Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“PAŞA Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2019-cu maliyyə ili üzrə illik idarəetmə hesabatı

1. emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi;

“PAŞA Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

“PAŞA Həyat Sığorta” ASC

Qeydiyyat tarixi: 24.11.2010-cı il

Qeydiyyat nömrəsi və VÖEN: 1401876531

 

2. emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer;

Hüquqi ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Lev Tolstoy küçəsi 170

Faktiki ünvan (olduğu yer): Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Mayakovski küçəsi 15

3. emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları;

Olmayıb

4. emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar;

Yoxdur

5. emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti;

Yoxdur

6. emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı;

“PAŞA Holding” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

7. emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri; 

Sığorta faəliyyəti.

Təkrarsığorta fəaliyyəti 08.01.2018-ci il tarixində təkrarsığorta lisenziyasının ləğv edilməsi ilə dayandırılmışdır.

8. emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə  fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri;

11.12.2015-ci il, müddətsiz, sığorta fəaliyyəti

06.05.2014-cü il, müddətsiz, təkrarsığorta fəaliyyəti (08.01.2018-ci il tarixində təkrarsığorta lisenziyası ləğv edilmişdir)

9. emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər;

Həyat sığortası sahəsi üzrə xidmətlərin göstərilməsi:

 

10. emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası;

 

11. emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı;

Direktorlar Şurası:

 

Direktorlar Şurasının sədri – Fərid Usad oğlu Məmmədov;

Direktorlar Şurasının üzvü – Cəlal Ələkbər oğlu Qasımov;

Direktorlar Şurasının üzvü – Nofəl Qəhrəman oğlu Rzayev;

Direktorlar Şurasının üzvü –Şahin Çingiz oğlu Məmmədov;

Direktorlar Şurasının üzvü-Oqtay Arif oğlu Həsənov;

Direktorlar Şurasının üzvü-Səmayə İsmət qızı Novruzova;

Direktorlar Şurasının müstəqil üzvü – Əli Abdulhüseyn oğlu Hüseynov.

 

İdarə Heyəti:

 

İdarə Heyətinin sədri – Niyaz Rövşən oğlu İsmayılov;

İdarə Heyətinin 1-ci müavini – İbrahim Hüseynqulu oğlu İbrahimov;

İdarə Heyətinin üzvü – Dilara Əli qızı Babayeva

İdarə Heyətinin üzvü – Rüstəm Vaqif oğlu Məmmədov,

İdarə Heyətinin üzvü- Fərid Mahir oğlu Abdullayev.

 

Təftiş Komissiyası:

Təftiş Komissiyasının sədri – Vüqar Valeh oğlu Mustafayev;

Təftiş Komissiyasının üzvü –  Nərmin Bəhram qızı İsgəndərova;

Təftiş Komissiyasının müstəqil üzvü – Mahir Edil oğlu Eyvazov.

12. emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının)  ayrı-ayılıqda sayı; 

1 (bir) hüquqi şəxs

13. emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı;

Yeganə səhmdar “PAŞA Holding” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

Olduğu yer: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu,  Neftçilər prospekti ev 153;

AR Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 01.11.2016-cı il tarixdə 0106-P267-47064 nömrə ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır;

VÖEN 1401007871;

7.000 (yeddi min) ədəd səhm, 40.250.000 (qırx milyon iki yüz əlli min) manat;

Nizamnamə kapitalındakı payı - 100%.

14. nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı);

Yoxdur

15. emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:

Hesabat dövrü ərzində 19 ümumi yığıncaq keçirilib.

15.1. yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan);

001-19 №-li qərar, 07.01.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

002-19 №-li qərar, 01.02.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

003-19 №-li qərar, 27.03.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

004-19 №-li qərar, 27.03.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

005-19 №-li qərar, 28.03.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

006-19 №-li qərar, 11.04.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

007-19 №-li qərar, 18.04.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

008-19 №-li qərar, 18.04.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

009-19 №-li qərar, 27.06.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

010-19 №-li qərar, 01.08.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

011-19 №-li qərar, 06.08.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

012-19 №-li qərar, 05.09.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

013-19 №-li qərar, 06.09.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

014-19 №-li qərar, 06.09.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

015-19 №-li qərar, 24.09.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

016-19 №-li qərar, 25.09.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

017-19 №-li qərar, 30.09.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

018-19 №-li qərar, 26.12.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15;

019-19 №-li qərar, 30.12.2019-cu il, Bakı şəhəri, Mayakovski küçəsi 15.

15.2. ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar.

001-19:

 

 • Büdcənin təsdiqi və digər əlaqəli məsələlər barədə

 

002-19:

 

 • Təftiş Komissiyası sədrinin əmək haqqısının müəyyən edilməsi ilə bağlı

 

003-19:

 

 • Müstəqil auditorun təyini ilə bağlı

 

004-19:

 

 • Beynəlxalq Standartlara uyğun olaraq Maliyyə hesabatının təsdiqi ilə bağlı

 

005-19:

 

 • Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına müvafiq olaraq hazırlanmış maliyyə hesabatı təsdiqi ilə bağlı

 

006-19:

 

 • Dividend ödənilməsi ilə bağlı

 

007-19:

 

 • Mükafatlandırma ilə bağlı

 

008-19:

 

 • Mükafatlandırma ilə bağlı

 

009-19:

 

 • İllik İdarəetmə hesabatının təsdiqi ilə bağlı

 

010-19:

 

 • Sənəd təsdiqi ilə bağlı

 

011-19:

 • İdarə Heyəti üzvü vəzifəsinə Müvəqqəti icraçının təyin edilməsi ilə bağlı

 

012-19:

 • Dividend siyasəti təsdiqi ilə bağlı

 

013-19:

 

 • Nizamnaməyə dəyişikliklərin təsdiqi ilə bağlı

 

014-19:

 

 • “PAŞA Həyat Sığorta” ASC-də qərarların qəbul olunması proseslərin sadələşdirilməsi və operativliyinin təmin olunması ilə bağlı məsələlər barədə.

 

015-19:

 • Direktorlar Şurasının Əsasnaməsi və İdarə Heyətinin Əsasnaməsi təsdiqi ilə bağlı.  

 

016-19:

 

 • Direktorlar Şurası üzvləri ilə razılaşmanın bağlanılması ilə əlaqədar

 

017-19:

 

 • Yeni İdarə Heyəti üzvü təyini ilə əlaqədar

 

018-19:

 

 • Güzəştli sığorta ödənişinin verilməsi ilə əlaqədar

 

019-19:

 

Müəyyən Direktorlar Şurası üzvlərinə yeni əmək haqqı təyin edilməsi ilə əlaqədar

 

16. emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir):


 

Qeydiyyat tarixi- 03.02.2014-cu il, qeydiyyat nömrəsi – AZ1004009200, 7000 adi səhm, sənədsiz adlı qiymətli kağız, nominal dəyəri – 5750 manat;

16.1. investisiya qiymətli kağızın növü və forması;

Adi adlı sənədsiz səhm

16.2. investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi;

Qeydiyyat tarixi- 03.02.2014-cu il, qeydiyyat nömrəsi – AZ1004009200.

16.3. investisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri;

7000 adi səhm, sənədsiz adlı qiymətli kağız, hər birinin nominal dəyəri – 5750 manat;

16.4. investisiya qiymətli kağızlar buraxılışınıın məcmu nominal dəyəri;

40.250.000 (qırx milyon iki yüz əlli min) manat

16.5. hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir);

“PAŞA Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2018-ci ilin maliyyə nəticələrinə əsasən bölüşdürülməmiş mənfəətdən təsisçiyə 20 700 000 (iyirmi milyon yeddi yüz min) manat məbləğində dividend ayrılmışdır.

 

16.6. faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda - istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi;

Yoxdur

16.7. investisiya qiymətli kağızların  yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda).

Mövcud deyil

17. emitent tərəfindən bağlanılmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

Mövcud deyil

17.1. əqdin məbləği;

-

17.2. hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi.

-

18. emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlər barədə məlumatlar:

 • “PAŞA Bank  – İnvestisiya müqavilələri;
 • “PAŞA Holding” MMC – Satınalma müqaviləsi;
 •  “Kapital Bank” ASC – Sığorta, Satınalma və Agent müqavilələri;
 • “PAŞA Bank” ASC – Satınalma və Agent müqavilələri.
 • “PAŞA İnşaat” MMC – Satınalma və Sığorta müqavilələri;
 • “PAŞA Sığorta” ASC – Sığorta müqavilələri;
 • “PAŞA Development” MMC – Sığorta müqaviləsi;
 • Paşa Kapital İnvestisiya” Şirkəti QSC – Sığorta müqaviləsi;
 • “PAŞA Travel” MMC – Sığorta müqaviləsi;

18.1. bağlanılmış əqdin mahiyyəti;

 İnvestisiya, satınalma (mal alqı-satqısı, xidmət göstərilməsi, işlərin görülməsi və s. ) müqavilələri

18.2. aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyyət əlaqəsi.

Mülki Məcəllənin 49-1.1.5-ci maddəsinə uyğun olaraq

19. illik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi;

30.06.2020

20. hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat.

Kütləvi İnformasiya vasitələri

 

“PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri

 

Niyaz İsmayılov ____________________________

“PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin Baş mühasib - Mühasibatlıq

şöbəsinin müdiri

 

Nərmin Həsənova __________________________

8 İyul 2020 00:15 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə