Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

№ 416                                                                                                                          Bakı şəhəri, 26 sentyabr 2018-ci il
“Borclunun sağlamlaşdırılması planının məzmunu”nun təsdiq edilməsi haqqında
“Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli 1087-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 27 aprel tarixli 25 nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər ­Kabineti QƏRARA ALIR:
“Borclunun sağlamlaşdırılması planının məzmunu” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
 

Novruz MƏMMƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 26 sentyabr tarixli 416 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

Borclunun sağlamlaşdırılması planının məzmunu

1. Borclunun sağlamlaşdırılması planının məzmunu (bundan sonra - Sənəd)  “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 41-1-ci maddəsinin 1-ci hissəsinə əsasən hazırlanmışdır.

2. Borclunun sağlamlaşdırılması borclunun sağlamlaşdırılması planına uyğun olaraq həyata keçirilir. Borclunun sağlamlaşdırılması planı borclu tərəfindən hazırlanır, kreditorların yığıncağı tərəfindən qəbul edilir və məhkəmə tərəfindən təsdiqlənir. Həmin planda aşağıdakılar göstərilir:

2.1. borclunun sağlamlaşdırılmasında iştirak edən kreditorun (kreditorların) tələblərinin ödənilməsi üçün tələb olunan pul vəsaitlərinin məbləğləri, bu tələblərin icrası qaydası və müddəti;

2.2. borclunun sağlamlaşdırılması planının icrası və icrasına nəzarət ilə bağlı tədbirlər;

2.3. borclunun sağlamlaşdırılması planının xitamı üçün əsaslar və onun nəticələri.

3. Bu Sənədin 2-ci hissəsində  göstərilənlərə əlavə olaraq, borclunun sağlamlaşdırılması planında aşağıdakılar göstərilə bilər:

3.1. müxtəlif kreditorlar qrupuna aid olan kreditorların tələblərinin fərqli ödəmə şərtləri;

3.2. kreditlərin alınması üçün tədbirlər;

3.3. bu Sənədin 3-cü hissəsində nəzərdə tutulmayan hər hansı digər şərtlər və ya tədbirlər.

4. Borclunun sağlamlaşdırılması planında borclunun pul öhdəliklərinin aşağıdakı tədbirlərdən biri və ya bir neçəsi vasitəsilə sağlamlaşdırılması nəzərdə tutula bilər:

4.1. hissə-hissə ödənişlər, habelə ödəniş müddətlərinin, öhdəliklərin valyutasının, faiz dərəcələrinin dəyişdirilməsi, o cümlədən cəlb edilmiş vəsaitlərin qiymətindən aşağı səviyyədə müəyyən edilməsi və faizlərin hesablanmasının tamamilə dayandırılması, kreditlə və ya kreditin təminatı olan ipoteka  və ya girov ilə bağlı müqavilələrin şərtlərinin dəyişdirilməsi;

4.2. borc öhdəliklərinin şərtlərinin dəyişdirilməsi;

4.3. girov və ipoteka predmeti hesabına tələblərin ödənilməsi. Bu zaman girovda və ya ipotekada olan əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlər bu girovla və ya ipoteka ilə təmin edilən tələblər çərçivəsində həmin əmlakın girovsaxlayanın və ya ipotekasaxlayanın tələblərinin ödənilməsinə yönəldilir;

4.4. tələblərin tamamilə və ya qismən ödənilməsi məqsədi ilə borclunun əmlakı üzərində mülkiyyət hüququnun kreditora (kreditorlara) verilməsi. Bu zaman kreditorun (kreditorların) tələbləri girov və ya ipoteka qoyulmuş əmlakın satışından sonra qismən ödənildiyi təqdirdə, əlavə tələb hüququ qüvvədə qalır. İddiaların tamamilə və ya qismən ödənilməsi məqsədi ilə borclunun əmlakı üzərində mülkiyyət hüququ kreditora (kreditorlara) yalnız həmin kreditorun (kreditorların) razılığı ilə verilir;

4.5. borclunun girov və ya ipoteka qoyulmamış əmlakına tutmanın yönəldilməsi;

4.6. borcun tam və ya qismən bağışlanılması;

4.7. borclunun iştirakçısı olduğu müqavilələrin ləğv edilməsi və ya şərtlərinin dəyişdirilməsi;

4.8. girov və ya ipoteka hüquqlarından imtina edilməsi;

4.9. borclu və ya üçüncü şəxslər tərəfindən əlavə girovun və ya ipotekanın, o cümlədən qarantiya və zəmanətlərin verilməsi;

4.10. borcun kapitala çevrilməsi;

4.11. borclunun nizamnamə kapitalında yeni payın əldə edilməsi;

4.12. borclu tərəfindən qiymətli kağızların buraxılışı;

4.13. borclunun yenidən təşkili (birləşmə, qoşulma, bölünmə, ayrılma, çevrilmə);

4.14. təsisçilər (iştirakçılar) istisna olmaqla, borclunun digər idarəetmə və nəzarət orqanlarının üzvlərinin kreditorlar qrupunun müəyyən etdiyi şəxslərlə əvəz edilməsi;

4.15. borclunun korporativ idarəçiliyində dəyişikliklər edilməsi;

4.16. borclunun sağlamlaşdırılması ilə bağlı hər hansı digər tədbirlər.

5. Borclunun sağlamlaşdırılması planına ləğvetmə təhlili əlavə edilir. Həmin təhlildə borclunun ləğv edilməsi ilə müqayisədə kreditor (kreditorlar) üçün borclunun sağlamlaşdırılması planının həyata keçirilməsi ilə bağlı üstünlüklər əks olunur. Borclunun sağlamlaşdırılması planına borclunun bu planın şərtlərini yerinə yetirmək imkanını və qabiliyyətini təsdiqləyən maliyyə təhlili də əlavə edilir.

 

27 Sentyabr 2018 08:03 - NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə