Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Alliance Business Centre” ASC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə hesabatı

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTİVLƏR

2019- cu il

2018- ci il

Uzunmüddətli aktivlər

Qeyri- maddi aktivlər

Torpaq,tikili və avadanlıqlar

149296.96

161074.45

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

149296.96

161074.45

Qısamüddətli aktivlər

Ehtiyatlar

Qısamüddətli debitor borcları

3905.84

2780.04

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

8337.09

226.55

Sair qısamüddətli aktivlər

117909.59

127228.45

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

130152.52

130235.04

CƏMİ AKTİVLƏR

279449.48

291309.49

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

Kapital

Ödənilmiş nominal(nizamnamə)kapitalı

394898.40

394898.40

Bölüşdürülməmiş mənfəət(ödənilməmiş zərər)

129248.44

-111541.34

CƏMİ KAPİTAL:

256649.96

283357.06

Üzunmüddətli öhdəliklər

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR:

Qısamüddətli öhdəliklər

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Vergi və məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

-1182.64

-568.89

Qısamüddətli kreditor borcları

14982.16

2827.00

Sair qısamüddətli öhdəliklər

5694.12

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR:

137799.52

7952.43

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR:

13799.52

7952.43

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR:

279449.48

291309.49

       

Alliance Business Centre” ASC-nin 2019 -cu il üçün hesabatının auditini sərbəst auditor

Hacı-Əzizov İlham İsfəndiyar oğlu tərəfindən aparılmış və 2020- ci il mayın 15-də rəy verilmişdir. (Lisenziya SA № 066 )

8 İyul 2020 00:25 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
15 Yanvar 2022 | 02:51
BİLDİRİŞ
15 Yanvar 2022 | 02:51
BİLDİRİŞ
15 Yanvar 2022 | 02:50
BİLDİRİŞ
15 Yanvar 2022 | 02:50
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə