Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

№ 207   Bakı şəhəri, 3 may 2019-cu il

“Su təsərrüfatı balanslarının respublika, su hövzələri və inzibati ərazi vahidləri üzrə tərtib edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 759-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 26 dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Su Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 mart tarixli 685 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 5 sentyabr tarixli 1587 nömrəli Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
1. “Su təsərrüfatı balanslarının respublika, su hövzələri və inzibati ərazi vahidləri üzrə tərtib edilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

 

Novruz Məmmədov
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri 

 

 

“Su təsərrüfatı balanslarının respublika, su hövzələri və inzibati ərazi vahidləri üzrə tərtib edilməsi Qaydası”na 1 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının illik su təsərrüfatı balansı

 

Sıra

№-si

Göstəricilər

Ölçü
vahidi

Əvvəlki 3 il üzrə faktiki

Cari il üzrə gözlənilən

Növbəti il üzrə proqnoz

__il

__il

__il

rüblük

illik

I rüb

II rüb

III rüb

IV rüb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  1. Su təsərrüfatı balansı

1.1. Gəlir hissə

1.1.1.

Ölkə üzrə formalaşan su ehtiyatları

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.

yerüstü su ehtiyatları:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.1.

ölkə ərazisində formalaşan (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.2.

qonşu ölkələrdən daxil olan (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2.

yeraltı su ehtiyatları

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.3.

su anbarlarından buraxılan sular (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Hesabat ilinin əvvəlinə su anbarlarında qalıq (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Çıxar hissə

1.2.1.

Su ehtiyatlarının istifadəsi

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1.

içməli su təchizatı

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2.

suvarma

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3.

sənaye

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2.1.4.

energetika

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.5.

balıqçılıq

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.6.

digər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

Su anbarlarının doldurulması

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

İstifadə edilməyən su

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1.

məcburi su buraxılışları

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2.

itkilər və texnoloji sərfiyyat

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.3.

digər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.

Hesabat ilinin sonuna su anbarlarında qalıq

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Subyektlər üzrə su təsərrüfatı balansı

 

2.1. Ölkə üzrə su ehtiyatlarının formalaşması və istifadəsi

2.1.1.

Ölkə üzrə formalaşan su ehtiyatları

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.

yerüstü su ehtiyatları:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.1.

ölkə ərazisində formalaşan (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.2.

qonşu ölkələrdən daxil olan (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.

yeraltı su ehtiyatları

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

İstifadə məqsədilə su obyektlərindən bilavasitə götürülən su:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1.

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi tərəfindən

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2.

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC tərəfindən

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3.

“Azərsu” ASC tərəfindən

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4.

digər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.

İstifadə edilməyən su

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.2. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi

2.2.1.

Götürülən su

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.

təbii mənbələrdən bilavasitə götürülən su (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2.

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC vasitəsilə götürülən su (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

İstifadə məqsədilə verilən su

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1.

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-yə (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2.

“Azərsu” ASC-yə (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3.

digər (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.

İstifadə edilməyən su

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC

2.3.1.

Götürülən su

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.

təbii mənbələrdən bilavasitə götürülən su:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.1.

yerüstü su mənbələrindən

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.2.

yeraltı su mənbələrindən:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.2.1.

artezian quyularından

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.2.2.

subartezian quyularından

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.2.3.

digər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi vasitəsilə götürülən su (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.

İstifadə məqsədilə verilən su

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.1.

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinə (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2.

“Azərsu” ASC-yə (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.3.2.3.

suvarma üçün:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.1.

Sudan İstifadəedənlər Birliklərinə:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.1.1.

yerüstü su mənbələrindən:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.1.1.1.

nasos stansiyaları vasitəsilə

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.1.1.2.

öz axını ilə

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.1.2.

yeraltı su mənbələrindən:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.1.2.1.

artezian quyularından

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.1.2.2.

subartezian quyularından

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.1.2.3.

digər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.2.

kənd təsərrüfatı istehsalçılarına bilavasitə verilən su:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.2.1.

yerüstü su mənbələrindən:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.2.1.1.

nasos stansiyaları vasitəsilə

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.2.1.2.

öz axını ilə

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.2.2.

yeraltı su mənbələrindən:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.2.2.1.

artezian quyularından

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.2.2.2.

subartezian quyularından

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.2.2.3.

digər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4.

qış otlaq sahələri:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4.1.

yerüstü su mənbələrindən:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4.1.1.

nasos stansiyaları vasitəsilə

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4.1.2.

öz axını ilə

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4.2.

yeraltı su mənbələrindən:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4.2.1.

artezian quyularından

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4.2.2.

subartezian quyularından

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.3.2.4.2.3.

digər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.5.

balıqçılıq təsərrüfatı ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.6.

ev təsərrüfatlarına

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.7.

sənaye

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.8.

digər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.

Texnoloji sərfiyyat və daxili tələbat

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.

İtkilər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. “Azərsu” ASC

2.4.1.

Götürülən su

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1.

təbii mənbələrdən bilavasitə götürülən su:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1.1.

yerüstü su mənbələrindən (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1.2.

yeraltı su mənbələrindən:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1.2.1.

artezian quyularından

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1.2.2.

subartezian quyularından

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1.2.3.

digər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2.

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi vasitəsilə götürülən su (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.3.

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC vasitəsilə götürülən su (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.

İstifadə məqsədilə verilən su

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.1.

əhali istehlakçı qrupu

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2.

qeyri-əhali istehlakçı qrupu

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.3.

içki istehsalı məqsədi ilə sudan xammal kimi istifadə edən istehlakçı qrupu

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.

Texnoloji sərfiyyat və daxili tələbat

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.4.4.

Yanğın söndürülməsi məqsədləri üçün götürülmüş itkilər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5.

İtkilər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə su təsərrüfatı balansı

3.1. Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə su ehtiyatlarının formalaşması və istifadəsi

3.1.1.

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə formalaşan su ehtiyatları:

mln. m3

               

 

3.1.1.1.

yerüstü su ehtiyatları:

mln. m3

               

 

3.1.1.1.1.

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində formalaşan (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

               

 

3.1.1.1.2.

qonşu ölkələrdən daxil olan (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

               

 

3.1.1.2.

yeraltı su ehtiyatları

mln. m3

               

 

3.1.2.

İstifadə məqsədilə su obyektlərindən bilavasitə götürülən su:

mln. m3

               

 

3.1.2.1.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi tərəfindən

mln. m3

               

 

3.1.2.2.

Naxçıvan  Muxtar Respublikasının Şəhər və Rayon Su və Kanalizasiya İdarələri tərəfindən

mln. m3

               

 

3.1.2.3.

digər

mln. m3

               

 

3.1.3.

İstifadə edilməyən su

mln. m3

               

 

3.2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi

3.2.1.

Götürülən su

mln. m3

               

 

3.2.1.1.

təbii mənbələrdən bilavasitə götürülən su:

mln. m3

               

 

3.2.1.1.1.

yerüstü su mənbələrindən (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

               

 

3.2.1.1.2.

yeraltı su mənbələrindən:

mln. m3

               

 

3.2.1.1.2.1.

artezian quyularından

mln. m3

               

 

3.2.1.1.2.2.

subartezian quyularından

mln. m3

               

 

3.2.1.1.2.3.

digər

mln. m3

               

 

3.2.2.

İstifadə məqsədilə verilən su

mln. m3

               

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.2.2.1.

Naxçıvan  Muxtar Respublikası Şəhər və Rayon Su və Kanalizasiya İdarələrinə

mln. m3

               

 

3.2.2.2.

suvarma üçün:

mln. m3

               

 

3.2.2.2.1.

Sudan İstifadəedənlər Birliklərinə:

mln. m3

               

 

3.2.2.2.1.1.

yerüstü su mənbələrindən:

mln. m3

               

 

3.2.2.2.1.1.1.

nasos stansiyaları vasitəsilə

mln. m3

               

 

3.2.2.2.1.1.2.

öz axını ilə

mln. m3

               

 

3.2.2.2.1.2.

yeraltı su mənbələrindən:

mln. m3

               

 

3.2.2.2.1.2.1.

artezian quyularından

mln. m3

               

 

3.2.2.2.1.2.2.

subartezian quyularından

mln. m3

               

 

3.2.2.2.1.2.3.

digər

mln. m3

               

 

3.2.2.2.2.

kənd təsərrüfatı istehsalçılarına bilavasitə verilən su:

mln. m3

               

 

3.2.2.2.2.1.

yerüstü su mənbələrindən:

mln. m3

               

 

3.2.2.2.2.1.1.

nasos stansiyaları vasitəsilə

mln. m3

               

 

3.2.2.2.2.1.2.

öz axını ilə

mln. m3

               

 

3.2.2.2.2.2.

yeraltı su mənbələrindən:

mln. m3

               

 

3.2.2.2.2.2.1.

artezian quyularından

mln. m3

               

 

3.2.2.2.2.2.2.

subartezian quyularından

mln. m3

               

 

3.2.2.2.2.2.3.

digər

mln. m3

               

 

3.2.2.3.

qış otlaq sahələri və örüşlərə:

mln. m3

               

 

3.2.2.3.1.

yerüstü su mənbələrindən:

mln. m3

               

 

3.2.2.3.1.1.

nasos stansiyaları vasitəsilə

mln. m3

               

 

3.2.2.3.1.2.

öz axını ilə

mln. m3

               

 

3.2.2.3.2.

yeraltı su mənbələrindən:

mln. m3

               

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.2.2.3.2.1.

artezian quyularından

mln. m3

               

 

3.2.2.3.2.2.

subartezian quyularından

mln. m3

               

 

3.2.2.3.2.3.

digər

mln. m3

               

 

3.2.2.4.

balıqçılıq təsərrüfatı ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə

mln. m3

               

 

3.2.2.5.

ev təsərrüfatlarına

mln. m3

               

 

3.2.2.6.

sənaye

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.7.

digər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.

Texnoloji sərfiyyat və daxili tələbat

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.

İtkilər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Naxçıvan  Muxtar Respublikasının Şəhər və Rayon Su və Kanalizasiya İdarələri

3.3.1.

Götürülən su:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.

təbii mənbələrdən bilavasitə götürülən su:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.1.

yerüstü su mənbələrindən (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.2.

yeraltı su mənbələrindən

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.2.1.

artezian quyularından

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.2.2.

subartezian quyularından

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.2.3.

digər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi vasitəsilə götürülən su (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.

İstifadə məqsədilə verilən su:

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1.

əhali istehlakçı qrupu

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2.

qeyri-əhali istehlakçı qrupu

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.

Texnoloji sərfiyyat və daxili tələbat

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.

İtkilər

mln. m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tərtib edən:

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                               Su təsərrüfatı balanslarının respublika, su hövzələri və

inzibati ərazi vahidləri üzrə tərtib edilməsi Qaydası”na

                                                                                                                                                                                        2 nömrəli əlavə

                                                                   Su hövzələri üzrə təsərrüfat balansı

 

Sıra №-si

Göstəricilər

Ölçü
vahidi

Hesabat ili

Növbəti il üzrə proqnoz

1

2

3

4

5

                             Su hövzəsinin adı:

1. Su təsərrüfatı balansı

1.1. Gəlir hissə

 1.1.1.

Yerüstü su ehtiyatları:

mln. m3

 

 

1.1.1.1.

ölkə ərazisində formalaşan (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

1.1.1.2.

qonşu ölkələrdən daxil olan (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 1.1.2.

Yeraltı  su ehtiyatları

mln. m3

 

 

 1.1.3.

Su anbarlarından buraxılan sular (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

 1.1.4

Hesabat ilinin əvvəlinə su anbarlarında qalıq (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

                          1.2. Çıxar hissə

1.2.1.

Yerüstü su ehtiyatlarının istifadəsi:

mln. m3

 

 

1.2.1.1.

içməli su təchizatı

0

mln. m3

 

 

1.2.1.2.

suvarma

mln. m3

 

 

1.2.1.3.

sənaye

mln. m3

 

 

1.2.1.4.

energetika

mln. m3

 

 

1.2.1.5.

balıqçılıq

mln. m3

 

 

1.2.1.6.

digər

mln. m3

 

 

 1.2.2.

Yeraltı su ehtiyatlarının istifadəsi:

mln. m3

 

 

1.2.2.1.

içməli su təchizatı

0

mln. m3

 

 

1.2.2.2.

suvarma

mln. m3

 

 

1.2.2.3.

sənaye

mln. m3

 

 

1.2.2.4.

digər

mln. m3

 

 

1.2.3.

Su anbarlarının doldurulması

mln. m3

 

 

1.2.4.

İstifadə edilməyən su:

mln. m3

 

 

1

2

3

4

5

1.2.4.1.

məcburi su buraxılışları

mln. m3

 

 

1.2.4.2.

itkilər və texnoloji sərfiyyat

mln. m3

 

 

1.2.4.3.

digər

mln. m3

 

 

1.2.5.

Hesabat ilinin sonuna su anbarlarında qalıq

mln. m3

 

 

1.3. Balans

1.3.1.

Balans (+/-)

mln. m3

 

 

 

Tərtib edən:

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (aidiyyəti üzrə)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Su təsərrüfatı balanslarının respublika, su hövzələri və

inzibati ərazi vahidləri üzrə tərtib edilməsi Qaydası”na

                                                                                 3 nömrəli əlavə

İnzibati ərazi vahidləri üzrə su təsərrüfatı balansı

 

Sıra №-si

Göstəricilər

Ölçü
vahidi

Hesabat ili

Növbəti il üzrə proqnoz

1

2

3

4

5

                         İnzibati ərazi vahidinin adı:

 

 

 

1. Su təsərrüfatı balansı

1.1. Gəlir hissə

1.1.1.

Yerüstü su ehtiyatları:

mln. m3

 

 

1.1.1.1.

ölkə ərazisində formalaşan (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

1.1.1.2.

qonşu ölkələrdən daxil olan (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

1.1.2.

Yeraltı  su ehtiyatları

mln. m3

 

 

1.1.3.

Su anbarlarından buraxılan sular (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

1.1.4

Hesabat ilinin əvvəlinə su anbarlarında qalıq (strukturu göstərilməklə)

mln. m3

 

 

                          1.2. Çıxar hissə

1.2.1.

 Yerüstü su ehtiyatlarının istifadəsi:

mln. m3

 

 

1.2.1.1.

içməli su təchizatı

0

mln. m3

 

 

 

 

1.2.1.2.

suvarma

mln. m3

 

 

1.2.1.3.

sənaye

mln. m3

 

 

1.2.1.4.

energetika

mln. m3

 

 

1.2.1.5.

balıqçılıq

mln. m3

 

 

1.2.1.6.

digər

mln. m3

 

 

1.2.2.

Yeraltı su ehtiyatlarının istifadəsi:

mln. m3

 

 

1.2.2.1.

      götürülən su

mln. m3

 

 

1.2.2.2.

     içməli su təchizatı

mln. m3

 

 

1.2.2.3.

suvarma

mln. m3

 

 

1.2.2.4.

sənaye

mln. m3

 

 

1.2.2.5.

digər

mln. m3

 

 

1.2.3.

Su anbarlarının doldurulması

mln. m3

 

 

1.2.4.

İstifadə edilməyən su:

mln. m3

 

 

1.2.4.1.

     məcburi su buraxılışları

mln. m3

 

 

1

2

3

4

5

1.2.4.2.

     itkilər və texnoloji sərfiyyat

mln. m3

 

 

1.2.4.3.

     digər

mln. m3

 

 

1.2.5.

Hesabat ilinin sonuna su anbarlarında qalıq

mln. m3

 

 

1.3. Balans

1.3.1.

Balans (+/-)

mln. m3

 

 

 

Tərtib edən:

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi

 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (aidiyyəti üzrə)

 

 

 

 

 

 

 

NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə