Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 291 Bakı şəhəri, 9 iyul 2019-cu il
 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış təklifinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti  QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 11, maddə 2164; 2018, № 3, maddə 586, № 9, maddə 1904, № 10, maddə 2169, № 11, maddə 2427; 2019, № 1, maddə 148, № 2, maddə 332; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 5 aprel tarixli 150 nömrəli, 9 aprel tarixli 151 nömrəli, 12 aprel tarixli 165 nömrəli və 2 may tarixli 202 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 0106 49 000 0, 0306 34 000 0, 0407 29 100 0,  2009 79 980 0, 2204 22 100 0, 4403 94 000 0, 4407 19 910 0, 4411 14 900 0, 4412 39 000 0, 7013 49 910 0, 7013 49 990 0, 8405 10 000 0, 8502 39 200 0, 8714 10 500 0 və 9608 60 000 0  alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütunundakı sözlərin sonundan iki nöqtə işarəsi çıxarılsın;

1.2. 0207 11 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “yarı çıxarılmış” sözləri “bağırsaqsız” sözü ilə əvəz edilsin;

1.3. 0207 41 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “ciyəri” sözü “ürəyi, qaraciyəri” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.4. 0207 42 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “bağırsaqsız” sözü “içalatı çıxarılmış” sözləri ilə,  “ciyəri” sözü “ürəyi, qaraciyəri” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5. 0207 51 900 0 və 0207 52 900 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununda “bağırsaqsız” sözü “içalatı çıxarılmış” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.6. 0207 60 910 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “yağlı istisna olmaqla” sözləri çıxarılsın;

1.7. 0210 11 yarımmövqeyinə və 0210 11 310 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirlərin ikinci sütununda “onlardan kəsiklər” sözləri “onların parçaları” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.8. 0303 39 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “kambala” sözü “çay kambalası” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.9. 0303 59 100 0 alt yarımmövqeyindən sonrakı sətrin üçüncü sütunundan bir “–” işarəsi çıxarılsın;

1.10 0303 69 700 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundakı “makruronusun” sözü “makruronusu” sözü ilə əvəz edilsin;

1.11. 0303 89 210 0 alt yarımmövqeyindən əvvəlki sətrin ikinci sütununda “0302 43” rəqəmləri “0303 43” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.12. 0304 42 100 0 və 0307 11 100 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununda “qr-dan” sözü “q-dan” sözü ilə əvəz edilsin;

1.13. 0305 51 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “quru” sözü “qurudulmuş” sözü ilə əvəz edilsin;

1.14. 0306 17 920 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Penaeuscinsli” sözü “Penaeus” sözü ilə əvəz edilsin;

1.15. 0307 42 yarımmövqeyinin altındakı sətrin üçüncü sütunundan “–” işarəsi və dördüncü sütunundan “5” rəqəmi çıxarılsın;

1.16. 0306 11 100 0, 0306 11 900 0, 0306 12 100 0 və 0306 12 900 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununa bir “–” işarəsi əlavə edilsin;

1.17. 0307 42 110 0, 0307 42 190 0 və 0307 49 710 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin üçüncü sütununa bir “–” işarəsi və dördüncü sütununa “5” rəqəmi əlavə edilsin;

1.18. 0402 99 910 0 alt yarımmövqeyindən əvvəlki sətrin ikinci sütununda “tərkibi” sözü “tərkibində” sözü ilə əvəz edilsin;

1.19. 0405 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “digər” sözündən sonra “piylər və” sözləri əlavə edilsin;

1.20. 0406 90 180 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “pendiri” sözü çıxarılsın və həmin sətrin sonuna “pendirləri” sözü əlavə edilsin;

1.21. 0406 90 760 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Avarti” sözü “Havarti” sözü ilə və “Samsoe” sözü “Samsö” sözü ilə əvəz edilsin;

1.22. 0406 90 790 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “San-Nektar” sözü “San-Nekter” sözü ilə əvəz edilsin;

1.23. 0602 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “şitillər” sözü “zoğlar” sözü ilə əvəz edilsin;

1.24. 0712 20 000 0 alt yarımmövqeyindən sonrakı sətrin ikinci sütununa “qulağabənzər” sözündən əvvəl “göbələklər” sözü əlavə edilsin;

1.25. 0713 33 100 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “fevral, mart, aprel və may ayları üzrə” sözləri çıxarılsın;

1.26. 0904 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Qurudulmuş və ya döyülmüş, və ya üyüdülmüş Piper cinsli istiot; Capsicum və ya Pimenta cinsli barlar:” sözləri “Piper cinsli istiot; qurudulmuş və ya döyülmüş və ya üyüdülmüş Capsicum və ya Pimenta cinsli barlar:” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.27. 0904 12 000 0, 0904 22 000 0, 0905 20 000 0, 0906 20 000 0, 0907 20 000 0, 0908 12 000 0, 0908 22 000 0, 0908 32 000 0, 0909 22 000 0, 0909 32 000 0, 0909 62 000 0, 0910 12 000 0, 0910 20 900 0, 0910 91 900 0, 0910 99 390 0 və 0910 99 990 0, 2846 90 100 0, 2846 90 200 0 və 8431 43 000 0 alt yarımmövqelərinə və 1502 mal mövqeyinə aid sətirlərin ikinci sütununda “və” sözü “və ya” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.28. 1006 10 250 0, 1006 10 960 0, 1006 20 150 0,   1006 20 960 0, 1006 30 250 0, 1006 30 460 0, 1006 30 650 0,   1006 30 960 0 və 6902 20 910 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununda “çox olmayan” sözləri “az olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.29. 1006 30 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “minalanmamış” sözündən sonra vergül işarəsi əlavə edilsin;

1.30. 1104 22 400 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “; toxum dəriciyi təmizlənmiş” sözləri çıxarılsın;

1.31.1212 99 950 0, 2922 15 000 0, 2922 16 000 0,  2922 17 000 0, 2922 18 000 0, 8432 39 900 0, 8703 90 001 0 və 8703 90 009 0 alt yarımmövqelərinə və 2922 19 yarımmövqeyinə aid sətirlərin ikinci sütunundan bir “–” işarəsi çıxarılsın;

1.32. 1503 00 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “üçün” sözündən sonra “heyvan yağı” sözləri əlavə edilsin;

1.33. 1513 19 910 0, 1513 21 300 0, 1513 29 110 0 və  2825 90 110 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununda “az” sözü “çox” sözü ilə əvəz edilsin;

1.34. 1513 29 500 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “1 kq-dan az olmayan” sözləri “1 kq və ya daha az olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.35. 1602 90 310 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “quşundan” sözü “heyvanlarından” sözü ilə əvəz edilsin;

1.36. 1604 mal mövqeyinin altındakı sətrin ikinci sütununda “qiymələnməmiş” sözü “içi doldurulmamış” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.37. 1605 56 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “– – Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, TridacnidaeVeneridae fəsiləsinə aid molyusklar” sözləri “klemalar, ürəyəbənzərlər və arkalar” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.38. 1806 10 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “edilməmiş” sözü “edilmiş” sözü ilə əvəz edilsin;

1.39. 2002 90 190 0 alt yarımmövqeyindən sonrakı sətrin ikinci sütununda “az olan” sözləri “az olmayan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.40. 2008 19 yarımmövqeyindən sonrakı sətrin ikinci sütunundakı sözlərin sonuna iki nöqtə işarəsi əlavə edilsin;

1.41. 2008 97 510 0 alt yarımmövqeyindən əvvəlki sətrin və 4104 19 510 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütunlarında “çox olmayan” sözləri “çox olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.42. 2009 71 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “çox olan” sözləri “çox olmayan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.43. 2009 79 980 0 alt yarımmövqeyindən sonrakı sətrin ikinci sütununa “digər” sözündən sonra “bir” sözü əlavə edilsin;

1.44. 2208 40 yarımmövqeyindən sonrakı sətrin ikinci sütununda “tutumlarda” sözündən sonra bir iki nöqtə işarəsi çıxarılsın;

1.45. 2202 90 910 0 rəqəmləri 2202 99 910 0 rəqəmləri ilə, 2202 90 950 0 rəqəmləri 2202 99 990 0 rəqəmləri ilə və                             2202 90 950 0 rəqəmləri 2202 99 990 0 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.46. 2716 00 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin üçüncü sütununda “1000 kVt/saat” sözləri “1000 kVt x saat” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.47. 2805 30 100 0 alt yarımmövqeyindən sonrakı sətrin ikinci sütununda “digərləri” sözünün sonuna iki nöqtə işarəsi əlavə edilsin və dördüncü sütunundan “0” rəqəmi çıxarılsın;

1.48. 2809, 2830, 2835 və 2842 mal mövqelərinə, habelə      2842 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirlərin ikinci sütununda “məlum və ya naməlum” sözləri “müəyyən və ya qeyri-müəyyən” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.49. 2812 11 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “karbonilixlorid” sözü “karbonildixlorid” sözü ilə əvəz edilsin;

1.50. 2812 19 000 alt yarımmövqeyinə aid sətrin üçüncü sütunundan bir “–” işarəsi və dördüncü sütunundan “0” rəqəmi çıxarılsın;

1.51. 2815 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Natrium-hidroksid (kaustik soda),” sözləri “Natrium hidroksid (kaustik soda);” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.52. 2818 30 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “alüminium-hidroksid” sözləri “alüminium hidroksid” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.53. 2826 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundakı “Flüoridlər” sözündən sonra vergül işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin;

1.54. 2836 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “ammonium karbonat” sözləri “ammonium karbamat” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.55. 2844 20 350 0 alt yarımmövqeyindən sonrakı sətrin ikinci sütununda “onun” sözü “bu məhsulların” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.56. 2845 90 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “maddələr” sözü “məhsullar” sözü ilə əvəz edilsin;

1.57. 2853 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “başqa” sözündən sonra vergül işarəsi çıxarılsın;

1.58. 2903 22 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “trixloetilen” sözü “trixloretilen” sözü ilə əvəz edilsin;

1.59. 2903 39 270 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “qeksaflüorpropanlar” sözü “heksaflüorpropanlar” sözü ilə və “qeptaflüorpropanlar” sözü “heptaflüorpropanlar” sözü ilə əvəz edilsin;

1.60. 2903 77 600 0 və 2933 33 000 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununda “dixlortetraflüoretanlar” sözündən sonra vergül işarəsi “və” sözü ilə əvəz edilsin;

1.61. 2903 82 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “qeptaxlor” sözü “heptaxlor” sözü ilə əvəz edilsin;

1.62. 2903 94 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “qeksabrombifenillər” sözü “heksabrombifenillər” sözü ilə əvəz edilsin;

1.63. 2911 00 000 0 alt yarımmövqeyinə və 2914 mal mövqeyinə aid sətirlərin ikinci sütununda “qruplar” sözü “qrup” sözü ilə əvəz edilsin;

1.64. 2912 41 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “vanilin (4-hidroksi-3-metroksibenzaldehid)” sözləri “vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.65. 2914 40 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “ketonospirtlər və ketonoaldehidlər” sözləri “ketonspirtlər və ketonaldehidlər” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.66. 2914 50 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “ketonofenollar” sözü “ketonfenollar” sözü ilə əvəz edilsin;

1.67. 2917 39 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “tereftaloilxlorid” sözü “tereftaloildixlorid” sözü ilə, “natrium 3,5-bis (metoksikarbonil) benzosulfonat” sözləri “natrium 3,5-bis (metoksikarbonil) benzolsulfonat” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.68. 2921 14 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “2-(N,N-diizipropilamin)etilxlorid hidroxlorid” sözləri                 “2-(N,N-diizopropilamin) etilxlorid hidroxlorid”  sözləri ilə əvəz edilsin;

1.69. 2922 16 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “perflüorsulfonat” sözü “perflüoroktansulfonat” sözü ilə əvəz edilsin;

1.70. 2931 33 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “dietilfosfonat” sözü “dietiletilfosfonat” sözü ilə əvəz edilsin;

1.71. 2931 34 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “3-(trihidroksilil) propilmetilfosfonat” sözləri “natrium                  3-(trihidroksisilil) propilmetilfosfonat” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.72. 2931 36 000 0 və 2931 37 000 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununda “oksi” sözü “oksid” sözü ilə əvəz edilsin;

1.73. 2931 39 000 3 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “diigər” sözü “digər” sözü ilə əvəz edilsin;

1.74. 2931 39 000 7 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “(CAS 675-83-5)” sözləri “(CAS 676-83-5)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.75. 2931 90 500 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “turşusu” sözündən sonra “və onun duzları” sözləri əlavə edilsin;

1.76. 2931 90 600 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “[bis {2- [bis (fosfonometil)amino]etil}amino) metil]fosfon turşusu, {qeksan-1,6-diilbis[nitrilobis (metilen)]} tetrakis (fosfon turşusu), {[(2-hidroksietil) imino]bis(metilen)bis (fosfon turşusu) və [(bis{6-[bis(fosfonometil)amino]qeksil} amino)metil] fosfon turşusu; və onların duzları” sözləri “[(bis{2 - [bis (fosfonometil) amino]etil}amino) metil]fosfon turşusu, {qeksan-1,6-diilbis[nitrilobis(metilen)]} tetrakis (fosfon turşusu), {[(2-hidroksietil)imino]bis(metilen)] bis (fosfon turşusu) və [(bis {6- [bis(fosfonometil)amino]heksil} amino)metil] fosfon turşusu; onların duzları” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.77. 3003 10 000 0 və 3004 10 000 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununda “tərkibində penisillan turşusu strukturlu penisilinlər və ya onların törəmələri olan” sözləri “tərkibində penisilinlər və ya onların penisillan turşusu strukturlu törəmələri olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.78. 3103 11 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “35 kütlə %-dən çox” sözləri “35 kütlə % və ya daha çox” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.79. 3202 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “preparatlar” sözündən sonra vergül işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin;

1.80. 3206 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Bu qrupa dair 3-cü qeydində göstərilən preparatlar, 3203, 3204 və ya 3205 mal mövqeyinin preparatlarından fərqli olan digər boyayıcı maddələr; müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli lüminoforlar kimi istifadə edilən qeyri-üzvi məhsullar:” sözləri “Digər boyayıcı maddələr; 3203, 3204 və 3205 mal mövqelərinin preparatlarından fərqli olan, bu qrupa dair 3-cü qeyddə göstərilən preparatlar; müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli lüminoforlar kimi istifadə edilən qeyri-üzvi məhsullar:” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.81. 3208 90 110 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “4,4'-metilendisikloqeksildiizosionat” sözləri “4,4'-metilendisikloheksildiizosionat” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.82. 3214 mal mövqeyinə və 3214 10 yarımmövqeyinə aid sətirlərin ikinci sütununda “şpaklovka” sözü “şpaklovkalar” sözü ilə əvəz edilsin;

1.83. 3306 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “təsbitedici” sözü “fiksasiyaedici” sözü ilə əvəz edilsin;

1.84. 3402 11 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “alkil[oksidi (benzolsulfonat)] dinatriumun” sözləri “dinatrium alkil[oksidi(benzolsulfonat)]ın” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.85. 3407 00 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “kalsium-sulfat” sözləri “kalsium sulfat” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.86. 3503 00 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “düzbucaqlı” sözündən sonrakı vergül işarəsi çıxarılsın;

1.87. 3505 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “ilkin” sözü “əvvəlcədən” sözü ilə əvəz edilsin;

1.88. 3707 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “həssas emulsiyalar” sözləri “sensibilizasiya olunmuş” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.89. 3805 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “para-simol” sözü “parasimol” sözü ilə əvəz edilsin;

1.90. 3808 93 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “bitkilərin boy artımının qarşısını alan vasitələr” sözləri “bitkilərin cücərməsinə qarşı vasitələr” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.91. 3824 86 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “qeksaxlorbenzol” sözü “heksaxlorbenzol” sözü ilə əvəz edilsin;

1.92. 3811 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “neft məhsullarının istifadə edildiyi məqsədlərlə” sözləri “neft məhsulları ilə eyni məqsədlərlə istifadə olunan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.93. 3815 19 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “tərkibində oksidlər qarışığı olan, maqnezium silikat daşıyıcı əsasında olan” sözləri “tərkibində maqnezium silikat daşıyıcı əsasında oksidlər qarışığı olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.94. 3815 90 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “katalizatoru” sözü “katalizator” sözü ilə əvəz edilsin;

1.95. 3817 00 500 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “alkilbenzol” sözü “alkilbenzollar” sözü ilə əvəz edilsin;

1.96. 3824 84 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “qeptaxlor” sözü “heptaxlor” sözü ilə əvəz edilsin;

1.97. 3824 85 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “1,2,3,4,5,6-qeksaxlorsikloqeksan” sözləri “1,2,3,4,5,6-heksaxlorsikloheksan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.98. 3824 86 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “qeksaxlorbenzol” sözü “heksaxlorbenzol” sözü ilə əvəz edilsin;

1.99. 3824 88 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “qeksa-” sözü “qepta-” sözü ilə və “heksa-” sözü “hepta-” sözü ilə əvəz edilsin;

1.100. 3824 91 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “(5-etil-2-metil-oksi-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonatdan” sözləri “(5-etil-2-metil-2-oksi-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonatdan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.101. 3824 99 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “suda həll olunmayan naften turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri” sözləri “naften turşuları, onların suda həll olunmayan duzları və onların mürəkkəb efirləri” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.102. 3824 99 850 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “toluolda məhlul halında 3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5-ilaminin” sözləri “3-(1-etil-1-metilpropil) izoksazol-5-ilaminin toluolda məhlulu” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.103. 3902 90 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “sopolimerinin” sözündən əvvəl “və polistirolun” sözləri əlavə edilsin;

1.104. 3904 50 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “sopolimerləri” sözü “sopolimeri” sözü ilə əvəz edilsin;

1.105. 3905 12 000 0 və 3905 21 000 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununda “suda dispersləşdirilmiş” sözləri “sulu dispersiya şəklində” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.106. 3906 90 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “2– etilqeksilakrilatın” sözü “2– etilheksilakrilatın” sözü ilə əvəz edilsin;

1.107. 3906 90 600 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “tərkibində əvəzedici qrup kimi axırıncı olmayan karboksil qrupu olan metakrilatın, etilenin və monomerin üçlü sopolimeri” sözləri “metakrilatın, etilenin və tərkibində əvəzedici qrup kimi axırıncı olmayan karboksil qrupu olan monomerin üçlü sopolimeri” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.108. 3907 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “polikarbonatlar” sözünün əvvəlinə “ilkin formalarda” sözləri əlavə edilsin;

1.109. 3907 20 910 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “sopolimerləri” sözü “sopolimeri” sözü ilə əvəz edilsin;

1.110. 3907 99 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “polietilennaftalin-2,6-dikarbroksilat” sözləri “polietilen-naftalin-2,6-dikarboksilat” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.111. 3909 50 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “2,2'-(tret-butilimino)dietanolun və 4,4'-metilendisikol-qeksildiizosianatın” sözləri “2,2'-(tret-butilimin)dietanolun və 4,4'-metilendisikolheksildiizosianatın” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.112. 3913 90 000 0 alt yarımmövqeyindən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

 

3914 00 000 0

3901-3913 mal mövqelərində göstərilən polimerlər əsasında alınmış ilkin formalarda ion-mübadilə qatranları

-

0

 

1.113. 3916 90 və 3923 29 yarımmövqeyinə, 3917 29 000, 3918 90 000 0, 3921 19 000 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununda və 3920 79 900 0 alt yarımmövqeyinin altındakı sətrin ikinci sütununda “plastmasdan” sözü “plastmaslardan” sözü ilə əvəz edilsin;

1.114. 3917 31 000 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “27,6 MPa-la qədər” sözləri “27,6 MPa-dan az olmayan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.115. 3920 99 520 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “bioksial” sözü “biaksial” sözü ilə əvəz edilsin;

1.116. 3923 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “tıxaclar” sözündən əvvəl “plastmas” sözü əlavə edilsin;

1.117. 3923 40 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “makaralar, çarxlar” sözləri “çarxlar, bobinalar” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.118. 4101 20 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “ayrı” sözü “başqa üsulla” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.119. 4418 91 100 0 və 4418 91 800 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununun əvvəlinə bir “–” işarəsi əlavə edilsin;

1.120. 4415 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “kabel” sözündən əvvəl “ağacdan” sözü əlavə edilsin;

1.121. 4703 11 000 0 və 4704 11 000 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununa “iynəyarpaqlı” sözündən sonra “növ” sözü əlavə edilsin;

1.122. 4703 19 000 0 və 4704 19 000 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununa “yarpaqlı” sözündən sonra “növ” sözü əlavə edilsin;

1.123. 4705 00 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Əlaqəli mexaniki və kimyəvi bişirilmə üsulları ilə” sözləri “Mexaniki və kimyəvi bişirilmə üsulları ilə birlikdə” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.124. 4707 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “kağızdan və ya kartondan” sözləri “kağız və ya karton” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.125. 4819 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “kiçik qutular” sözləri çıxarılsın;

1.126. 5105 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “qalmış” sözündən sonra “yun” sözü əlavə edilsin;

1.127. 5109 10 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “kütləsi” sözü “çəkisi” sözü ilə əvəz edilsin;

1.128. 5205 12 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “çox” sözü “yuxarı” sözü ilə əvəz edilsin;

1.129. 5208 22 190 0 alt yarımmövqeyinin altındakı sətrin ikinci sütununda “kətandan toxunma” sözləri “kətan toxunuşlu” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.130. 5212 12 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “qarışıqlar”  sözü “qarışdırılmış” sözü ilə əvəz edilsin;

1.131. 5302 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “əyrilmiş” sözü “əyrilməmiş” sözü ilə əvəz edilsin;

1.132. 5402 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan sual işarəsi çıxarılsın;

1.133. 5407 30 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “cəkilən” sözü “çəkilən” sözü ilə əvəz edilsin;

1.134. 5407 74 000 0 və 5408 10 000 0 alt yarımmövqelərinin altındakı sətirlərin ikinci sütununda “saplardan” sözü “sapları” sözü ilə əvəz edilsin;

1.135. 5504, 5506, 8445 mal mövqelərinə və 5507 00 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirlərin ikinci sütununda, 5515 13 190 0 və 5515 22 190 0 alt yarımmövqelərinin altındakı sətirlərin ikinci sütununda “əyirmə” sözü “əyrilmə” sözü ilə əvəz edilsin;

1.136. 5506 40 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “polioropilen” sözü “polipropilen” sözü ilə əvəz edilsin;

1.137. 5509 32 000 0 alt yarımmövqeyinin altındakı sətrin ikinci sütununda “ipliklər” sözü “iplik” sözü ilə əvəz edilsin;

1.138. 5509 42 000 0 alt yarımmövqeyinin altındakı sətrin ikinci sütununda “liflərdən” sözü “lifdən” sözü ilə əvəz edilsin;

1.139. 5513 və 5514 mal mövqelərinə, 5515 11 və 5515 91 yarımmövqelərinə aid sətirlərin, 5516 14 000 0 alt yarımmövqeyinin altındakı sətrin ikinci sütunlarında “yalnız” sözü “tamamilə” sözü ilə əvəz edilsin;

1.140. 5513 11 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “eni 165 sm-dən çox olmayan” sözləri “eni 165 sm və ya daha az olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.141. 5601 mal mövqeyinin altındakı sətrin ikinci sütununda “pambıq; pambıqdan digər məmulatlar:” sözləri “tekstil materiallardan pambıq və ondan məmulatlar:” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.142. 5602 10 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “və ya toxunmuş” sözləri “və toxunmuş” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.143.    5603 14 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “olmayan” sözü “olan” sözü ilə əvəz edilsin;

1.144. 5604 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “rezinlə və ya plastmasla hopdurulmuş və ya örtülmüş yastı tekstil saplar və 5404 və ya 5405 mal mövqeyindəki analoji saplar:” sözləri “rezinlə və ya plastmasla hopdurulmuş və ya örtülmüş tekstil saplar və ya 5404 və ya 5405 mal mövqeyindəki yastı və analoji saplar:” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.145. 5605 00 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Tekstil və ya yastı və ya 5404 və ya 5405 mal mövqeyindəki analoji sapla sap, zolaq və ya lent və ya toz şəklində metalla kombinasiya edilmiş və ya metalla örtülmüş, baftalı və ya baftasız, metallaşdırılmış sap” sözləri “Sap, zolaq və ya lent və ya toz şəklində olan metalla kombinasiya edilmiş və ya metalla örtülmüş tekstil sap və ya 5404 və ya 5405 mal mövqeyindəki yastı və analoji sap şəklində olan, baftalı və ya baftasız, metallaşdırılmış sap” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.146. 5606 00 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Baftalı və yastı sap və 5404 və 5405 mal mövqeyindəki analoji baftalı saplar (5605 mal mövqeyinə daxil olan və at tükündən baftalı sapdan başqa); sinel ipliyi (flokirlənmiş sinel də daxil olmaqla); fasonlu ilməli iplik:” sözləri “Baftalı sap və ya 5404 və ya 5405 mal mövqeyindəki yastı və analoji baftalı sap (5605 mal mövqeyinə daxil olan və at tükündən baftalı sapdan başqa); sinel ipliyi (flokirlənmiş sinel də daxil olmaqla); fasonlu ilməli iplik:” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.147. 5607 mal mövqeyinin altındakı sətrin ikinci sütununda “Adave” sözü “Agave” sözü ilə əvəz edilsin;

1.148. 5607 50 110 0 alt yarımmövqeyindən əvvəlki sətrin ikinci sütununda “sıxlıqlı” sözü “sıxlığı” sözü ilə əvəz edilsin;

1.149. 5702 31 100 0, 5702 32 100 0, 5702 41 100 0 və                5702 42 100 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununda “aksiminter” sözü “aksiminster” sözü ilə əvəz edilsin;

1.150. 5704 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “flokirlənməmiş” sözündən sonra vergül işarəsi əlavə edilsin;

1.151. 5804 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj parçalar istisna olmaqla,” sözləri “Maşınla və ya əllə toxunmuş parçalar, trikotaj parçalar istisna olmaqla,” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.152. 5805 00 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Hazır və ya tamamlanmamış belçika, obyüsson, bove tipli əllə toxunmuş qobelenlər və analoji qobelenlər və iynə ilə naxış tikməli qobelenlər (məsələn, sıx naxışlı, xaçşəkilli)” sözləri “Hazır və ya tamamlanmamış, belçika, obyüsson, bove və analoji tipli əllə toxunmuş qobelenlər və iynə ilə naxış tikməli qobelenlər (məsələn, sıx naxışlı, xaçşəkilli)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.153. 6110 20 100 0 və 6110 30 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirlərin ikinci sütununda “toxunmuşlu” sözü “toxunuşlu” sözü ilə əvəz edilsin;

1.154. 6212 20 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “kəmər-tumanlar” sözləri “korset tumanlar” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.155. 6302 22 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “digər” sözü çıxarılsın;

1.156. 6306 mal mövqeyinin altındakı sətrin ikinci sütununda “brezentlət” sözü “brezentlər” sözü ilə əvəz edilsin;

1.157. 6505 00 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “şlapalar” sözü “slyapalar” sözü ilə əvəz edilsin;

1.158. 6505 00 100 0 və 6506 99 100 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununda “yun fetrdən və xəzdən” sözləri “xəzli yun fetrdən” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.159. 6808 00 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “miçarağzıdan” sözü “mişarağzıdan” sözü ilə əvəz edilsin;

1.160. 6904 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “daşıyıcı” sözü “dayaq” sözü ilə əvəz edilsin;

1.161. 6907 22 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “0,5 kütlə %-dən çox olmayan” sözləri “0,5 kütlə %-dən çox olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.162. 6907 23 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “0,5 kütlə %-dən çox olmayan” sözləri “10 kütlə %-dən çox olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.163. 7003 12 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “və ya olmayan” sözləri çıxarılsın;

1.164. 7007 11, 7007 21 yarımmövqelərinə və 7007 21 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirlərin ikinci sütununda “imkanı” sözü “imkan” sözü ilə əvəz edilsin;

1.165. 7010 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “qoruyucu” sözü çıxarılsın;

1.166. 7104 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “qiymətli” və “salınmamış” sözlərindən sonra “və” sözü “və ya” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.167. 7106 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “şəkində” sözü “şəkildə” sözü ilə əvəz edilsin;

1.168. 7116 20 110 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “qolbağılar” sözü “qolbaqlar” sözü ilə əvəz edilsin;

1.169. 7202 30 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundakı “ferrosilikomanqan” sözü “ferrosilisiummanqan” sözü ilə əvəz edilsin;

1.170. 7210 50 000 0 və 7210 70 100 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununda “xrom oksidi” sözləri “xrom oksidləri” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.171. 7210 70 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “ağ tənəkə və ya” sözləri “ağ tənəkə və” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.172. 7212 50 300 0, 7212 50 400 0, 7212 50 610 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin və 7212 50 400 0 alt yarımmövqeyinin altındakı sətrin ikinci sütununda “çür” sözü “cür” sözü ilə əvəz edilsin;

1.173. 7222 20 190 0 alt yarımmövqeyinin altındakı sətrin ikinci sütununda “az olmayan” sözləri “az olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.174. 7314 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “tor” sözü “torlar” sözü ilə əvəz edilsin;

1.175. 7418 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Süfrə, mətbəx məmulatları və ya digər məişət ehtiyacları üçün məmulatlar və onların misdən olan hissələri; mətbəx qablarının təmizlənməsi üçün liflər, pardaqlama və ya təmizləmə üçün yastıqcıqlar, əlcəklər və misdən olan analoji məmulatlar; sanitar-texniki avadanlıq və onun misdən olan hissələri:” sözləri “Misdən süfrə, mətbəx məmulatları və ya digər məişət ehtiyacları üçün məmulatlar və onların hissələri; misdən mətbəx qablarının təmizlənməsi üçün liflər, pardaqlama və ya təmizləmə üçün yastıqcıqlar, əlcəklər və  analoji məmulatlar; misdən sanitar-texniki avadanlıq və onun hissələri:” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.176. 7602 00 110 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “yonqarları” sözü “yonqarı” sözü ilə əvəz edilsin;

1.177. 7806 00 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “saxlanması” sözü “saxlanılması” sözü ilə əvəz edilsin;

1.178. 8007 00 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “çox olmayan” sözləri “çox olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.179. 8205 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Başqa yerdə adları çəkilməyən və ya daxil olunmayan əl alətləri (almaz şüşəkəsənlər daxil olmaqla); dəzgah detallarından və ləvazimatlarından başqa, lehimləmə lampaları; məngənələr, sıxaclar və analoji məmulatlar; dəmirçi zindanları, daşınan kürələr (dəmirçi ocaqları); əl və ya ayaq ötürücüsü ilə dayaq konstruksiyalı cilalayıcı dairələr:” sözləri “Başqa yerdə adları çəkilməyən və ya daxil olunmayan əl alətləri (almaz şüşəkəsənlər də daxil olmaqla); lehimləmə lampaları; dəzgahların və ya su şırnaqlı kəsici maşınların ləvazimatlarından və hissələrindən başqa, məngənələr, sıxaclar və analoji məmulatlar; dəmirçi zindanları; daşınan kürələr (dəmirçi ocaqları); əl və ya ayaq ötürücüsü ilə dayaq konstruksiyalı cilalayıcı dairələr:” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.180. 8209 00 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Lövhələr, kiçik tirlər, ucluqlar və alətlər üçün analoji məmulatlar, üzərində quraşdırılmamış, metal-keramikadan:” sözləri “Alətlərin üzərinə quraşdırılmamış, metal-keramikadan lövhələr, kiçik tirlər, ucluqlar və alətlər üçün analoji məmulatlar:” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.181. 8211 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “8208 mal mövqeyinin bıçaqlarından və onlar üçün tiyələrdən başqa, kəsici tiyələri olan bıçaqlar, mişarabənzər və ya yox (ağacların kəsilməsi üçün bıçaqlar daxil olmaqla):” sözləri “8208 mal mövqeyinin bıçaqlarından başqa, kəsici tiyələri mişarabənzər olan və ya olmayan bıçaqlar (ağacların kəsilməsi üçün bıçaqlar da daxil olmaqla) və onlar üçün tiyələr:” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.182. 8301 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “(açarla, kod kombinasiyası və ya elektriklə işləyən)” sözlərindən sonra vergül işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin;

1.183. 8303 00 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Zirehli və ya gücləndirilmiş odadavamlı dolablar, seyflər və qapılar və bank xəzinələrində qiymətli əşyaların təhlükəsiz saxlanması üçün kilidlənən yeşiklər, xüsusi olaraq pulların və sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və qiymətsiz metallardan hazırlanmış analoji məmulatlar:” sözləri “Qiymətsiz  metallardan hazırlanmış zirehli və ya gücləndirilmiş odadavamlı dolablar, seyflər və qapılar və bank xəzinələrində qiymətli əşyaların təhlükəsiz saxlanması üçün kilidlənən yeşiklər, xüsusi olaraq pulların və sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və analoji məmulatlar:” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.184. 8304 00 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “9403 mal mövqeyinin kontor mebelindən başqa, dosyelər üçün dolablar, kartoteka dolabları, kağız qutuları, kağız üçün altlıqlar, qələm qutuları, möhür altlıqları və ya qiymətsiz metallardan analoji kontor və ya dəftərxana avadanlığı” sözləri “9403 mal mövqeyinin kontor mebelindən başqa, qiymətsiz metallardan hazırlanmış dosyelər üçün dolablar, kartoteka dolabları, kağız qutuları, kağız üçün altlıqlar, qələm qutuları, möhür altlıqları və ya qiymətsiz metallardan analoji kontor və ya dəftərxana avadanlığı” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.185. 8308 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “zərgərlik məmularları” sözləri “zərgərlik məmulatları” sözləri ilə və “əl saatları” sözləri “qol saatları” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin sütundan “çantalar,” sözü çıxarılsın;

1.186. 8309 mal mövqeyinə və 8310 00 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirlərin ikinci sütununda “Qiymətsiz metallardan” sözləri cümlənin əvvəlinə keçirilsin;

1.187. 8414 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “filtrsiz” sözündən sonra vergül işarəsi əlavə edilsin;

1.188. 8422 30 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “tubiklərin” sözü “tübiklərin” sözü ilə əvəz edilsin;

1.189. 8423 10 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “adam” sözü “insan” sözü ilə əvəz edilsin;

1.190. 8431 10 000 0 və 8431 20 000 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütununda “mexanizmlərin” sözü “mexanizmlərinin” sözü ilə əvəz edilsin;

1.191. 8432 10 000 0 alt yarımmövqeyinin altındakı sətrin ikinci sütununda “alaqaparanlar, kərkilər:” sözləri “alaqaparanlar və kərkilər:” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.192. 8432 31 yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

 

– – – toxumsəpənlər:

 

 

 

 

1.193. 8432 31 110 0, 8432 31 190 0 və 8432 31 900 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin ikinci sütunlarına bir “–” işarəsi əlavə edilsin;

1.194. 8436 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “digər” sözü çıxarılsın və “üçün” sözündən sonra “digər” sözü əlavə edilsin;

1.195. 8442 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “və digər” sözləri “və ya digər” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.196. 8443 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “birləşdirilməmiş” sözündən sonra vergül işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin;

1.197. 8443 11 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “rulonlu” sözü çıxarılsın və həmin sətrə “üçün” sözündən sonra “rulonlu” sözü əlavə edilsin;

1.198. 8443 13 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “digər” sözü çıxarılsın və həmin sətrə “üçün” sözündən sonra “digər” sözü əlavə edilsin;

1.199. 8443 91 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “mal mövqeyinin” sözləri “alt yarımmövqeyinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.200. 8447 20 yarımmövqeyinə aid sətrin dördüncü sütunundan “0” rəqəmi çıxarılsın;

1.201. 8451 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “8450 mövqeyinin” sözləri “8450 mal mövqeyinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.202. 8460 22, 8460 23 və 8464 20 yarımmövqelərinə, 8461 mal mövqeyinə və 8465 93 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirlərin ikinci sütununda “cilalalama” sözü “cilalama” sözü ilə əvəz edilsin;

1.203. 8466 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Avadanlıq üçün digər xüsusi qurğular daxil olmaqla yalnız və əsasən 8456-8465 mal mövqelərinin avadanlığı üçün hissələr və ləvazimatlar, alətin və ya detalların bərkidilməsi üçün qurğular, özüaçılan yivaçan başlıqlar, bölücü başlıqlar; bütün növ əl alətləri üçün iş alətlərinin bərkidilməsi üçün qurğular:” sözləri “Alətin və ya detalların bərkidilməsi üçün qurğular, özüaçılan yivaçan başlıqlar, bölücü başlıqlar və avadanlıq üçün digər xüsusi qurğular da daxil olmaqla, yalnız və ya əsasən 8456-8465 mal mövqelərinin avadanlığı üçün hissələr və ləvazimatlar; bütün növ əl alətləri üçün iş alətlərinin bərkidilməsi üçün qurğular:” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.204. 8473 mal mövqeyinə və 8473 50 yarımmövqeyinə aid sətirlərin ikinci sütununda “8469” rəqəmi “8470” rəqəmi ilə əvəz edilsin;

1.205. 8480 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “(külçələrin tökülməsi üçün qəliblərdən başqa)” sözləri çıxarılsın və həmin sütuna “metalların” sözündən sonra “(külçələrin tökülməsi üçün qəliblərdən başqa)” sözləri əlavə edilsin;

1.206. 8481 10 050 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “filtirlərlə” sözü “filtrlərlə” sözü ilə əvəz edilsin;

1.207. 8483 40 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “ayrıca təqdim olunmuş” sözləri çıxarılsın və həmin sütuna “ötürmə” sözündən əvvəl “ayrıca təqdim olunmuş” sözləri əlavə edilsin;

1.208. 8486 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “hissələri və ləvazimatları” sözləri “hissələr və ləvazimatlar” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.209.    8487 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “makaraları” sözündən sonra “və digər elektrik detalları” sözləri əlavə edilsin;

1.210. 8517 62 000 alt yarımmövqeyinə aid sətrin dördüncü sütunundan “5” rəqəmi çıxarılsın;

1.211. 8517 62 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “səsin, təsvirin və ya başqa məmulatların qəbul edilməsi, çevrilməsi və ötürülməsi və ya bərpası üçün maşınlar, kommutasiya qurğuları və marşrutizatorlar” sözləri “telefon və teleqraf əlaqəsi üçün kommutasiya qurğuları və aparıcı tezliklə naqilli rabitə aparaturaları” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.212. 8519 50 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “avtocavablandırıcı” sözü “telefon avtocavablandırıcıları” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.213. 8528 52 100 0 alt yarımmövqeyindən əvvəlki sətrin birinci sütununda “8428 52” rəqəmi “8528 52” rəqəmi ilə əvəz edilsin;

1.214. 8535 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “1000 V-dan az” sözləri “1000 V-dan çox” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.215. 8536 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “1000 V-dan çox” sözləri “1000 V-dan çox olmayan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.216. 8547 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “armaturalası” sözü “armaturası” sözü ilə əvəz edilsin;

1.217. 8703 40 609 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “ddigərləri” sözü “digərləri” sözü ilə əvəz edilsin;

1.218. 8714 92 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “cənbərlər” sözü “çənbərlər” sözü ilə əvəz edilsin;

1.219. 8716 10 980 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “3500 kq-dan” sözləri “1600 kq-dan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.220. 9006 59 000 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin;

 

9006 59 000 0

 – – digərləri

ədəd

15

 

 

1.221. 9018 50 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “digət” sözü “digər” sözü ilə əvəz edilsin;

1.222. 9207 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “cıxarıldığı” sözü “çıxarıldığı” sözü ilə əvəz edilsin;

1.223. 9209 99 500 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “sandıqçalarının” sözü “sandıqçaların” sözü ilə əvəz edilsin;

1.224. 9601 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “bağa” sözü “tısbağa” sözü ilə əvəz edilsin;

1.225. 9608 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “cubuqla” sözü “çubuqla” sözü ilə, “qələmuçu” sözü hər iki halda “qələmucu” sözü ilə əvəz edilsin;

1.226. 9608 20 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “olaq” sözü “olan” sözü ilə əvəz edilsin;

1.227. 9608 91 000 0 alt yarımmövqeyindən əvvəlki sətrin ikinci sütununda “qələmucular” sözü “qələmucları” sözü ilə əvəz edilsin;

1.228. “Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal Nomenklaturası”nın 87-ci qrupuna aid qeydlər hissəsinə aşağıdakı məzmunda “Əlavə qeydlər:” əlavə edilsin: 

“Əlavə qeydlər: 

a) “Zavod buraxılış tarixi” – nəqliyyat vasitəsinin istehsal olunduğu ili, ayı və günü bildirir.

b) “İstismar olunmuş” – 8701; 8702; 8703; 8704; 8705 və 8716 mal mövqeləri üzrə yürüş məsafəsindən asılı olmayaraq, zavod buraxılış tarixindən 1 (bir) il və ya daha çox ili ötmüş avtonəqliyyat vasitələrinə şamil edilir.”.

 

Novruz Məmmədov 
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə