Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi 2019-cu il üçün aşağıdakı ixtisaslar üzrə doktorantura və dissertantura hazırlığına qəbul elan edir

 

 

İxtisasın

şifri

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 
 

2411.02

Bitki fiziologiyası

1 yer əyani

 

 

2511.01

Torpaqşünaslıq

1 yer qiyabi

 

 

3101.01

Aqrokimya

1 yer qiyabi

 

 

3103.01

Ümumi əkinçilik

1 yer qiyabi

 

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer qiyabi

 

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer qiyabi

 

 

3103.07

Bitkiçilik

1 yer qiyabi

 

 

3103.11

Yem istehsalı və otlaqçılıq

1 yer qiyabi

 

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

2411.02

Bitki fiziologiyası

1 yer qiyabi

 

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer qiyabi

 

 

Ünvan-AZ. 1098, Bakı şəhəri, Pirşağı qəsəbəsi,

 2 № li sovxoz, telefon- (012) 551-61-30.

 

 

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

3101.01

Aqrokimya

1 yer qiyabi

 

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer qiyabi

 

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer qiyabi

 

 

3103.09

Tərəvəzçilik

1 yer qiyabi

 

 

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

1 yer qiyabi

 

 

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

 

 

3101.01

Aqrokimya

 

1 yer

 
 

Ünvan- AZ. 1098, Bakı şəhəri, Pirşağı qəsəbəsi,

 2 № li sovxoz, telefon- (012) 511-86-20.

 

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin

Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

 

1 yer əyani

 

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

 

3103.07

Bitkiçilik

 

1 yer qiyabi

 

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

 

1 yer qiyabi

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer

 

 

3103.07

Bitkiçilik

1 yer

 

 

Ünvan- AZ. 0118, Abşeron rayonu, Mehdiabad qəsəbəsi,

20 yanvar küçəsi, telefon- (012) 343-16-30.

 

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin

Bitki Mühafizəsi və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

2413.01

Entomologiya

1 yer əyani

 

 

3101.01

Aqrokimya

1 yer əyani

 

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer əyani

 

 

3108.01

Fitopotologiya

1 yer qiyabi

 

 

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

 

3103.01

Ümumi əkinçilik

1 yer

 

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer

 

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer

 

 

3103.07

Bitkiçilik

1 yer

 

 

Ünvan- AZ. 2002, Gəncə şəhəri, Ə.Əliyev küçəsi 57,

 telefon- (022) 257-47-94.

 

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin

Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

3109 01

Baytarlıq cərrahlığı

 

1 yer əyani

 

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

 

2429.01

Parazitologiya

2 yer

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası, mikotoksikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası).

 

1 yer

 

 

3109 01

Baytarlıq cərrahlığı

1 yer

 

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

2429.01

Parazitologiya

2 yer  qiyabi

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası, mikotoksikologiya ilə mikologiyası və immunoloqiyası).

1 yer qiyabi

 

 

Ünvan- AZ. 1124, Bakı şəhəri, Böyük şor qəsəbəsi,

8-ci köndələn küçəsi, telefon- (022) 832-66-92.

 

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin

                                      Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu               

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

3110.01

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması.

 

1 yer əyani

1 yer qiyabi

 

 

 

3110.02

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsi və yemlərin texnologiyası.

1 yer əyani

1 yer qiyabi

 

 

3110.03

Xüsusi zootexniya,heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası.

2 yer əyani

 1 yer qiyabi

 

 

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

 

3110.01

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması.

1 yer

 

 

3110.02

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsi və yemlərin texnologiyası.

1 yer

 

 

3110.03

Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası.

1 yer

 

 

Ünvan- Azərbaycan Respublikası, Göygöl rayonu,

Firuzabad qəsəbəsi, telefon-   +99422 202 23 30.

 

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

1 yer qiyabi

 

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer qiyabi

 

 

3107.01

Bağçılıq

3 yer qiyabi

 

 

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

 

3107.01

Bağçılıq

 

1 yer (AMEA Lənkəran REM üçün məqsədli)

 

Ünvan- AZ. 4035, Quba rayonu, Zərdabi qəsəbəsi,

 telefon- (023) 33-441-17.

 

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına və ödənişli əsaslarla

 

5312.01

 

Sahə  iqtisadiyyatı

1yer əyani,

2 yer qiyabi büdcə hesabına,

1yer əyani, 3 yer qiyabi ödənişli əsaslarla

 

 

5312.01

 

Sahə iqtisadiyyatı

 

2 yer büdcə hesabına, 3 yer ödənişli əsaslarla

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına və ödənişli

 

5312.01

 

Sahə iqtisadiyyatı

 

1 yer qiyabi büdcə hesabına, 2 yer ödənişli əsaslarla

 

Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 92,

telefon-(+994 12) 599 08 88.

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

2409.01

Genetika

1 yer qiyabi

 

 

2411.02

Bitki fiziologiyası

1 yer qiyabi

 

 

2414.01

Mikrobiologiya

1 yer qiyabi

 

 

2417.01

Botanika

1 yer qiyabi

 

 

2426.01

Ekologiya (elm sahəsi üzrə)

1 yer əyani

 

 

2429.01

Parazitologiya

1 yer qiyabi

1 yer qiyabi

 

 

2511.01

Torpaqşünaslıq

1 yer əyani

1 yer qiyabi

 

 

2528.01

Yer quruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi

1 yer qiyabi

 

 

3101.01

Aqrokimya

1 yer əyani

 

 

3102.01

Aqromühəndislik

1 yer əyani

 

 

3103.01

Ümumi əkinçilik

1 yer qiyabi

 

 

3103.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

1 yer qiyabi

 

 

3103.03

Aqrotorpaqşünaslıq və aqrofizika

1 yer əyani

 

 

3106.01

Meşəçilik, meşə quruluşu və meşə taksasiyası

1 yer qiyabi

 

 

3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

 1yer qiyabi

 

 

3106.02

Meşə aqromeliorasiyası, qoruyucu meşələrin salınması və yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırılması

1 yer qiyabi

 

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer qiyabi

 

 

3103.07

Bitkiçilik

1 yer qiyabi

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq mamalığı və heyvandarlıq məhsullarının biotexnikası)

1 yer qiyabi

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası heyvanların patologiyası və morfologiyası)

1 yer qiyabi

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası,epizootologiyası, mikrotoksikologiyası ilə mikologiyası və immunologiyası)

1 yer qiyabi

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq sanitariyası, zoogigiyena və baytarlıq-sanitar ekspertizası)

1 yer qiyabi

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq farmakologiyası və toksikologiya)

1 yer qiyabi

 

 

3103.08

Meyvəçilik və üzümçülük

1 yer qiyabi

 

 

3110.01

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması

1 yer qiyabi

 

 

3103.09

Tərəvəzçilik

1 yer qiyabi

 

 

3110.03

Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası

1 yer qiyabi

 

 

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

1 yer qiyabi

 

 

3400.02

Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya

1 yer qiyabi

 

 

5303.01

Mühasibat uçotu

1 yer qiyabi

 

 

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

1 yer qiyabi

 

 

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

1 yer qiyabi

 

 

Dissertant hazırlığı üzrə, büdcə hesabına

 

2401.02

Bitki fiziologiyası

1 yer

 

 

2417.01

Botanika

1 yer

 

 

2511.01

Torpaqşünaslıq

1 yer

 

 

3101.01

Aqrokimya

1 yer

 

 

3603.06

Bitkilərin mühafizəsi

1 yer

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq sanitariyası, zoogigiyena və baytarlıq-sanitar ekspertizası)

1 yer

 

 

33.09.01

Qida məhsullarının texnologiyası

1 yer

 

 

53.08.01

Ümumi iqtisadiyyat

1 yer

 

 

53.08.01

Müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi

1 yer

 

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə, büdcə hesabına

 

2429.01

Parazitologiya

1 yer əyani

 

 

3102.01

Aqromühəndislik

1 yer qiyabi

 

 

3103.01

Ümumi əkinçilik

1 yer qiyabi

 

 

3110.03

Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası

1 yer qiyabi

 

 

5303.01

Mühasibat uçotu

1 yer qiyabi

 

 

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

1 yer qiyabi

 

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə, dissertant

 

2417.01

Botanika

 

1 yer

 

Ünvan-AZ 2000, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti 262, telefon-022 256-03-51.

Tel: (+99412) 498 79 81, E-poçt: [email protected]

 

Az 1016, Bakı şəhəri, Ü. Hacıbəyli küçəsi 80, Hökumət evi.

Tel: (+99412) 498 79 81, E-poçt: [email protected]

 
                                     

 

 

Doktoranturaya sənəd qəbulunun son tarixi   2019-cu il dekabrın 25-dəkdir.

 

13 Dekabr 2019 00:02 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
25 Fevral 2021 | 02:58
BİLDİRİŞ
25 Fevral 2021 | 02:57
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə