 

5801.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə)

1

1

2

1

1

 

5802.01

Təhsilin təşkili və planlaşdırıl­ması

1

1

 

5804.01

Ümumi pedaqogika, pedaqogi­kanın və təhsilin tarixi

2

1

1

2

1

1

 

5808.01

Sosial pedaqogika

2

1

1

 

5901.01

Beynəlxalq münasibətlər

2

1

1

2

1

1

 

5904.01

Siyasi institutlar və sistemlər

2

1

1

1

1

 

5908.01

Siyasi nəzəriyyə

2

1

1

 

6102.01

Yeniyetmə və uşaq psixologi­yası

1

1

2

1

1

 

6104.01

Pedaqoji psixologiya

2

2(1**)

1

1

 

6105.01

Psixologiyada qiymətləndirmə və ölçmə

1

1

1

1

 

6107.01

Ümumi psixologiya

2

1

1

2

1

1

 

6108.01

Geriatrik psixologiya

1

1

 

6110.01

Parapsixologiya

1

1

 

6111.01

Şəxsiyyətin psixologiyası

1

1

 

6114.01

Sosial psixologiya

1

1

1

1

 

6116.01

Tibbi psixologiya

1

1

1

1

 

6117.01

Hüquqi psixologiya

1

1

1

1

 

6301.01

Mədəni sosiologiya

1

1

 

6303.01

Ümumi sosiologiya

1

1

 

6310.01

Sosial problemlər

1

1

1

1

 

6313.01

Sosial struktur, sosial institutlar və proseslər

1

1

 

6314.01

Sosial iş

1

1

 

7202.01

Fəlsəfi antropologiya

 

                                                                                                                             

7203.01

Ümumi fəlsəfə

1

1

1

1

7207.01

Sosial fəlsəfə

1

1

7210.01

Fəlsəfə tarixi

1

1

Cəmi

135

29

55

14

37

60

42

18

                           

Qeyd: * – İdman Akademiyası üçün məqsədli yer; ** – Lənkəran Dövlət Universiteti üçün məqsədli yer.

ELMLƏR DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ

İxtisasın şifri

Elm sahələri və ixtisaslar

Elmlər doktoru proqramı üzrə

Doktoranturaya qəbul planı

Dissertanturaya qəbul planı

 

Cəmi

o cümlədən

Cəmi

o cümlədən

 

büdcə hesabına

ödənişli əsaslarla

büdcə hesabına

ödənişli əsaslarla

 

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1203.01

Kompüter elmləri

1

1

1211.01

Diferensial tənliklər

1

1

2003.01

Maye, qaz və plazma mexani­kası

1

1

2108.01

Astrofizika və ulduz astronomi­yası

1

1

2211.01

Bərk cisimlər fizikası

1

1

2220.01

Yarımkeçiricilər fizikası

1

1

2222.01

Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

1

1

2301.01

Analitik kimya

1

1

1

1

2303.01

Qeyri-üzvi kimya

1

1

2401.01

Zoologiya

1

1

1

1

2406.01

Biofizika

1

1

2511.01

Torpaqşünaslıq

1

1

3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

1

1

1

1

5102.01

Etnoqrafiya və etnologiya

1

1

5310.01

Dünya iqtisadiyyatı

1

1

5502.01

Ümumi tarix

2

1

1

1

1

5503.02

Vətən tarixi

4

3

1

1

1

5603.01

Beynəlxalq hüquq; insan hü­quqları

2

1

1

1

1

5608.01

Mülki hüquq: sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

1

1

5612.01

Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti

1

1

1

1

5614.01

İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ

2

1

1

2

1

1

5615.01

Mülki proses

1

1

5704.01

Dil nəzəriyyəsi

1

1

1

1

5706.01

Azərbaycan dili

1

1

5710.01

Türk dilləri

1

1

5714.01

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik

1

1

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

1

1

5718.01

Dünya ədəbiyyatı

1

1

5720.01

Jurnalistika

1

1

1

1

5901.01

Beynəlxalq münasibətlər

1

1

6114.01

Sosial psixologiya

1

1

1

1

7202.01

Fəlsəfi antropologiya

1

1

7207.01

Sosial fəlsəfə

1

1

7211.01

Estetika

1

1

Cəmi

27

0

22

0

5

25

22

3

                                                                             

Doktoranturaya (dissertanturaya) sənədlərin qəbulu 2020-ci il sentyabrın 3-dən 25-nədək hər gün (şənbə, bazar və bayram günləri istisna olmaqla) BDU-nun əsas binasında, magistratura və doktorantura şöbəsində (otaq №237) aparılacaqdır. Qəbul qaydaları haqqında ətraflı məlumatı BDU-nun magistratura və doktorantura şöbəsindən və rəsmi internet səhifəsindən (www.bsu.edu.az) əldə etmək olar.

Ünvan- Bakı, Zahid Xəlilov küçəsi 23, BDU-nun əsas binası, magistratura və doktorantura şöbəsi. Telefon- +99412 539-06-71.

4 Sentyabr 2020 00:10 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
2 Dekabr 2021 | 08:06
ELAN
2 Dekabr 2021 | 07:57
BİLDİRİŞ
2 Dekabr 2021 | 07:56
BİLDİRİŞ
2 Dekabr 2021 | 07:56
BİLDİRİŞ
2 Dekabr 2021 | 07:55
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə