Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı

 

 

manatla

AKTİVLƏR

31 dekabr 2021-ci il

31 dekabr 2020-ci il

Uzunmüddətli aktivlər

Qeyri-maddi aktivlər

115,395.00

78,115.00

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

150,019,224.00

153,330,310.00

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

150,134,619.00

153,408,425.00

Qısamüddətli aktivlər

Ehtiyatlar

4,003,141.00

3,383,435.00

Qısamüddətli debitor borcları

20,120,977.00

18,277,666.00

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

6,840,747.00

4,369,806.00

Sair qısamüddətli aktivlər

8,578,769.00

8,178,190.00

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

39,543,634.00

34,209,097.00

CƏMİ AKTİVLƏR

189,678,253.00

187,617,522.00

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

136,684,980.00

136,684,980.00

Kapital ehtiyatları

92,760,900.00

91,778,105.00

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

(98,917,830.00)

(88,545,877.00)

CƏMİ KAPİTAL

130,528,050.00

139,917,208.00

Uzunmüddətli öhdəliklər

Uzunmüddətli faiz xərcləri yara­dan öhdəliklər

36,721,332.00

36,721,332.00

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

285,604.00

-

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

37,006,936.00

36,721,332.00

Qısamüddətli öhdəliklər

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

6,331 307.00

6,032,920.00

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

661,394.00

955,889.00

Qısamüddətli kreditor borcları

14,587,178.00

3,450,254.00

Sair qısamüddətli öhdəliklər

563,388.00

539,919.00

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

22,143,267.00

10,978,982.00

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

59,150,203.00

47,700,314.00

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

189,678,253.00

187,617,522.00

 

2021-ci il dekabrın 31-də başa çatan il üzrə maliyyə he­sabatları rəhbərlik tərəfindən 2021-ci il mayın 31-də təsdiq edilmişdir.

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Azəristiliktəchizat” ASC-nin rəhbərliyinə

RƏY

“Azəristiliktəchizat” ASC-nin (bundan sonra cəmiyyət) 2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətinə aid hesabatından (konsolidə edilmiş), məcmu gəlirlərə aid hesabatından (konsolidə edilmiş), kapitalda dəyişikliklər he­sabatından (konsolidə edilmiş) və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından (konsolidə edilmiş), habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına (konsolidə edilmiş) qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditi aparılmışdır.

Bizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Azərbaycan Respublikasının Mühasibat Uçotu Haqqında Qanununa uy­ğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

Biz auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandlrmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və cəmiyyətin idarə edilməsinə cavabdeh şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Respublikasının Mühasibat Uçotu Haqqında Qanununa uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına im­kan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda,rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ yaranmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və idarəetməyə məsul şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub – olmadığına aid kafi əminlik əldə etmək və rəyin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə zəmanət vermir. Təhriflər ,dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı yarandığı halda əhəmiyyətli hesab olunur.

İdarəedici partnyor, fəxri auditor E. Əliyev

Bakı şəhəri, 29 iyun 2022-ci il

5 İyul 2022 09:10 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
17 Avqust 2022 | 00:59
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə