Siyasət

Heydər Əliyev və İslam həmrəyliyi

13.05.2017 | Oxunma sayı: 1920

Müstəqillik qazanandan sonra dünyada İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətində prioritet məsələlərdən biridir. İndiki şəraitdə Yaxın Şərq ölkələrində baş verən məzhəb......

Azərbaycan İslam sivilizasiyasının mühüm mərkəzlərindən birinə çevrilir

12.05.2017 | Oxunma sayı: 1090

Son illər keçirdiyi qlobal əhəmiyyətli tədbirlərlə regionun əsas iqtisadi və siyasi güc mərkəzlərindən biri olduğunu təsdiq etmiş müstəqil Azərbaycan daha bir mötəbər tədbirə ev sahibliyi etməyə hazırdır:......

Heydər Əliyevin liderlik fəaliyyətində azərbaycançılıq məfkurəsi və varislik

12.05.2017 | Oxunma sayı: 1200

Zaman keçdikcə biz ümummilli lider Heydər Əliyevin çağdaş Azərbaycan tarixində oynadığı misilsiz rolu, onun çoxcəhətli fəaliyyətinin  məntiq və mahiyyətini daha dərindən və əhatəli dərk etməyə......

Heydər Əliyevin dövlətçilik fəaliyyəti və inkişafın Azərbaycan modeli

12.05.2017 | Oxunma sayı: 2093

Tarixdə elə nadir şəxsiyyətlər olur ki, onlar yalnız zamanın gərgin və təlatümlü məqamlarında meydana çıxır, bütöv bir ölkənin “olum, ya ölüm” dilemması qarşısında qaldığı anlarda böyük bir......

Xilaskarlıq missiyası

12.05.2017 | Oxunma sayı: 862

Bu, bir həqiqətdir ki, şəxsiyyətləri tarix yetişdirir. İsbata ehtiyacı olmayan digər həqiqət isə ondan ibarətdir ki, şəxsiyyətlər də öz növbəsində tarix yaradırlar. Burada qarşılıqlı asılılıq......

İlham ƏLİYEV Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi zamanın çağırışıdır

11.05.2017 | Oxunma sayı: 900

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmi mətbuat orqanı olan “OIC Journal” jurnalında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi zamanın......

Heydər əliyev ideyaları əsasında həyata keçirilən islahatlar strategiyası azərbaycanın hərtərəfli inkişafını təmin edib

11.05.2017 | Oxunma sayı: 1079

Müasir müstəqil Azərbaycan hazırkı inkişaf mərhələsinə asanlıqla çatmayıb. Müstəqillik əldə etdikdən sonra çoxsaylı siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və digər sahələrdə çoxsaylı problemlərlə -......

Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixinin aktual problemlərinə dair tövsiyələri

11.05.2017 | Oxunma sayı: 931

......

Müstəsnalıq

10.05.2017 | Oxunma sayı: 1228

Ondan bizə çox yadigarlar qalıb. Amma söz yox ki, bu yadigarların ən alisi qurucusu olduğu müasir, güclü Azərbaycan dövləti, son dərəcə təlatümlü zaman kəsiyində fitri istedadı, dərin zəkası, zəngin təcrübəsi sayəsində......

Heydər Əliyev: Azərbaycan siyasətində Qələbə rəmzi

10.05.2017 | Oxunma sayı: 872

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin ömür yolu, həmişə uğur və qələbələrlə müşayiət olunan mübarizəsi iki minilliyi qovuşduran onilliklərdə......

Heydər Əliyevin islahatlar strategiyası: dərin tənəzzüldən heyrətamiz yüksəlişə aparan yol

10.05.2017 | Oxunma sayı: 827

Tarix ulu öndər Heydər Əliyevin üzərinə taleyüklü iki missiya qoymuşdu: xilaskarlıq və quruculuq missiyası. O, müdrik, qətiyyətli siyasi lider və bənzərsiz dövlət xadimi olaraq, hər iki missiyanın......

Heydər Əliyev və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

10.05.2017 | Oxunma sayı: 3837

......

Azərbaycanda həyata keçirilən nəhəng quruculuq işləri ulu öndər Heydər Əliyevin Vətən sevgisi ilə bağlı idi

10.05.2017 | Oxunma sayı: 1174

......

Azərbaycan xalqı faşizmə qarşı müharibədə əsl fədakarlıq göstərmişdir

10.05.2017 | Oxunma sayı: 793

......

Mədəniyyətlərarası dialoqun Azərbaycan nümunəsi

10.05.2017 | Oxunma sayı: 778

......

Ömrünün hər anı böyük tarix olan dahi şəxsiyyət

08.05.2017 | Oxunma sayı: 1106

Hər insanın ömrü tarixə çevrilmir və hər şəxsiyyət də öz əməlləri ilə xalqın, ölkənin tarixini yarada və yaşada bilmir. Belə şəxsiyyətlər hansı xalqa, hansı ölkəyə nəsib olursa, o dövlət dünya......

Tarixi müdrikliyin və uzaqgörənliyin Heydər Əliyev zirvəsi

08.05.2017 | Oxunma sayı: 1136

Dövlətçilik tariximizin ən qüdrətli şəxsiyyəti, dünyanın görkəmli dövlət xadimləri ilə bir sırada dayanmış ümummilli lider Heydər Əliyevi xalqımıza bəxş edən 10 May günü milli təqvimimizə......

Heydər Əliyev və Azərbaycan təbiəti

08.05.2017 | Oxunma sayı: 1840

Fəxrlə deyə bilərik ki, Heydər Əliyev deyəndə, Azərbaycan düşünülür. Azərbaycan deyəndə, göz önünə, ilk növbədə, Heydər Əliyev gəlir.  Hər bir azərbycanlı üçün tükənməz qürur mənbəyi......

Heydər Əliyev Azərbaycanda hüquq islahatlarının banisidir

06.05.2017 | Oxunma sayı: 1385

Xalqların və dövlətlərin inkişafında liderlərin rolu əvəzsizdir. Zaman sübut edir ki, yalnız fenomenal şəxslər yetişdirən xalqlar yüksək inkişaf yolu keçməyə, tarixi uğurlar əldə etməyə müvəffəq......

Jurnalistlərin dostu

06.05.2017 | Oxunma sayı: 2255

......

Müasir Azərbaycanda islahatlar strategiyasının reallaşdırılmasında mətbuatın yeri və rolu

05.05.2017 | Oxunma sayı: 1023

Ulu öndər Heydər Əliyevin şah əsəri olan müasir müstəqil Azərbaycanın misilsiz inkişaf dinamikası bütün dünya birliyi tərəfindən etiraf edilir. Həqiqətən, qısa tarixi dövrdə – cəmi iyirmi il ərzində......

Bu gün qazanılan hər bir uğurun təməlində Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası dayanır

05.05.2017 | Oxunma sayı: 1271

Ölkəmizin inkişaf mərhələlərinin təhlili göstərir ki, Heydər Əliyevin müəllifi olduğu inkişaf strategiyasının tarixi ulu öndərin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından xeyli əvvəl –......

Vətəndaşın rifahını iqtisadi tərəqqinin əsas məqsədinə çevirən sosial inkişaf doktrinası

04.05.2017 | Oxunma sayı: 1249

Müstəqil Azərbaycanın bugünkü inkişaf səviyyəsi, mükəmməl iqtisadi perspektivləri və parlaq gələcəyinin əsasında, heç şübhəsiz, dünya şöhrətli siyasi xadim, müasir tariximizin memarı Heydər Əliyevin......

Xalqın qəlbində yaşayan xarizmatik lider

04.05.2017 | Oxunma sayı: 818

Xalqımız öz dahi oğlu, dünya şöhrətli dövlət başçısı və siyasi xadim, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünü möhtəşəm nailiyyətlərlə, bütün sahələrdə uğurlu......

Azərbaycan sivilizasiyalar arasında zəngin əməkdaşlıq ənənələri olan ideal məkandır

04.05.2017 | Oxunma sayı: 880

Dövlət və hökumət başçılarının, Nobel mükafatı laureatlarının, dünyanın tanınmış ictimai-siyasi xadimlərinin iştirakı ilə Bakıda Beynəlxalq Humanitar forumların keçirilməsi artıq mütəmadi xarakter......

Milli mədəniyyətimizin hamisi

04.05.2017 | Oxunma sayı: 900

XX əsrdə Azərbaycan mədəniyyətinin bütün sahələrinin sürətli inkişafı, geniş miqyasda təbliği və böyük nailiyyətləri ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna tarixi xidmətlərinin nəticəsi idi. Onun......

Tarixi böyük şəxsiyyətlər yaradırlar

04.05.2017 | Oxunma sayı: 966

“Tarixi böyük şəxsiyyətlər  yaradırlar” – kəlamı məhz Heydər Əliyev fenomenində öz məna tutumunu real ifadə edir. Ulu öndər Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə minilliklər boyu əldə......

Heydər Əliyev siyasəti: İslahatlarla tərəqqiyə aparan yol

03.05.2017 | Oxunma sayı: 1610

......

Heydər Əliyev fenomenində şəxsi xarizma, diplomatik ustalıq, varislik

03.05.2017 | Oxunma sayı: 1101

Ulu öndər Heydər Əliyev dahi vətənpərvər idi. O, heç vaxt xalqı çağırışlarla, şüarlarla yükləmirdi. Böyük dövlət adamı, sadəcə olaraq, Azərbaycanı təmənnasız bir istəklə sevir və hər addımında......

Azərbaycanda söz, fikir və məlumat azadlığı yüksək səviyyədə təmin edilir

03.05.2017 | Oxunma sayı: 1790

......

İslam həmrəyliyi birlik, əməkdaşlıq və sülhə çağırış missiyasına xidmət edir

02.05.2017 | Oxunma sayı: 1365

Azərbaycan uzun əsrlərdən bəri İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri olub və İslam dininin yayılmasında, eyni zamanda, müsəlman intibahının bərqərar olmasında mühüm rol oynayıb. Bütün bunlar......

Qərbin öz hüdudlarından kənarda axtardığı “demokratiya”

01.05.2017 | Oxunma sayı: 972

Aprelin 16-da qardaş Türkiyədə keçirilən referendumun nəticələrini “qoca qitə”  heç cür həzm edə bilmir, Avropa Birliyinin  rəsmiləri onun nəticələrinin legitimliyini şübhə altına alan mövqe......

Avropa türkofobiya meyillərini yalançı demokratiya pərdəsi altında gizlədir

29.04.2017 | Oxunma sayı: 990

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Türkiyədə monitorinqi yenidən bərpa etmək barədə qərarı Azərbaycan ictimaiyyətinin də kəskin etirazına səbəb olub. AZƏRTAC Azərbaycan Respublikası Prezidenti......

Avropada Türkiyə xofu...

29.04.2017 | Oxunma sayı: 1032

......

Qərb siyasəti: liberalizmlə populizm arasında

29.04.2017 | Oxunma sayı: 821

Dünyanın müxtəlif regionlarında geosiyasi qarşıdurmalar daha kəskin səviyyəyə yüksəlir. Dinc insanların həlak olması halları sürətlə artır. Böyük dövlətlər sanki növbə ilə bir-birini ittiham edərək,......

“Nezavisimaya qazeta”: Qarabağ alovu müasir Rusiya üçün dərs olmalıdır

28.04.2017 | Oxunma sayı: 968

Rusiyada çıxan nüfuzlu “Nezavisimaya qazeta”nın 25 aprel tarixli nömrəsində Plexanov adına İqtisadiyyat Universitetinin politologiya və sosiologiya kafedrasının dosenti, siyasi elmlər namizədi Aleksandr......

Yüz ilin respublikasına kiminsə “demokratiya” dərsi keçmək istəyi tamamilə iflasa məhkumdur

27.04.2017 | Oxunma sayı: 911

Artıq hamıya gün kimi aydındır ki, Avropanın əsas siyasi istiqamətlərini müəyyən edən dairələr və ya şəxslər İslam dünyasına aid olan, xüsusən, “köhnə qitə”nin qonşuluğunda yerləşən, əhalisinin......

Azərbaycanın enerji siyasəti: Keçmişdən bu günə böyük uğurlarla

25.04.2017 | Oxunma sayı: 1810

Müasir dövrdə beynəlxalq aləmdə ən aktual məsələlərdən biri də enerji daşıyıcıları uğrunda dünya ölkələrinin rəqabətidir. Bu rəqabətdə üstünlük qazanmaq, təbii ki, dünyada müəyyən dərəcədə......

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımı aktları beynəlxalq hüquqi qiymətini almalıdır

25.04.2017 | Oxunma sayı: 822

......

Fransa seçim qarşısında

25.04.2017 | Oxunma sayı: 792

Fransa prezidentini seçir. İlk turda Emmanuel Makronun qalib gəldiyi bildirilir. İkinci turda mərkəzçi Makron “Milli Cəbhə” Partiyasının lideri Marin Le Penlə Yelisey Sarayı uğrunda mübarizə aparacaq. Bundan sonra necə olacaq?......

Mehriban ƏLİYEVA: Məqsədimiz IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Azərbaycanda ən layiqli səviyyədə keçirilməsidir

24.04.2017 | Oxunma sayı: 904

......

1918-ci ildə Cənubi Azərbaycanda ermənilərin törətdiyi soyqırımı

24.04.2017 | Oxunma sayı: 1158

Ermənilər I Dünya müharibəsinin meydana gətirdiyi şəraitdən istifadə edərək, azərbaycanlılara və ümumiyyətlə türklərə qarşı Arazdan şimalda Azərbaycan əraziləri, eləcə də Şərqi Anadolu ilə......


 • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında