Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 104                           Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il
 
2019-cu il üçün “Balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı (kvota)”nın və “Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə bölgüsü”nün təsdiq edilməsi haqqında
“Balıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 27 iyun tarixli 1015-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 avqust tarixli 243 nömrəli Fərmanının 3.2-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
1. “Balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı (kvota)” təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).
2. “Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə bölgüsü” təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).
3. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi balıq və digər su bioresurslarının səmərəli istifadə edilməsinə, artırılmasına və mühafizəsinə nəzarəti həyata keçirsin və 2019-cu il üçün təsdiq edilmiş balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə mənimsənilməsi barədə məlumatı cari ilin sonunda Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 
4. Bu Qərarın icrasına nəzarət Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının regionların inkişafı, kənd təsərrüfatı və ekologiya məsələləri şöbəsinə həvalə edilsin.
 
 
Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
 

Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər

Kabinetinin 2019-cu il 18 mart

tarixli 104 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

1 nömrəli əlavə

 

 

Balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi

yol verilən miqdarı (kvota)

 

Balıqçılıq   su   obyektlərində   balıq    və    digər  su   bioresurslarının  ovunun  ümumi  yol verilən miqdarının (kvotanın) bölgüsü aşağıdakılardan ibarətdir:

- Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu üçün kvotalar – 2327,6 ton;

- başqa  balıqçılıq  su  obyektlərində  balıq  və  digər  su  bioresurslarının  sənaye  ovu  üçün kvotalar -141,2 ton;

-  elmi  tədqiqat  və  nəzarət  məqsədi  ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar - 11,4 ton;

-  təhsil  və  maarifləndirmə  məqsədi  ilə  balıq  və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar - 10,4 ton;

- akvakultura məqsədi ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar - 27,276  ton.

Qeyd. Balıq və digər su bioresurslarının istifadəsi və mühafizəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənən su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar bu əlavə ilə müəyyən edilmiş ümumi ov həcminə daxil edilmişdir.

 

 

 

 

Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər

Kabinetinin 2019-cu il 18 mart

tarixli 104 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

2 nömrəli əlavə

 

 

Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə

 

B Ö L G Ü S Ü

                                                                                                                                      (tonla)

Balıq və digər su bioresurs-larının növləri

Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikası-na mənsub olan bölməsində balıq

və digər su biore-surslarının sənaye ovu üçün kvotalar

Başqa balıqçılıq su obyektlə-rində balıq və digər su bioresurs-larının sənaye ovu üçün kvotalar

Elmi tədqiqat və nəzarət məqsədi ilə balıq və digər su bioresurs-larının ovu üçün kvotalar

Təhsil və maariflən-dirmə məqsədi ilə balıq və digər su bioresurs-larının ovu üçün kvotalar

Akvakul-tura

məqsədi ilə

balıq və digər su biore-surs-larının ovu üçün kvotalar

1

2

3

4

5

6

Xəzər dənizi üzrə

Bölgə

0

0

1

0

0,5

Kələmo

0

0

0

0

0,3

Nərə

0

0

1,6

0

4,5

Uzunburun

0

0

1

0

0,3

Qızılbalıq

0

0

0

0

0,3

Kilkə

 2000

0

0,2

0

0

Siyənək

82

0

0,3

  0,5

0

Kütüm

102

0

0,4

  0,5

3

Külmə

43,5

0

0,2

  0,5

2,5

Kefal

71

0

0,4

  0,5

0

Çəki

19,5

0

0,4

  0,5

2,8

Çapaq

4

0

0,1

  0,5

2,5

Qarasol

3,6

0

0,1

  0,3

0

Şamayı

2

0

0,1

  0,1

0

 
 

 

1

2

3

4

5

6

Xəşəm

0

0

0,1

  0,1

1

Xərçəng-kimilər

0

0

0,1

  0,1

0,2

Kür çayı üzrə

Bölgə

0

0

0

0

0,3

Kələmo

0

0

0

0

0,1

Nərə

0

0

0

0

1

Uzunburun

0

0

0

0

0,1

Çapaq

0

  0,5

0,2

  0,1

0

Külmə

0

  0,5

0,1

  0,1

0

Çəki

0

1

0,2

  0,1

0

Şamayı

0

  0,5

0,1

  0,1

0

Xəşəm

0

  0,3

0,1

  0,1

0

Araz çayı üzrə

Çapaq

0

0

0,1

0,1

0

Çəki

0

0

0,1

0,1

0

Külmə

0

0

0,2

0,1

0

Xəşəm

0

0

0,1

0,1

0

Şirbit

0

0

0,1

0,1

0

Naxa

0

0

0,1

0,1

0

Daban balığı

0

0

0,1

0,1

0

Mingəçevir su anbarı üzrə

Çapaq

0

26

0,1

0,1

1,5

Sıf

0

7,5

0,1

0,1

0

Külmə

0

9

0,1

0,1

0

Şamayı

0

4,5

0,1

0,1

0

Çəki

0

4

0,1

0,1

0,2

Naxa

0

3

0,1

0,1

0

Şirbit

0

0

0,1

0,1

0

Xramulya

0

0

0,1

0,1

0

Qarasol

0

0

0,1

0,1

0

Daban balığı

0

3

0,1

0,1

0

Xəşəm

0

2

0,1

0,1

0,1

Qalınalın

0

0

0,1

0,1

0,1

Şəmkir su anbarı üzrə

Çapaq

0

10

0,1

0,1

0,2

Sıf

0

3

0,1

0,1

0

Külmə

0

3

0,1

0,1

0

Şamayı

0

2

0,1

0,1

0

 
 

 

1

2

3

4

5

6

Çəki

0

2

0,1

0,1

0,2

Naxa

0

2,1

0,1

0,1

0

Şirbit

0

0

0,1

0,1

0

Xramulya

0

0

0,1

0,1

0

Qarasol

0

0

0,1

0.1

0

Daban balığı

0

2,1

0,1

0,1

0

Yenikənd su anbarı üzrə

Çapaq

0

0,4

0,1

0,1

2

Çəki

0

0,4

0,1

0,1

2

Külmə

0

0,4

0,1

0,1

0

Varvara su anbarı üzrə

Çapaq

0

0

0,1

0,1

0

Sıf

0

0

0,1

0,1

0

Külmə

0

0

0,1

0,1

0

Şamayı

0

0

0,1

0,1

0

Çəki

0

0

0,1

0,1

0

Naxa

0

0

0,1

0,1

0

Xramulya

0

0

0,1

0,1

0

Araz su anbarı üzrə

Çapaq

0

4

0,1

0,1

0

Çəki

0

10

0,1

0,1

0

Külmə

0

3

0,1

0,1

0

Ağ amur

0

3

0,1

0,1

0

Qalınalın

0

5

0,1

0,1

0

Naxa

0

3

0,1

0,1

0

Daban balığı

0

2

0,1

0,1

0

Sarısu gölü üzrə

Çapaq

0

2

0

0,1

0

Külmə

0

3

0

0,1

0

Çəki

0

5

0

0,1

0

Naxa

0

1

0

0,1

0

Durna balığı

0

2

0

0,1

0

Candar gölü üzrə

Çapaq

0

0

0

0,1

0

Çəki

0

0

0

0,1

0

Qalınalın

0

0

0

0,1

0

Ağ amur

0

0

0

0,1

0

Baş Şirvan kollektoru üzrə

Kütüm

0

3

0

0,1

0,3

Çəki

0

2

0

0,1

0,3

Külmə

0

1

0

0,1

0

 
 

 

1

2

3

4

5

6

Baş Mil-Muğan kollektoru üzrə

Kütüm

0

2

0

0,1

0,4

Çəki

0

1

0

0,1

0,2

Külmə

0

1

0

0,1

0

Muğan-Salyan suötürücüsü üzrə

Çəki

0

0,5

0

0,1

0

Külmə

0

0,5

0

0,1

0

Dəvəçi limanı üzrə

 

Tibb zəlisi

0

0

0

0

0,003

Naxalıqçala gölü üzrə

Tibb zəlisi

0

0

0

0

0,006

Varvara axmazı üzrə

Tibb zəlisi

0

0

0

0

0,003

Mənzili axmazı üzrə

Tibb zəlisi

0

0

0

0

0,003

Yetimkür axmazı üzrə

Tibb zəlisi

0

0

0

0

0,003

Aynalı axmazı üzrə

Tibb zəlisi

0

0

0

0

0,003

Lənkəran təbii  vilayətinin adsız sututarları üzrə

Tibb zəlisi

0

0

0

0

0,015

Salyan rayonu ərazisindəki axmazlar üzrə

Göl qurbağası

0

0

0

0

0,085

Neftçala rayonu ərazisindəki axmazlar üzrə

Göl qurbağası

0

0

0

0

0,0765

Biləsuvar rayonu ərazisindəki axmazlar üzrə

Göl qurbağası

 

0

0

0

0

0,0765

Cəlilabad rayonu ərazisindəki axmazlar üzrə

Göl qurbağası

0

0

0

0

0,051

Masallı rayonu ərazisindəki axmazlar üzrə

Göl qurbağası

0

0

0

0

0,051

 

               
 

 

Qeyd. Balıq və digər su bioresurslarının istifadəsi və mühafizəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənən su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar bu əlavə ilə müəyyən edilmiş ümumi ov həcminə daxil edilmişdir.

 

NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə