Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“İnternet folkloru: virtual sosial-mədəni şərtlər kontekstində folklorik dinamika” mövzusunda seminar

Folklor İnstitutunun təşkilatçılığı ilə AMEA Rəyasət Heyətinin elmi katibi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Hikmət Quliyevin “İnternet folkloru: virtual sosial-mədəni şərtlər kontekstində folklorik dinamika”mövzusunda elmi seminarı keçirilib.

www.science.gov.az saytıyazır ki, AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında baş tutan tədbirdə Folklor İnstitutunun əməkdaşları, respublikanın ali təhsil müəssisələrinin müəllim və tələbə kollektivi, doktorant və dissertantlar, o cümlədən KİV nümayəndələri iştirak ediblər.

Seminarı filologiya üzrə elmlər doktoru Seyfəddin Rzasoylu açaraq son illərdə İnternetin həyatımızın bir parçasına çevrilməsilə folklorşünaslıq elminin də yenidən canlandığını, inkişaf etməkdə olduğunu söyləyib. Qeyd edib ki, bu gün Yaxın Şərqdə baş verən münaqişələr sosial şəbəkələr vasitəsilə alovlandırılıb və ona  görə də İnternet folklorunun tədqiq edilməsi olduqca vacibdir.

Sonra H.Quliyevin məruzəsi dinlənilib. O, əvvəlcə müzakirə olunan problemin folklorşünaslıq elmi üçün əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki, şəhərləşmə, sənayeləşmə, modernləşmə və qloballaşma zəminində ənənəvi folklorun transformasiyaları, rəqəmsal texnologiyaların mövcudluğu şəraitində onun yeni sosial mühit və şərtlərə  uyğunlaşması kimi məsələlər son illər dünya folklorşünaslığının qarşısına fundamental suallar qoyub.

H.Quliyev vurğulayıb ki, İnternetin meydana gəlməsi və cəmiyyətin həyatına sürətlə nüfuz etməsi, onun müasir kommunikasiyanın əsas lokomotivinə çevrilməsi folklorşünaslığı tamamilə yeni reallıqlarla üz-üzə qoyub. Xüsusən, İnternetin interaktiv ünsiyyət imkanlarının, yəni “web 2.0.” texnologiyasının ortaya çıxmasından sonra virtual mühit folklor proseslərinin də daha sürətli və özünəməxsus şəkildə aktuallaşması üçün geniş imkanlar yaradıb.

Alim sosial şəbəkələrin, forum və saytların uzunmüddətli istifadə üçün imkanlar təqdim etməsi, şəxsi profil və səhifələrin yaranması, “söhbət otaqlarının” artması nəticəsində virtual “həyatın”, virtual “ömrün” təməllərinin formalaşdığını diqqətə çatdırıb. O, bütün baş verən bu dəyişikliklər kontekstində virtual mühitin folklorun yeni transformasiyaları üçün mühüm məkana çevrildiyini söyləyib: "Folklorun taleyi barədə bütün pessimist proqnozlara baxmayaraq, zamanla aydın oldu ki, virtual mühit, əslində onun daha sürətli və fərqli formalarda yayılması üçün münbit şərait təqdim edib. Daha çox müvəqqəti, ötəri hadisə və olaylara ənənəvi münasibət şəklində ortaya çıxan İnternet folkloru nümunələrinin qaynağı real sosial proseslər olmaqla bərabər, həm də sosial medianın gündəmini təşkil edən xəbərlərdir".

Daha sonra məruzəçi İnternet folklorunun araşdırılması zamanı məsələyə üç əsas istiqamətdə - arxivləşdirilmiş, eləcə də real sosial mühitdə, o cümlədən virtual-kommunikativ prosesdə yaranan folklor nümunələrinə diqqət yetirməyin vacibliyini bildirib. Onun sözlərinə görə, belə nümunələr  öz forma və məzmunları, ideya və konseptləri baxımından tamamilə yeni reallığa söykəndikləri üçün onların spesifik təbiəti alınmaqla müasir nəzəri-metodoloji yanaşmalar əsasında tədqiqi olduqca zəruridir.

Alim vurğulayıb ki, hazırda dünya folklorşünaslığında hər üç istiqamət üzrə geniş tədqiqatlar aparılmaqdadır.

İnternet folkloruna virtual sosial-mədəni şərtlər və folklorik dinamika kontekstində yanaşmağın aktuallığından danışan H.Quliyev qeyd edib ki, əslində, folklorun meydana gəlməsi, ötürülməsi və qavranılması birbaşa olaraq sosial şərtlərlə bağlıdır. Sosial şərtlərin araşdırılması folklorun mənasının, funksional və dinamik semantikasının, yönəldiyi hədəflərin, özündə əks etdirdiyi kollektiv maraq və rəylərin, fəlsəfi və ideoloji konseptlərin daha dərindən  təhlil olunması üçün geniş imkanlar açır. Xüsusilə də, hazırki məqamda –  rəqəmsal texnoloji vasitələr hesabına virtual mühitdə sosial-mədəni proseslərin cərəyan etdiyi bir vaxtda, sosial şəbəkə, forum və saytlarda insan fəaliyyətinin anbaan qeydə alındığı, davranış və düşüncələrin paylaşıldığı, müxtəlif zəruri parametrlərin bir araya gəlməklə folklor proseslərini canlandırdığı bir şəraitdə sosial şərtlərin və folklorik dinamikanın araşdırılması, heç şübhəsiz ki, İnternet folklorunun tədqiqinin prioritet istiqamətlərindəndir.

H.Quliyev daha sonra İnternet folklorundan bir sıra nümunələri əyani göstərib.

Sonda müəllif bildirib ki, virtual sosial-mədəni şərtlər və folklorik dinamika kontekstində İnternet folklorunun öyrənilməsi bir tərəfdən yeni prosesin dərkinə xidmət edirsə, digər tərəfdən xalq biliyinin və xalqın folklor qrupları, onların kollektiv maraq və rəylərinin öyrənilməsi üçün geniş imkanlar yaradır.

Daha sonra Hikmət Quliyev folklorşünas alimlərin qaldırılan elmi problemlə bağlı suallarına cavab verib. 

Məruzə ətrafında AMEA Rəyasət Heyətinin elmi katibləri, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları - Sərxan Xavəri, Səfa Qarayev, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nail Qurbanov, Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşı Anar Fərəcov və digərləri çıxış edərək mövzunun aktuallığını, müasir elmi çağırışlar baxımından əhəmiyyətini, bu istiqamətdə tədqiqatların davam etdirilməsi zərurətini qeyd edibər.                                 

 

Əlipənah BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

20 Oktyabr 2018 16:05 - SOSİAL HƏYAT
SOSİAL HƏYAT

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə