Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“MERSER” ASC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı

 

 

 

 

 

 

 

manatla

 

 31 dekabr 2019-cu il

Qısamüddətli aktivlər

 

Nəqliyyat vasitələri

Ehtiyatlar

169855.81

423695.14

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

8875.36

Sair qısamüddətli aktivlər

1147608.65

Cəmi qısamüddətli aktivlər

1750034.96

Cəmi aktivlər

1750034.96

Kapital

 

Nizamnamə kapitalı

4 000.00

Bölüşdürülməmiş mənfəət

86398.23

Cəmi kapital

90398.23

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

Uzunmüddətli borclar

        242382.69

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

242382.69

Qısamüddətli öhdəliklər

 

Qısamüddətli kreditor borcları

Sair öhdəliklər

1083771.53

333482.51

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

        1417254.04

Cəmi öhdəliklər

1659636.73

Cəmi öhdəliklər və kapital

1750034.96

 

Mənfəət , zərər və digər məcmu gəlirlər haqqında hesabat

Gəlirlər

773276.60

Satışın maya dəyəri

368079.93

Ümumi mənfəət

405196.67

İnzibati xərclər

182014 .29

Digər xərclər

212644.82

Məzənnə fərqi

-

Maliyyə xərcləri

58099.11

Vergidən əvvəl mənfəət

-47561.55

Mənfəət vergisi

0.00

Cəmi məcmu gəlirlər

-47561.55

 

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

 

Nizamnamə kapitalı

Bölüşdürülməmiş mənfəət

Cəmi kapital

 

 

-

 

Nizamnamə kapitalı

4 000.00

-47561.55

-47561.55

İl üzrə gəlir

 

-

-

 2019-cu il dekabrın
31-nə qalıq

 

 

 

 

4 000

-47561.55

90398.23

 

Müstəqil auditorun hesabatı

“MERSER” ASC-nin direktoruna

Rəy

   Biz “MERSER” ASC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə olan mühasibat balansı hesabatından, mənfəət və zərər haqqında hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Bizcə, şirkətin qoşma maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlərdə Maliyyə Nazirliyinin normativ sənədlərinə və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.

Rəy üçün əsaslar

   Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normaların tələblərinə uyğun olaraq şirkətdən asılı deyilik və digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

  Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normaların tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmasına və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik şirkəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər şirkətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına aid kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı yarandığı halda əhəmiyyətli hesab olunur.

Biz iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı auditin planlaşdırılmış həcmi və müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit sübutları, o cümlədən audit apardığımız zaman daxili nəzarətdə aşkar etdiyimiz əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında məlumat veririk.

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən verilmiş

26 sentyabr 2018-ci il tarixli, AT/168 saylı icazə

ÜnvanBakı , Səbail rayonu, A.Nəsirov küçəsi 42 A .

E-mail: [email protected]mailto:[email protected]              Telefon- (+994 12) 489-71-56

«Ekspert Finans Konsaltinq»

MMC-nin direktoru       Zərnigar  Şirəliyeva

«Ekspert Finans Konsaltinq»

MMC-nin auditoru         Mübariz Əmiraslanov

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən verilmiş

11 yanvar 2019-cu il tarixli, SA/422 saylı icazə

24 İyun 2020 00:41 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə