Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“OMNİ Finance” Bank Olmayan Kredit Təşkilatının 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə hesabatı

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivlər

 2019-cu il

Nağd pul vəsaitləri

7.4

Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar

2107.4

Kreditlər üzrə mümkün zərərin ödənilməsi uçün xüsusi ehtiyat

əsas vəsait

-5

3

Digər aktivlər

746.8

Cəmi aktivlər

2858

Öhdəliklər:

 

Kredit üzrə ödəniləcək məbləğ

2959

Mənfəət vergisi öhdəlikləri

 

Digər öhdəliklər

100

Cəmi öhdəliklər

2859

Kapital

 

Səhmdar kapitalı

455

Yığılmış zərər

-399

Cəmi kapital

75

Cəmi öhdəliklər və kapital

2914

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HAQQINDA HESABAT

2018-ci il 

Gəlir və xərclər

 

 Faiz gəlirləri

217

Məzənnə fərqindən xalis gəlirlər

 

 Xalis faiz gəlirləri

217

 Müştərilərə verilmiş kreditlərin dəyərsizləşdirilməsi üzrə ehtiyat

 

Əməliyyat gəlirləri

217

Haqq və komissiya xərcləri

25

 Faiz xərcləri

162

İşçilərlə bağlı xərclər

20

Ümumi və inzibati xərclər

29

Əməliyyat  xərcləri

 

 

236

İL ÜZRƏ CƏMİ ÜMUMİ GƏLİR,ZƏRƏR

 

 

-19

 

 

 

Müstəqil auditorun hesabatı

Omni Finance” Bank olmayan kredit təşkilatı MMC-nin  səhmdarlarına və rəhbərliyinə!

Maliyyə hesabatlarının auditinin nəticələri

Rəy

Biz “Omni Finance” Bank olmayan kredit təşkilatı MMC-nin (şirkət) 2019-cu il dekabrın 31-nə  maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan və həmin tarixdə başa çatan il üzrə mənfəət, zərər , digər ümumi gəlir, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlardan, habelə mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı da daxil olmaqla maliyyə hesabatlarına aid qeydlərdən ibarət  maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.

Bizim fikrimizcə, əlavə edilən maliyyə hesabatları  2019-cu il  dekabrın 31-nə şirkətin maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə başa çatan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsas

Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS-lara) uyğun  apardıq.  Həmin standartlar üzrə öhdəliklərimiz hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir olunur. Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi”nə (MBESŞ Məcəlləsi) uyğun olaraq biz şirkətdən müstəqilik və MBESŞ məcəlləsinə uyğun  etika ilə bağlı digər öhdəliklərimizi yerinə yetirmişik. Bizcə ,əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası təmin edir.

 

19 iyun  2020-ci il

Bakı, Azərbaycan

20 İyun 2020 00:48 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə