Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 283                  Bakı şəhəri, 5 avqust 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 2 iyun tarixli 243 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Balıq və digər su bioresursları .ovunun Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Elmlər Akademiyası ilə razılaşdırılmış təklifinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 2 iyun tarixli 243 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 6, maddə 1220; 2019, № 6, maddə 1148; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 18 may tarixli 190 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “diktorbalı tor” və “diktorbalı torlar” sözləri ismin müvafiq hallarında “nevod” sözü ilə əvəz edilsin.

2. 5.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“5.1. Balıq və digər su bioresurslarının ovu məqsədilə hüquqi və fiziki şəxslər balı­qovlama biletini almaq üçün Nazirliyə “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.1-ci maddəsinə uyğun olaraq balıq və digər su biore­surslarının sənaye üsulu ilə ovu nəzərdə tutulan su obyektinin adı, su bioresurslarının növləri, ov limitinin (növlər üzrə çəkisi) miqdarı, ovlama üsulu (ov alətlərinin növü və sayı) göstərilməklə ərizə təqdim etməlidirlər.”.

3. 5.2-ci bənd üzrə:

3.1. “sənədlər” sözündən sonra “(Nazirlik həmin sənədlər barədə məlumatları bu Qay­daların 5.2-1-ci bəndində göstərilən qaydada əldə edə bilmədikdə)” sözləri əlavə edilsin;

3.2. 5.2.5-ci yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 5.2.6-cı yarımbənd əlavə edilsin:

“5.2.6. ov ediləcək yerlər konkret göstərilməklə, sifariş verilən kvotanın (payın) növlər üzrə və ov alətlərinin briqadalar (manqalar) arasında təsdiq edilmiş bölgüsü.”.

4. Aşağıdakı məzmunda 5.2-1-ci bənd əlavə edilsin:

“5.2-1. Nazirlik bu Qaydaların 5.2-ci bəndində göstərilən sənədlər barədə məlumat əldə etmək üçün dövlət orqanlarının və digər qurumların apardığı elektron informasi­ya ehtiyatlarından (məlumat bazaları, məlumat-axtarış sistemləri, reyestrlər və digər informasiya resursları) istifadə edir. Bunun mümkün olmadığı hallarda həmin sənədlərin təqdim edilməsi ərizəçidən tələb olunur.”.

5. 5.7-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“5.7. Balıqovlama biletlərinin vahid reyestri “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq aparılır.”.

6. 7.4-cü və 8.7-ci bəndlər ləğv edilsin.

7. 8.6-cı bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.6. Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvota (pay) almaq istəyən balıqçılıq subyekti ərizəni kvota barədə elanda göstərilən ünvana şəxsən, poçtla və ya elektron qaydada kvotanın təsdiq edildiyi gündən etibarən növbəti il aprel ayının 1-nə qədər təqdim edir.”.

8. 8.10.1-ci yarımbənddə “və 8.7-ci bəndlərinin” sözləri “bəndinin” sözü ilə əvəz edil­sin.

9. 8.10.4-cü yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 8.10.5-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“8.10.5. bu Qaydaların 2.4.13-cü yarımbəndi ilə müəyyən edilmiş hesabatların (balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovunu həyata keçirən şəxslərə münasibətdə) təqdim edilməməsi.”.

Həmin Qaydalara 1 nömrəli əlavə - “Balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu­nun Şərtləri” üzrə:

10.1. 2-ci hissənin cədvəli aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Sıra №-si

Balıqçılıq və su obyektləri

Ov alətləri

Ova icazə verilən müddətlər

1

2

3

4

Xəzər dənizində (gölündə)

1.

Axçalı və siyənək balıqlarının ovu

dayanan nevodlar

yanvar ayının 1-dən may ayının 1-nə qədər və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə qədər

2.

Axçalı və siyənək balıqlarının ovu

axçalı balıq torları

yanvar ayının 1-dən aprel ayının 1-nə qədər və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə qədər

3.

Gəmilərlə kilkə ovu

konus tor, müxtəlif dərinlikli pelagik tral və nasoslar

yanvar ayının 1-dən may ayının 1-nə qədər və iyun ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə qədər

4.

Siyənək və axçalı balıqların ovu

siyənək torları

fevral ayının 1-dən may ayının 1-nə qədər

5.

Sahil kilkəsinin ovu

dayanan nevodlar

yanvar ayının 1-dən aprel ayının 1-nə qədər və sentyabr ayının 15-dən dekabr ayının 31-nə qədər

 

6.

Kefal və digər ax­çalı balıqların ovu

cibli kefal torları

yanvar ayının 1-dən may ayının 1-nə qədər və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə qədər

7.

H.Z.Tağıyev adına qəsəbədən Rusiya Federasiyasının sərhədlərinə qədər olan sahilboyu ərazilərdə siyənək və axçalı balıqların ovu

atılan ne­vodlar

mart ayının 1-dən aprel ayının 15-nə qədər

8.

Xərçəng və krevet ovu

venterlər

iyul ayının 1-dən noyabr ayının 1-nə qədər

Kür çayında

9.

Axçalı balıqların ovu

atılan nevodlar və üzən çay torları

yanvar ayının 1-dən aprel ayının 1-nə qədər və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə qədər

1

2

3

4

10.

Kür çayının əlavə

sularında axçalı balıqların

ovu

üzən çay

torları

yanvar ayının 1-dən mart ayının 1-nə qədər və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə qədər

11.

İlanbalığının ovu

venterlər

yanvar ayının 1-dən mart ayının 1-nə qədər və oktyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə qədər

Göllərdə

12.

Candargöl və Sarı­su göllər sisteminə daxil olan su obyektlərində axça­lı balıqların ovu

axçalı balıq

torları və

venterlər

yanvar ayının 1-dən aprel ayının 1-nə qədər və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə qədər

Su anbarlarında

13.

Mingəçevir, Şəmkir, Araz, Yenikənd, Ağstafa və Varvara su anbarlarında ax­çalı balıqların ovu

axçalı balıq

torları və

venterlər

yanvar ayının 1-dən aprel ayının 1-nə qədər və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə qədər

14.

Mingəçevir, Araz və Varvara su anbar­larında xərçəng və krevet ovu

venterlər

iyul ayının 1-dən noyabr ayının 1-nə qədər

Meliorativ kollektorlarda

15.

Axçalı balıqların ovu

dayanan nevodlar, karavalar, venterlər və

axçalı balıq

torları

yanvar ayının 1-dən may ayının 1-nə qədər və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə qədər

16.

İlanbalığının ovu

venterlər

yanvar ayının 1-dən mart ayının 1-nə qədər və oktyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə qədər

17.

Krevetlərin ovu

venterlər

iyul ayının 1-dən noyabr ayının 1-nə qədər

Digər su obyektlərində

18.

Göl qurbağasının ovu

domca

may ayının 15-dən iyul ayının 30-na qədər və sentyabr ayının 1-dən noyabr ayının 1-nə qədər

 

5.3-cü bənddən “gözünün yol verilən minimum” sözləri çıxarılsın.

. 5.3.1-ci və 5.3.2-ci yarımbəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Ov

alətləri

Maksimum uzunluğu (m)

Tələquruluşlu ov alətlərində istifadə olu­nan torların gözünün ölçüləri (mm)

Axçalı və siyənək balıq­larının, habelə göl qurbağası-nın ovun­da istifadə edilən ov alətlərinin (torların) gözünün ölçüləri (mm)

1

2

3

4

5

6

7

 

Axçalı balıq torları

25

-

-

-

-

30x30 - 60x60

 

Siyənək torları

25

-

-

-

-

42x42 - 44x44

 

Dayanan nevodlar (axçalı və

siyənək balıqlarının ovu üçün)

1000

40x40-45x45

36x36-44x44

-

-

-

 

Dayanan nevodlar (sahil kilkəsinin ovu üçün)

1000

6,5x6,5

6,5x6,5

-

-

-

 

Karavalar

25

40x40-45x45

36x36-44x44

-

-

-

 

Venterlər (axçalı

balıqların ovu üçün)

25

40x40-45x45

32x32-40x40

-

-

-

 

Venterlər (ilanbalı­ğının ovu üçün)

1

-

6,5x6,5

-

-

-

 

Venterlər (xərçəng ovu üçün)

5

12x12

12x12

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Venterlər (krevet ovu üçün)

32,5

6,5x6,5

6,5x6,5

-

-

-

 

Konus tor

(gəmilərlə

kilkə ovu

üçün)

5

-

6,5x6,5

-

-

-

 

Müxtəlif dərinlikli pelagik tral

(gəmilərlə kilkə ovu

üçün)

15

-

8x8-10x10

-

-

-

 

Kefal ovu

üçün cibli

torlar

350

-

-

300x300

40x40-

50x50

-

 

Üzən torlar

235

-

-

-

yazda-35x35, payız-da və

qışda-

55x55

-

 

Atılan nevodlar

400,5

yazda və yayda 50x50, payız-da və

qışda

40x40

yazda və yayda- 35x35, payız-da və

qışda -

30x30

-

-

-

 

Domca (göl

qurbağasının ovu üçün)

-

-

-

-

-

25x25

 

                     

Həmin Qaydalara 2 nömrəli əlavə - “Balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovuna Tələblər”in 5-ci hissəsinin cədvəli aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Su obyektləri

Qadağan müddətləri

Xəzər dənizində (gölündə) və dənizə axan bütün çay­larda

1 may - 30 iyun

Şabran limanını Xəzər dənizi ilə birləşdirən kanalın və onun mənsəbindəki hər iki tərəfə 1 km, dənizə doğru 2 km-lik ərazilərdə

1 yanvar -15 avqust

Kür və Araz çayları ilə əlaqəsi olan bütün su hövzələrində

1 may - 30 iyun

Kür çayında Mingəçevir şəhər körpüsündən Varvara su anbarının sahillərinə qədər 10 km-lik ərazidə

1 - 30 aprel

Əli ƏSƏDOV

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə