Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti aşağıdakı kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün MÜSABİQƏ ELAN EDİR

 

Fakültə

Kafedra

Vəzifə

Yerlər

Sosial elmlər və psixologiya  fakültəsi

Psixologiya kafedrası

Dosent

Baş müəllim

 

Müəllim

7

1

0,5

3

2*0,5

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrası

Professor

Dosent

 

Müəllim

0,5

1

0,5

2

0,5

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Pedaqogika  kafedrası

Professor

 

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

 

1

0,5

7

1

2*0,5

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Fəlsəfə kafedrası

Professor

Dosent

 

Baş müəllim

Müəllim

 

3

5

0,5

1

0,5

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Sosiologiya kafedrası

Professor

 

Dosent

Müəllim

1

0,5

2

1

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrası

Professor

Dosent

 

0,5

3

3*0,5

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Gender və tətbiqi psixologiya kafedrası

Professor

 

Dosent

 

Müəllim

1

0,5

1

0,5

2

2*0,5

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Sosial iş kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

0,5

0,5

3*0,5

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi

Kitabxanaşünaslıq kafedrası

Dosent

 

Müəllim

1

2*0,5

4

0,5

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi

Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

1

0,5

0,5

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi

Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası

Dosent

Müəllim

2*0,5

1

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi

Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası

Dosent

 

Müəllim

3

0,5

2*0,5

Şərqşünaslıq fakültəsi

Türk filologiyası kafedrası

Professor

Dosent

 

Baş müəllim

 

Müəllim

 

0,5

2

3*0,5

3

3*0,5

5*0,5

 

 

Şərqşünaslıq fakültəsi

Ərəb filologiyası kafedrası

Professor

Dosent

Baş müəllim

 

Müəllim

 

2

8

2

4*0,5

1

3*0,5

Şərqşünaslıq fakültəsi

İran filologiyası kafedrası

Professor

Dosent

Baş müəllim

 

Müəllim

 

0,5

4

4

2*0,5

2

4*0,5

Şərqşünaslıq fakültəsi

Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrası

Baş müəllim

Müəllim

 

1

2

2*0,5

Biologiya fakültəsi

Biofizika və biokimya kafedrası

Professor

Dosent

 

Müəllim

 

2*0,5

2

0,5

0,5

Biologiya fakültəsi

Botanika və bitki fiziologiyası kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

 

0,5

4

1

0,5

 

Biologiya fakültəsi

Genetika kafedrası

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

1

3

1

3

Biologiya fakültəsi

Molekulyar biologiya və biotexnologiyalar kafedrası

Professor

 

Dosent

 

Baş müəllim

Müəllim

 

2

0,5

2

0,5

0,5

3*0,5

Biologiya fakültəsi

Zoologiya və fiziologiya kafedrası

Professor

Dosent

 

Müəllim

 

1

5

0,5

2

0,5

Coğrafiya fakültəsi

Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası kafedrası

Dosent

 

Müəllim

 

1

0,5

2

0,5

Coğrafiya fakültəsi

Fiziki coğrafiya kafedrası

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

 

0,5

0,5

3

3

2*0,5

Coğrafiya fakültəsi

Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası

Professor

Dosent

 

Baş müəllim

Müəllim

0,5

3

0,5

1

1

Coğrafiya fakültəsi

Hidrometeorologiya kafedrası

Professor

 

Dosent

Müəllim

 

1

0,5

3

3*0,5

Coğrafiya fakültəsi

İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrası

Professor

 

Dosent

Müəllim

2

0,5

1

2

0,5

Coğrafiya fakültəsi

Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası

Dosent

 

Baş müəllim

Müəllim

4

0,5

2

1

2*0,5

Kimya fakültəsi

Analitik kimya kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

0,5

1

2*0,5

Kimya fakültəsi

Fiziki və kolloid  kimya kafedrası

Professor

 

Dosent

2

0,5

1

0,5

Kimya fakültəsi

Kimyanın tədrisi metodikası kafedrası

Dosent

 

Müəllim

2

0,5

2*0,5

Kimya fakültəsi

Neft kimyası və kimya

texnologiyası kafedrası

Professor

 

Dosent

Müəllim

1

0,5

3

0,5

Kimya fakültəsi

Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası

Professor

 

Dosent

 

Müəllim

1

0,5

2

0,5

2

2*0,5

Kimya fakültəsi

Üzvi kimya kafedrası

Professor

 

Dosent

 

Müəllim

3

3*0,5

7

0,5

1

Kimya fakültəsi

Yüksək molekullu birləşmələr kimyası kafedrası

Professor

 

Baş müəllim

Müəllim

3

0,5

1

1

Hüquq fakültəsi

“İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

2*0,5

0,5

1

4*0,5

Hüquq fakültəsi

Beynəlxalq  xüsusi hüquq və  Avropa hüququ kafedrası

Dosent

 

Müəllim

2

5*0,5

1

2*0,5

 

Hüquq fakültəsi

Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrası

Professor

Dosent

 

Müəllim

0,5

1

0,5

0,5

Hüquq fakültəsi

Cinayət  prosesi kafedrası

Dosent

Müəllim

2

0,5

Hüquq fakültəsi

Cinayət hüququ və кriminologiya kafedrası

Professor

Dosent

Baş müəllim

Müəllim

 

0,5

5

0,5

0,5

Hüquq fakültəsi

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrası

Professor

 

Dosent

 

1

0,5

1

Hüquq fakültəsi

Əmək və ekologiya hüququ kafedrası

Professor

Baş müəllim

Müəllim

0,5

1

3*0,5

Hüquq fakültəsi

Əqli mülkiyyət hüququ kafedrası

Müəllim

2

2*0,5

Hüquq fakültəsi

Konstitusiya hüququ kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

 

0,5

0,5

2

2*0,5

Hüquq fakültəsi

Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

 

0,5

3

0,5

Hüquq fakültəsi

Mülki  proses  və kommersiya hüququ kafedrası

Dosent

 

Müəllim

 

3

0,5

0,5

 

Hüquq fakültəsi

Mülki hüquq kafedrası

Professor

Dosent

 

Müəllim

 

0,5

1

0,5

0,5

Geologiya fakültəsi

Faydalı qazıntılar kafedrası

Professor

 

Dosent

 

Müəllim

 

1

0,5

1

0,5

2

0,5

Geologiya fakültəsi

Hidrogeologiya və mühəndis geologiyası kafedrası

Dosent

Müəllim

1

1

0,5

Geologiya fakültəsi

Kristalloqrafiya,mineralogiya və geokimya kafedrası

Dosent

 

1

0,5

Geologiya fakültəsi

Seysmologiya və yer təkinin fizikası kafedrası

Dosent

 

0,5

Geologiya fakültəsi

Ümumi və tarixi geologiya kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

0,5

3

2*0,5

Mexanika-riyaziyyat fakültəsi

Hesablama riyaziyyatı kafedrası

Dosent

1

Tətbiqi riyaziyyat fakültəsi

İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrası

Dosent

0,5

Fizika fakültəsi

Maddə quruluşu kafedrası

Dosent

1

Fizika fakültəsi

Nəzəri fizika kafedrası

Professor

 

Dosent

 

Baş müəllim

1

0,5

2

0,5

0,5

Fizika fakültəsi

Fiziki elektronika kafedrası

Professor

1

Fizika fakültəsi

Yarımkeçiricilər fizikası kafedrası

Müəllim

1

Tarix fakültəsi

Qafqaz xalqları tarixi kafedrası

Dosent

1

Tarix fakültəsi

Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası

Dosent

1

0,5

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi

Beynəlxalq münasibətlər kafedrası

Dosent

1

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi

Dünya iqtisadiyyatı kafedrası

Dosent

1

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi

Maliyyə və menecment kafedrası

Müəllim

1

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi

Politologiya və sosiologiya kafedrası

Müəllim

0,5

Jurnalistika fakültəsi

Beynəlxalq jurnalistika və informasiya siyasəti kafedrası

Professor

Dosent

1

0,5

Jurnalistika fakültəsi

Multimedia və elektron kommunikasiya kafedrası

Dosent

0,5

Jurnalistika fakültəsi

Milli mətbuat tarixi kafedrası

Dosent

1

Jurnalistika fakültəsi

Yeni media və kommunikasiya nəzəriyyəsi kafedrası

Dosent

0,5

Filologiya fakültəsi

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası

Professor

Müəlllim

1

0,5

Filologiya fakültəsi

İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası

Baş müəllim

Müəllim

2

0,5

Filologiya fakültəsi

İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası

Müəllim

0,5

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrası

Baş müəllim

Müəllim

1

2

 

 

Qeyd-müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1996-cı il 7 avqust tarixli 401 saylı “Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında” Əsasnaməyə uyğun   elan  olunduğu  gündən 1 ay müddətində qəbul edilir.

Ünvan- AZ1148, Bakı şəhəri, Z.Xəlilov küçəsi  33.

 

 

 

 

5 İyul 2022 09:05 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
6 Avqust 2022 | 00:05
BİLDİRİŞ

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə