“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 12, maddə 740; 2002, № 12, maddə 706; 2003, № 1, maddə 23, № 8, maddə 428, № 12, I kitab, maddələr 676, 698; 2005, № 1, maddə 1, № 6, maddə 462, № 8, maddə 684, № 10, maddələr 873, 905, № 12, maddə 1083; 2006, № 3, maddələr 223, 225, № 6, maddə 481, № 12, maddələr 1015, 1029; 2007, № 2, maddə 80, № 12, maddə 1203; 2008, № 3, maddə 158, № 6, maddə 462, № 7, maddə 602, № 12, maddə 1047; 2009, № 1, maddə 5, № 2, maddə 56, № 3, maddə 160, № 7, maddə 519, № 12, maddə 947; 2010, № 4, maddə 276, № 6, maddə 485, № 10, maddə 840, № 11, maddə 939; 2011, № 1, maddə 12, № 4, maddələr 245, 264, № 11, maddə 985, № 12, maddə 1100; 2012, № 1, maddə 4, № 6, maddələr 508, 518, № 7, maddə 646, № 10, maddə 947, № 12, maddələr 1216, 1227, 1229; 2013, № 3, maddə 213, № 5, maddə 474,  № 11, maddələr 1269, 1279, 1299, 1301, 1308, № 12, maddələr 1485, 1504; 2014, № 1, maddə 6, № 5, maddə 468, № 6, maddələr 603, 605, № 7, maddələr 774, 780, № 11, maddələr 1345, 1370; 2015, № 12, maddə 1432; 2016, № 1, maddələr 15, 36, № 4, maddə 630, № 5, maddə 849, № 6, maddə 1014, № 11, maddə 1780) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.  4.1-ci maddədə “istisna olmaqla” sözlərindən sonra “və ödənilən hər bir dövlət rüsumu üzrə 5000 manatdan çox olmamaq şərti ilə” sözləri əlavə edilsin.

2. 4.1-1-ci maddədə “xidmətlərə” sözündən sonra “(hüquqi hərəkətlərə)” sözləri, “faizi” sözündən sonra “(ödənilən hər bir dövlət rüsumu üzrə 5000 manatdan çox olmamaq şərti ilə)” sözləri əlavə edilsin.

3.  22-ci maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət
 rüsumunun məbləği

1

2

22.0. Lisenziyalaşdırılan

 sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə

lisenziyaların verilməsinə görə:

 

22.0.1. Toksiki istehsalat tullantılarının:

 

22.0.1.1. utilizasiyası

550 manat

22.0.1.2. zərərsizləşdirilməsi

550 manat

22.0.2. Özəl tibb fəaliyyəti

2250 manat

22.0.3. Əczaçılıq fəaliyyəti:

 

22.0.3.1. dərman vasitələrinin istehsalı

2250 manat

22.0.3.2. dərman vasitələrinin

 topdansatışı

20000 manat

22.0.3.3. dərman vasitələrinin pərakəndə

 satışı

1000 manat

22.0.4. Prekursorların:

 

22.0.4.1. istehsalı

250 manat

22.0.4.2. idxalı

250 manat

22.0.4.3. ixracı

250 manat

22.0.4.4. tranzit nəql edilməsi

250 manat

22.0.5. Təhsil fəaliyyəti:

 

22.0.5.1. məktəbəqədər təhsil

müəssisələri

1250 manat

22.0.5.2. ümumi təhsil müəssisələri

(liseylər və gimnaziyalar daxil olmaqla)

10000 manat

22.0.5.3. ilk peşə-ixtisas təhsili

müəssisələri (peşə məktəbləri və peşə

liseyləri)

2000 manat

22.0.5.4. orta ixtisas təhsili müəssisələri

2000 manat

22.0.5.5. ali təhsil müəssisələri

13750 manat

22.0.5.6. əlavə təhsil müəssisələri

1500 manat

22.0.5.7. dini orta ixtisas təhsili

müəssisələri

2000 manat

22.0.5.8. ali dini təhsil müəssisələri

13750  manat

22.0.6. Rabitə xidmətləri:

 

22.0.6.1. telefon (məftilli)

2500 manat

22.0.6.2. radiotrank və simsiz telefon

2500 manat

22.0.6.3. sellülar (mobil) rabitə

xidmətləri  (texnoloji standartın adı

göstərilməklə)

1000000 manat

22.0.6.4. İP-telefoniya (internet

 telefoniya)

50000 manat

22.0.6.5. ölkədaxili telekommunikasiya

kanallarının təşkili

2500 manat

22.0.6.6. beynəlxalq telekommunikasiya

kanallarının təşkili

5500 manat

22.0.6.7. məlumatların ötürülməsi (data)

3000 manat

22.0.6.8. sürətli poçt xidməti

1250 manat

22.0.7. Radioaktiv və ionlaşdırıcı şüalar

verən maddələrin tullantılarının

saxlanması

550 manat

22.0.8. Təhlükəli yüklərin nəqliyyat

vasitəsilə daşınması

250 manat

22.0.9. Maye və təbii qaz təsərrüfatı

obyektlərinin:

 

22.0.9.1. quraşdırılması

1100 manat

22.0.9.2. istismarı

1100 manat

22.0.10. Dağ-mədən işləri, dağ və buruq

qazmalarının aparılması

1100 manat

22.0.11. Liftlərin quraşdırılması və

təmiri  fəaliyyəti

250 manat

22.0.12. Attraksionların istismarı

1250 manat

22.0.13. Qaldırıcı qurğuların,

metallurgiya  avadanlığının, təzyiq

 altında işləyən  qazanların, tutumların

quraşdırılması və  təmiri

1250 manat

22.0.14. Təhlükə potensiallı obyektlərdə

istismar olunan avadanlığın və texniki

qurğuların diaqnostikası və digər

texniki yoxlamaların keçirilməsi

1250 manat

22.0.15. Yanğından mühafizə fəaliyyəti:

 

22.0.15.1. müəssisələrin və yaşayış

məntəqələrinin müqavilə əsasında

yanğınlardan qorunması

1800 manat

22.0.15.2. yanğınsöndürmə texnikası

məhsulunun istehsalı və satışı,

sınaqlarının  keçirilməsi

1800 manat

22.0.15.3. yanğından mühafizə

sistemlərinin və vasitələrinin

quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri

1800 manat

22.0.15.4. yanğınsöndürmə

ləvazimatının,  ilkin yanğınsöndürmə

vasitələrinin təmiri və onlara xidmət,

yanğınsöndürmə  vasitələrinin 

keyfiyyətinin bərpası

1800 manat

22.0.16. Tikintisinə icazə tələb olunan

 bina  və qurğuların mühəndis-axtarış

işləri

550 manat

22.0.17. Tikintisinə icazə tələb olunan

bina  və qurğuların tikinti-quraşdırma

işləri

550 manat

22.0.18. Tikintisinə icazə tələb olunan

 və barəsində məlumatlandırma icraatı

tətbiq olunan bina və qurğuların 

layihələndirilməsi

550 manat

22.0.19. Özəl baytarlıq təbabəti

fəaliyyəti

220 manat

22.0.20. Baytarlıq preparatlarının:

 

22.0.20.1. istehsalı

1500 manat

22.0.20.2. satışı

220 manat

22.0.21. Bitki mühafizə vasitələrinin və

aqrokimyəvi maddələrin:

 

22.0.21.1. istehsalı

1000 manat

22.0.21.2. idxalı

500 manat

22.0.22. Fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının

təşkili

550 manat

22.0.23. İstehsal üçün yabanı dərman

bitkiləri xammalının tədarükü

250 manat

22.0.24. Müxtəlif növ möhürlərin və

ştampların hazırlanması

1100 manat

22.0.25. Fond birjası fəaliyyəti

5500 manat

22.0.26. İnvestisiya şirkəti fəaliyyəti

2750 manat

22.0.27. Klirinq təşkilatı fəaliyyəti

2750 manat

22.0.28. İnvestisiya fondunun depozitarı

fəaliyyəti

2750 manat

22.0.29. Səhmdar investisiya fondu

fəaliyyəti

5500 manat

22.0.30. İnvestisiya fondlarının idarə

edilməsi fəaliyyəti

2750 manat

22.0.31. Kredit təşkilatlarının fəaliyyəti:

 

22.0.31.1. bank, xarici bankın yerli filialı

11000 manat

22.0.31.2. bank olmayan kredit təşkilatı

550 manat

22.0.31.3. poçt rabitəsinin milli

operatoru

500 manat

22.0.32. Sığorta sahəsində fəaliyyət:

 

22.0.32.1. sığorta fəaliyyəti

11000 manat

22.0.32.2. təkrarsığorta fəaliyyəti

11000 manat

22.0.33. Sığorta brokeri fəaliyyəti:

 

22.0.33.1. hüquqi şəxs olan sığorta

brokerləri

11000 manat

22.0.33.2. fiziki şəxs olan sığorta

brokerləri

500 manat

22.0.34. Sığorta agenti fəaliyyəti:

 

22.0.34.1. hüquqi şəxs olan sığorta

 agentləri

500 manat

22.0.34.2. fiziki şəxs olan sığorta

agentləri

220 manat

22.0.35. Özəl mühafizə fəaliyyəti

1500 manat

22.0.36. İnformasiya mühafizə

vasitələrinin layihələndirilməsi və

istehsalı sahəsində fəaliyyət

1100 manat

22.0.37. Biometrik texnologiyaların

yaradılması və həmin

texnologiyalara xidmət göstərilməsi

1100 manat

22.0.38. Fərdi məlumatların informasiya

ehtiyatlarının formalaşdırılması və

informasiya sistemlərinin yaradılması,

onlara xidmət göstərilməsi

1100 manat

22.0.39. Teleradio yayımı fəaliyyəti:

 

22.0.39.1. ümumrespublika televiziya

yayımı

50000 manat

22.0.39.2. Bakı şəhəri üzrə televiziya

yayımı

2250 manat

22.0.39.3 regional televiziya yayımı

1500 manat

22.0.39.4. ümumrespublika radio yayımı

2500 manat

22.0.39.5. Bakı şəhəri üzrə radio yayımı

1250 manat

22.0.39.6. regional radio yayımı

500 manat

22.0.39.7. əlavə informasiya yayımı

500 manat

22.0.39.8. abonentlərinin sayı 5000-dək

olan kabel şəbəkəsi yayımı

1500 manat

22.0.39.9. abonentlərinin sayı 5000-dən

çox olan kabel şəbəkəsi yayımı

2500 manat

22.0.39.10. peyk yayımı

500 manat

22.0.39.11. xarici teleradio kanallarının

peyk vasitəsilə yayımının kodlaşdırılmış

qurğularla həyata keçirilməsini təmin

edən fəaliyyət

500 manat

 

4.  23-cü maddə üzrə:

4.1.  23.1-ci maddədə “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi dövlət rüsumu” sözləri “dövlət rüsumu tam məbləğdə” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.2.  23.2-ci, 23.3-cü (birinci və üçüncü cümlələrdə) və
23.4-cü maddələrdən “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi” sözləri çıxarılsın. 

 

İlham Əliyev
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 fevral 2017-ci il


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında