Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020–2022-ci illər üçün TƏDBİRLƏR PLANI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 iyul 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

Tədbirin adı

İcraçılar

İcra müddəti

1. Su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, mühafizəsi və onlardan davamlı istifadə

1.1.

Su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, inventarlaşdırılması, modelləşdirilməsi və bununla bağlı məlumatların “Elektron su təsərrüfatı” informasiya sisteminə inteqrasiyası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi

2020–2022

1.2.

Ölkənin əsas su və su təsərrüfatı obyektlərində su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi üçün müasir texnologiyalara əsaslanan ölçmə cihazlarının quraşdırılması, istismarı, ölçmələrə nəzarətin həyata keçirilməsi və bununla bağlı məlumatların onlayn rejimdə “Elektron su təsərrüfatı” informasiya sisteminə inteqrasiyası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Energetika Nazirliyi, “Azmelsutəsərrüfat” ASC, “Azərsu” ASC, “Azərenerji” ASC, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi

2020-ci ilin avqust–dekabr ayları

1.3.

Kür çayı hövzəsinin su ehtiyatlarının mühafizəsi və davamlı istifadəsi sahəsində ölkələrarası əməkdaşlığın gücləndirilməsinə dair təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi

2020-ci ilin avqust–dekabr ayları

1.4.

Ölkənin əsas hidroqovşaqlarının texniki təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi və müvafiq təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, “Azərenerji” ASC, “Azmelsutəsərrüfat” ASC

2020–2022

1.5.

Hidrotexniki qurğuların mühafizəsinin gücləndirilməsi və həmin qurğulara mümkün mənfi təsirin qarşısının alınması baxımından qum-çınqıl karxanalarının fəaliyyətinə nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsinə dair təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2020-ci ilin avqust–sentyabr ayları

1.6.

Alternativ mənbələrdən, o cümlədən, qrunt, təmizlənmiş tullantı, kollektor-drenaj sularından, balıqçılıq təsərrüfatlarında istifadə olunan sulardan və Xəzər dənizinin suyundan istifadə ilə bağlı təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, “Azmelsutəsərrüfat” ASC, “Azərsu” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2020-ci ilin avqust–oktyabr ayları

1.7.

Ölkə ərazisində antropogen təsirlər nəticəsində formalaşan sututarların suyundan istifadə imkanlarının araşdırılması və müvafiq tədbirlər görülməsi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, “Azmelsutəsərrüfat” ASC, “Azərsu” ASC

2020-ci ilin avqust–dekabr ayları

1.8.

Bakı Metropoliteni ərazisində yeraltı sular və yağış suları hesabına formalaşan qrunt sularının tullantı suları şəbəkəsinə axıdılmadan xaric edilməsi və həmin sulardan istifadə imkanlarının araşdırılması və müvafiq tədbirlər görülməsi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, “Bakı Metropoliteni” QSC, “Azərsu” ASC, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

mütəmadi

1.9.

Subartezian və artezian quyularının sifarişi, layihələndirilməsi, qazılması və istismarı qaydasının layihəsinin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, “Azmelsutəsərrüfat” ASC, “Azərsu” ASC

2020-ci ilin avqust–oktyabr ayları

1.10.

Mingəçevir su anbarında Yuxarı Qarabağ kanalının baş suqəbuledici qurğusunun yenidən qurulması

Fövqəladə Hallar Nazirliyi, “Azmelsutəsərrüfat” ASC, “Azərenerji” ASC

2020-ci ilin avqust–dekabr ayları

2. Su təsərrüfatının elektronlaşdırılması, uçotun təkmilləşdirilməsi və informasiya təminatı

2.1.

“Elektron su təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında əsasnamə layihəsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi

2020-ci ilin avqust–dekabr ayları

2.2.

“Elektron su təsərrüfatı” informasiya sisteminin (ESTİS) yaradılması,  ölkə üzrə su təsərrüfatı balansının elektronlaşdırılaraq ESTİS-ə daxil edilməsi və müvafiq informasiya sistemlərinin Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə ESTİS-ə inteqrasiyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi,  “Azmelsutəsərrüfat” ASC, “Azərsu” ASC

2020-ci ilin avqust ayı

2.3.

Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq su və su təsərrüfatı obyektlərindən nəzarətdənkənar istifadənin aradan qaldırılması, inventarlaşdırmanın aparılması, uçotun təkmilləşdirilməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görülməsi və bu istiqamətdə təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, “Azmelsutəsərrüfat” ASC, “Azərsu” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2020-ci ilin avqust ayı

2.4.

“Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya”nın layihəsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, “Azmelsutəsərrüfat” ASC, “Azərsu” ASC, “Azərenerji” ASC

2020 – 2021

3. Energetika sahəsində su ehtiyatlarından istifadədə səmərəliliyin artırılması

3.1.

İstilik elektrik stansiyalarının soyutma sistemlərinin müasirləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Energetika Nazirliyi, “Azərenerji” ASC

2020-ci ilin avqust – dekabr ayları

3.2.

İstilik elektrik stansiyalarında soyutma məqsədilə sudan qənaətli istifadənin təmin edilməsi ilə bağlı təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Energetika Nazirliyi, “Azərenerji” ASC

2020-ci ilin avqust–dekabr ayları

3.3.

Ölkə üzrə elektrik enerjisi tezliyinin müstəqil tənzimlənməsi ilə bağlı təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Energetika Nazirliyi, “Azərenerji” ASC

2020-ci ilin avqust–dekabr ayları

4. Suvarma üçün sudan səmərəli və qənaətli istifadənin təmin edilməsi, su ehtiyatlarının yaradılması

4.1.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları tərəfindən suvarmada müasir texnologiyaların tətbiqinin təşviqi ilə bağlı təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2020-ci ilin avqust–oktyabr ayları

4.2.

Suvarma suyundan güzəştli istifadənin yeni mexanizmi ilə bağlı təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, “Azmelsutəsərrüfat” ASC

2020-ci ilin avqust–dekabr ayları

4.3.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları üçün suvarma qrafiklərinin tərtibi, mütəmadi yenilənməsi və “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sisteminə inteqrasiyası

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Azmelsutəsərrüfat” ASC

mütəmadi

4.4.

Suvarılan torpaqlarda əkin strukturunun müəyyən edilməsi və ona uyğun tərtib olunan suvarma qrafikləri əsasında suvarma dövrü başlamamışdan üç ay əvvəl kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılması üçün tələb olunan su sifarişinin formalaşdırılması və suyun verilməsinin bu sifarişə uyğun həyata keçirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Azmelsutəsərrüfat” ASC

mütəmadi

4.5.

Su itkilərinin azaldılması və torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə bu Tədbirlər Planına Əlavə 1-də nəzərdə tutulan hidroqovşaq, kollektor və suvarma kanallarının yenidən qurulması üçün texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması və layihələndirmənin həyata keçirilməsi

“Azmelsutəsərrüfat” ASC, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2020 – 2021

4.6.

Ölkədə su ehtiyatlarının artırılması və bu istiqamətdə dağ çayları sularının yığılması üçün relyefə uyğun bu Tədbirlər Planına Əlavə 2-də nəzərdə tutulan su anbarlarının yaradılması məqsədilə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması və layihələndirmənin həyata keçirilməsi

“Azmelsutəsərrüfat” ASC, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2020–2021

5. İçməli su təchizatı sisteminin təkmilləşdirilməsi

5.1.

II Bakı su kəmərinin məhsuldarlığının artırılması ilə bağlı texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması və layihələndirmənin həyata keçirilməsi

“Azərsu” ASC, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

2020-ci ilin avqust–sentyabr ayları

5.2.

Neftçala şəhərinin içməli su təchizatı ilə bağlı proqramın icrasının başa çatdırılması

“Azərsu” ASC

2020-ci il dekabrın 1-dək

5.3.

Oğuz–Qəbələ–Bakı su kəmərinin məhsuldarlığının artırılması ilə bağlı texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması və layihələndirmənin həyata keçirilməsi

“Azərsu” ASC, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2020-ci ilin avqust–sentyabr ayları

5.4.

III Şollar su kəmərinin mənbəyinin yaradılması ilə bağlı texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması və layihələndirmənin həyata keçirilməsi

“Azərsu” ASC, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

2020-ci ilin avqust–dekabr ayları

5.5.

İçməli su təchizatı layihələri icra edilmiş və icra edilməsi nəzərdə tutulan şəhərlərin su mənbələrində iqlim dəyişmələrinin təsiri (quraqlıq, sel-daşqın, suyun keyfiyyəti və s.) qiymətləndirilməklə dayanıqlığın təmin edilməsi üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması və layihələndirmənin həyata keçirilməsi

“Azərsu” ASC, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2020-ci ilin avqust–dekabr ayları

5.6.

Kür-Araz ovalığında yerləşən və içməli su tələbatı Kür çayından təmin edilən yaşayış məntəqələrinin su təchizatının alternativ mənbələr hesabına təmin edilməsi ilə bağlı təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

“Azərsu” ASC, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2020-ci ilin avqust–dekabr ayları

5.7.

İçməli su təchizatı sahəsində sayğaclaşmanın başa çatdırılması

“Azərsu” ASC

2020 – 2021

5.8.

Əhalinin içməli su ilə təmin olunması məqsədilə regionlarda quraşdırılmış modul tipli sutəmizləyici qurğuların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün Tədbirlər Planının hazırlanması və icrasının təmin edilməsi

“Azərsu” ASC, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi

mütəmadi

6. İnfrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsi sahəsində səmərəliliyin artırılması

6.1.

Su təsərrüfatı sahəsində infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı dövlət investisiya proqramının tərtibi və icrasına nəzarətin gücləndirilməsi

İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

mütəmadi

6.2.

İçməli su təchizatı ilə bağlı bitmiş, davam edən və yeni infrastruktur layihələrinin təhlil olunması və dövlət investisiya proqramının tərtibi zamanı əhalinin artan tələbatının nəzərə alınması

“Azərsu” ASC, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

mütəmadi

7. Məlumatlandırma və maarifləndirmə

7.1.

Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi sahəsində görülən işlər barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, “Azmelsutəsərrüfat” ASC, “Azərsu” ASC, “Azərenerji” ASC, yerli icra hakimiyyəti orqanları

mütəmadi

7.2.

Sudan istifadə ilə əlaqədar istehlakçıların müraciətlərinin operativ qaydada qəbulu, baxılma və cavablandırılması məqsədilə çağrı mərkəzinin müasir tələblərə uyğun təşkili

“Azmelsutəsərrüfat” ASC, “Azərsu” ASC

2020-ci ilin avqust ayı

7.3.

İçməli su təchizatı sahəsində sudan qənaətli və səmərəli istifadə ilə bağlı istehlakçıların maarifləndirilməsi

“Azərsu” ASC

mütəmadi

7.4.

Sudan qənaətli və səmərəli istifadə, suvarma qrafikləri üzrə növbəliliyə riayət olunması ilə bağlı kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının maarifləndirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Azmelsutəsərrüfat” ASC

mütəmadi

7.5.

Təhsil müəssisələrində su ehtiyatlarının idarə olunması, sudan qənaətli və səmərəli istifadə ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi

Təhsil Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

mütə

28 2020 02:35 - SƏRƏNCAMLAR
SƏRƏNCAMLAR

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə