Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Sumqayıt Elektrik Dəstləşdirmə” ASC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ölçü vahidi manatla

 

Bölmələrin, maddələrin adları

2019-cu il hesabat dövrü üzrə

2018-ci il hesabat dövrü üzrə

AKTİVLƏR

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

243.934,86

219296.62

273.110,41

243.934,86

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

243.934,86

219296.62

273.110,41

243.934,86

Ehtiyatlar

42165,97

84215.88

171.051,55

42165,97

Qısamüddətli debitor borcları

25.470,59

19297.67

8.536,71

25.470,59

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

5.358,06

6890.61

26.552,80

5.358,06

Sair qısamüddətli aktivlər

490.847,61

431195.38

310.086,03

490.847,61

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

563.842,23

541599.54

516.227,09

563.842,23

CƏMİ AKTİVLƏR

807.777,09

760896.16

789.337,50

807.777,09

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

592.781,0

592.781,0

592.781,0

592.781,0

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

41.190,80

41747.23

24.916,32

41.190,80

CƏMİ KAPİTAL

633.971,80

634528.23

617.697,32

633.971,80

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

15.030,81

--------------

6.687,44

15.030,81

Qısamüddətli kreditor borcları

149.051,56

122067.93

4.956,87

149.051,56

Sair qısamüddətli öhdəliklər

9.722,92

4300.00

159.995,87

9.722,92

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

173.805,29

126367.93

171.640,18

173.805,29

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

173.805,29

126367.93

171.640,18

173.805,29

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

807. 777,09

760896.16

789.337,50

807. 777,09

Mənfəət, zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat

Əsas əməliyyat gəlirləri

516763.58

3.557.430,90

Sair əməliyyat gəlirləri

85411.36

84. 056,04

Təşkilat tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

602174.94

3.641.486,94

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

387393.75

3.173.114,57

İşçi heyəti üzrə xərclər

48411.45

83.885,12

Amortizasiya xərcləri

25738.24

29.175,55

Digər əməliyyat xərcləri

11353.51

31.225,59

Sair əməliyyat xərcləri

120691.96

272.598,80

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət

8586.03

51.487,31

Mənfəət vergisi

1717.21

10.297,46

Hesabat dövründə xalis mənfəət

6868.82

41.189,85

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər

8576.03

51.487,31

mənfəət vergisi üzrə xərclər

1717.21

10.297,46

Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi

1717.21

10.297,46

bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği

5358.06

26.552,80

bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı

6890.61

5.358,06

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

 

Ödənilmiş nizamnamə kapitalı

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

Cəmi

Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq

592.781,0

24.916,33

617.697,33

         

Əvvəlki hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

-

41190.80

41190.80

Əvvəlki hesabat dövrü üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi

-

24.916,33

24.916,33

Əvvəlki hesabat dövrünün sonuna qalıq

592.781

41190.80

633971.80

Hesabat dövrünün sonuna qalıq

592.781

41190.80

633.971,80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

-

6868.82

6868.82

Hesabat dövrü üzrə kapitalda

dəyişikliklərin cəmi

-

34878.40

34878.40

Hesabat dövrünün sonuna qalıq

592.781

34878.40

627659.40

 

3 İyun 2020 01:11 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
26 Noyabr 2021 | 10:34
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə