Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 106 Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il
 
“Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması üsulları”nın təsdiq edilməsi haqqında “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1433-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 29 yanvar tarixli 668 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli 454 nömrəli Fərmanının 1.5.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
“Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması üsulları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
 
 
Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
 

Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər Kabinetinin  2019-cu il 18 mart 

tarixli 106 nömrəli  Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

                                                                                               

 

Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan

qiymətlərinin hesablanması

 

ÜSULLARI

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətinin hesablanması üsulları (bundan sonra – Üsullar) “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27.1-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

1.2. Bu Üsullar dövlət vəsaitləri hesabına məkəzləşdirilmiş qaydada satın alınan ərzaq məhsulları və tarifləri dövlət tərəfindən tənzimlənən mallar (işlər və xidmətlər) istisna olmaqla, dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri), nizamnamə fondunda dövlətin payı 30 faiz və daha çox olan müəssisə və təşkilatlar (bundan sonra – satınalan təşkilat) tərəfindən satın alınacaq malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması üsullarını müəyyən edir.

1.3. Satınalan təşkilat tərəfindən malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması ilə əlaqədar tender komissiyası yaradılmasından əvvəl bu Üsullarla malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti (vergi və rüsumlar nəzərə alınmaqla) hesablanır.

1.4. Satınalan təşkilat tərəfindən malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması zamanı bir mənbədən satınalma metodu tətbiq edildikdə, müvafiq malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti bu Üsullara uyğun hesablanır.

1.5. Satınalan təşkilat malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətinin müəyyənləşdirilməsi üçün peşəkar qiymətlən-diricilər cəlb etdiyi hallarda, onlar tərəfindən malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti bu Üsullarla hesablanır.

1.6. Satınalan təşkilat malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti barədə bu Üsulların əlavəsinə uyğun formanı tərtib və təsdiq edir.

1.7. Satınalan təşkilat satın alınacaq malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətini təklif zərflərinin açıldığı günədək məxfi saxlayır və tender nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edir.

 

2. Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan

qiymətlərinin hesablanması üsulları

 

2.1. Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması üsulları aşağıdakılardır:

2.1.1. statistik üsul;

2.1.2. bazar (sorğu) üsulu;

2.1.3. açıq informasiya üsulu;

2.1.4. analoq üsulu.

2.2. Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti              2 (iki) və daha çox üsulla hesablandıqda, ən aşağı olan qiymət ehtimal olunan qiymət hesab edilir.

 

3. Statistik üsulla malların (işlərin və xidmətlərin)

ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması

 

  3.1. Satınalan təşkilat satın alacağı malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərini hesablamaq üçün ilk növbədə, həmin malların (işlərin və xidmətlərin) qiyməti barədə dövlət statistika orqanlarının bu barədə statistik məlumatlarının olub-olmamasını araşdırır.

  3.2. Malların (işlərin və xidmətlərin) qiyməti barədə dövlət statistika orqanları tərəfindən statistik məlumatlar açıqlandıqda, ehtimal olunan qiymətin hesablanması üçün açıqlanmış son məlumat üzrə malların (işlərin və xidmətlərin) topdansatış qiyməti əsas götürülür.

  3.3. Malların (işlərin və xidmətlərin) bu Üsulların 3.2-ci bəndinə uyğun müəyyən edilmiş qiyməti malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması planlaşdırılan həcminə vurulmaqla, malların (işlərin və xidmətlərin) dəyəri müəyyən edilir.

  3.4. Bu Üsulların 3.3-cü bəndinə uyğun müəyyən edilmiş qiymətlərə vergi (ƏDV və aksiz) və gömrük rüsumları daxil edilmədiyi təqdirdə, həmin qiymətlərin üzərinə qüvvədə olan qanunvericiliklə müvafiq mallar (işlər və xidmətlər) üçün müəyyən edilmiş vergi (ƏDV və aksiz) və gömrük rüsumlarını gəlməklə malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti hesablanır.

 

4. Bazar (sorğu) üsulu ilə malların (işlərin və xidmətlərin)

ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması

 

  4.1. Satınalan təşkilat satın alınması planlaşdırılan malların (işlərin və xidmətlərin) təchizatını (işlərin görülməsini və xidmətlərin göstərilməsini) həyata keçirən ən azı 3 (üç) malgöndərənə (podratçıya) rəsmi məktub göndərərək və ya ən azı 3 (üç) obyektdən (adını və ünvanını göstərməklə) məlumatları sərbəst şəkildə toplayaraq qiymətlər barədə məlumat alır.

  4.2. Satınalan təşkilat malgöndərənin (podratçının) təqdim etdiyi qiymətlərə bütün vergi və digər ödənişlərin daxil edilmiş olduğunu yoxlayır və lazım gəldikdə, malgöndərənlə (podratçı ilə) dəqiqləşdirir.

  4.3. Bu Üsulların 4.1-ci bəndinə uyğun əldə edilmiş qiymətlər əsasında orta riyazi qiymətlər müəyyən edilir.

  4.4. Malların (işlərin və xidmətlərin) bu Üsulların 4.3-cü bəndinə uyğun müəyyən edilmiş orta riyazi qiymətləri malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması planlaşdırılan həcminə vurulmaqla, malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti hesablanır.

 

5. Açıq informasiya üsulu ilə malların (işlərin və xidmətlərin)

ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması

 

  5.1. Satınalan təşkilat satın alınması planlaşdırılan malların (işlərin və xidmətlərin) təchizatını (işlərin görülməsini və xidmətlərin göstərilməsini) həyata keçirən ən azı 3 (üç) malgöndərənin (podratçının) müxtəlif açıq informasiya mənbələrində (adını göstərməklə) yayımlanan qiymətlər barədə məlumatları əldə edir.

  5.2. Satınalan təşkilat malgöndərənin (podratçının) müxtəlif açıq informasiya mənbələrində yayımlanan qiymətlərinə bütün vergi və digər ödənişlərin daxil edilmiş olduğunu yoxlayır və lazım gəldikdə malgöndərənlə (podratçı ilə) dəqiqləşdirir.

  5.3. Bu Üsulların 5.1-ci və 5.2-ci bəndlərinə uyğun əldə edilmiş qiymətlər əsasında orta riyazi qiymət müəyyən edilir.

  5.4. Malların (işlərin və xidmətlərin) bu Üsulların 5.3-cü bəndi ilə müəyyən edilmiş orta riyazi qiyməti satınalınması planlaşdırılan malların (işlərin və xidmətlərin) həcminə vurulmaqla, onların ehtimal olunan qiyməti hesablanır.

 

6. Analoq üsulu ilə malların (işlərin, xidmətlərin)

ehtimal olunan qiymətinin hesablanması

 

  6.1. Satın alınması planlaşdırılan mallar (işlər və xidmətlər) bazarda olmadıqda və ya onların bazar qiyməti haqqında məlumatın əldə edilməsi qeyri-mümkün olduqda, satınalan təşkilat analoq üsulundan istifadə edir.

6.2. Satınalan təşkilat satın alınması planlaşdırılan mallardan (işlərdən və xidmətlərdən) funksional, texniki və keyfiyyət xüsusiyyətlərinə görə əhəmiyyətsiz dərəcədə fərqlənən malları (işləri və xidmətləri) müəyyən edir.

6.3. Bu Üsulların 6.2-ci bəndi ilə müəyyən edilmiş malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti bu Üsulların 4-cü və ya 5-ci hissələrindən birinə uyğun hesablanır.

 

7. Yekun müddəa

 

7.1.  Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətinin müəyyən edilməsində istifadə olunan sənədlər “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 54.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətdə saxlanılır.

 

“Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması Üsulları”na

əlavə

 

“T Ə S D İ Q   E D İ R Ə M”

__________________________________

(satınalan təşkilatın rəhbərinin imzası, adı və soyadı)

 

_____”_____________________ 20__ il

 

 

 

_____________________ tərəfindən satın alınması planlaşdırılan

     (satınalan təşkilatın adı)

malların ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması

 

 

Tətbiq olunmuş hesablama üsulu____________________________

 

 

 

Sıra

№-si

Satın alınması planlaşdırılan malların (işlərin və xidmətlərin)

Əldə edilmiş məlumatlar üzrə malların (işlərin və xidmətlərin) qiymətləri

Orta riyazi qiymətlər  (süt5+süt6+süt7)/3

Ehtimal olunan qiymət

(süt4x süt8)

adı

ölçü vahi-di

miq-darı

məlu-mat

1

məlu-mat

2

məlu-mat

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeydlər:

 

  1. Satın alınması planlaşdırılan malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətləri statistik üsulla hesablandıqda, “Orta riyazi qiymətlər” sütununda Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəyyən edilmiş qiymətlər göstərilir.

  2. “Əldə edilmiş məlumatlar” sütunlarının sayı qiymətlər barədə məlumat əldə olunmuş malgöndərənlərin (podratçıların) sayına uyğun tərtib olunur və orta riyazi qiymətlər bu məlumatlardan  istifadə olunmaqla müəyyən edilir. 

 

 

 

Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal

olunan qiymətini hesablayan şəxsin (şəxslərin) 

 

__________     _____________________

                                                                                                                                             (imzası)                                                                 (soyadı, adı)

NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə