Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 242           Bakı şəhəri, 7 iyul 2020-ci il 
 
“Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın Vahid Forması”nın və “Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın Vahid Forması”nın təsdiq edilməsi haqqında 
“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 noyabr tarixli 1704-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və həmin Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 25 dekabr tarixli 902 nömrəli Fərmanının 1.1.6-cı yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın Vahid Forması” təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).
2. “Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın Vahid Forması” təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).
3. “Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron vergi hesab fakturasının Vahid Forması”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 2 sentyabr tarixli 343 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-vericilik Toplusu, 2016, № 9, maddə 1571) ləğv edilsin.
4. “Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron vergi hesab-fakturasının vahid forması”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 13 aprel tarixli 150 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 4, maddə 637) ləğv edilsin.
 
 
Əli Əsədov
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri
 
 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin  2020-ci  il  7  iyul

tarixli 242 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

1 nömrəli əlavə

 

 

 

Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın Vahid Forması / The form of electron invoice for the refund of the value added tax paid for goods, not intended for commercial or production purposes, purchased within the territory of the Republic of Azerbaijan by .................................foreigners and stateless persons

 

 

 

Seriya/Series TR   № _______ “_____” _____________ 20______il

 

Satıcı/Seller   _________________________________________

__________________________________________________

(satıcının adı, soyadı, təsərrüfat subyektinin (obyektinin) yerləşdiyi ünvan və   VÖEN-i/name, surname, property address and TIN of goods seller)

 

Alıcı/Buyer  __________________________________________

__________________________________________________

(adı, soyadı /name, surname)

 

Pasport/Passport:                                                                                                                                           seriya/series    ________ № ____________

 

 

Alıcının vətəndaşı olduğu ölkənin adı (vətəndaşlığı olmayan şəxsin gəldiyi ölkənin adı)

/The citizenship of the buyer (the name of country where stateless person came from)

 

_______________________

              

 

 

                                                                                  (manatla/in manat)  

Sıra

№-si (Num-ber)

Satılmış malların adı

/Name of sold goods

Ölçü

vahidi

/Unit of measure

Miqdarı

/Quan-

tity

Vahidinin

qiyməti

/Price

of unit

Satılmış malların dəyəri

(ƏDV-siz)

/Cost of sold goods (without VAT)

Vergi tutulan əməliyyat-lardan ödənilməli ƏDV

/VAT from taxable operation

Satılmış mallar üçün məbləğ

/Sum for sold goods

4 * 5

6 * 0,18

6 + 7

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Yekun/

Total

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qaytarılacaq ƏDV məbləği /

Sum of VAT refund

 

 

 

 

Fiskal ID: _________________ (kassa çekində qeyd olunmuş hərf və rəqəmlərin kombinasiyasından ibarət 12 rəqəmli kod qeyd olunur)

/Fiscal ID: _________________ (a twelve-digit code indicated in the cash receipt consisting of a combination of letters and numbers)

 

ƏDV-nin qaytarılmasının son tarixi

/Deadline of VAT refund                                                                                                                                                                                                                                “_____” ______________ 20_____

 

Satıcının səlahiyyətli şəxsi/

Representative of seller                                                                                                          ________________________________________

                                      (adı, soyadı/name, surname)

 

                                                           M.Y.                                                                                            ________________                                                                     ______________________________

   (imza/signature)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (vəzifəsi/position)

 

 

Dövlət Gömrük Komitəsinin səlahiyyətli şəxsinin imzası/

Representative of State Customs Committee

                                       _______________________________________________

                                                           (adı, soyadı/name, surname)

 

                                                                       M.Y.                                                                                                                            _______________                                                                                        _________________________________________

                (imza/signature)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (vəzifəsi/position)

Alıcının bank kartının və ya hesabının rekvizitləri (alıcının istəyi əsasında)

/bank requisities of  buyer's bank accounts (based on buyer's request):  ___

____________________________________________________________

 

Bank kartının sahibinin adı və soyadı   

/Name and surname of bank account owner:                                                                 ___________________________

 

Hesabın №-si/Number of account:        ________________________________

Operatorun rekvizitləri/Requisities of operator  _______________________

IBAN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Operatorun adı/Name of operator                     _________________________________

VÖEN/TIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               _________________________________

Benefisiar/Beneficiary                                                                                                                                                                        _________________________________

Kod/Code:

Müxbir hesab/Authorized account :       ________________________________

SWIFT                                                 _                                                                                                                                                                                                                                                                 ________________________________

Müxbir bank/Authorized bank                                                                           _________________________________

Müvəkkil bankın rekvizitləri/Requisitiesof authorized bank   _____________

____________________________________________________________

IBAN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      _______________________________________________________

Operatorun adı/Name of operator:                    _________________________________

VÖEN/TIN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              _________________________________

Benefisiar/Beneficiary:                                                                                                                                                           _________________________________

Kod/Code:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               _________________________________

Müxbir hesab/Authorized account:        _________________________________

SWIFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        __________________________________

Müxbir bank/Authorized bank                                                                 _ _____________________________________

 

 

      QEYDLƏR:

 1. ƏDV aşağıdakılara əməl edildiyi halda qaytarılır:

 1.1. bir elektron qaimə-faktura üzrə malların dəyəri (ƏDV ilə birlikdə) 300 manatdan çox olduğu halda;

 1.2. elektron qaimə-faktura tərtib edildiyi gündən 90 (doxsan) gün müddətində ölkə ərazisini tərk edərkən həmin elektron qaimə-fakturada gömrük orqanı tərəfındən müvafiq qeyd aparıldığı halda.

 2. ƏDV-nin geri qaytarılmasını ölkə ərazisini tərk edərkən müvəkkil bankdan tələb edə və ya bu elektron qaimə-fakturada göstərilən hesaba köçürülməsi məqsədilə bunun üçün yaradılmış qutuya ata bilərsiniz.

 

 

NOTES:

1. VAT is refunded in following cases:

1.1. VAT included value of goods for (one) 1 electron invoice more than 300 AZN;

1.2. During 90 days after preparation of electron invoice at a moment of leaving country territory custom body put appropriate notes on electron tax invoice.

2. For refund of VAT at a moment of leaving country you should appeal for authorized bank or put in special box created for the purposes of transfer on bank account mentioned in the electron invoice.

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin  2020-ci  il  7  iyul

tarixli 242 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

2 nömrəli əlavə

 

 

Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın Vahid Forması / The form of electron invoice for the refund of the value added tax paid for goods, not intended for commercial or production purposes, purchased within  the  territory  of  the  Republic. of  Azerbaijan  by  natural

persons during trade festival

 

 

 

Seriya/Series TR   № _______ “______” _____________ 20______il  

 

Satıcı/Selle  _______________________________________________________

__________________________________________________(satıcının adı, soyadı, təsərrüfat subyektinin (obyektinin) yerləşdiyi ünvan və

VÖEN-i/name, surname, property address and TIN of goods seller)

 

Alıcı/Buyer_________________________________________________________­­­­­­­­

_______________________________________________________

(adı, soyadı/name, surname)

 

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriyası /Passport or ID series __________

№ _______

 

Alıcının vətəndaşı olduğu ölkənin adı (vətəndaşlığı olmayan şəxsin gəldiyi ölkənin adı) /citizenship of the buyer (country where stateless person came from)  _____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

(manatla/in manat)

Sıra

№-si (Num-ber)

Satılmış malların adı

/Name

 of sold goods

Ölçü

vahidi

/Unit of measure

Miqdarı

/Quan-

tity

Vahidinin

qiyməti

/Price

of unit

Satılmış malların dəyəri

(ƏDV-siz)

/Cost of sold goods (without VAT)

Vergi tutulan əməliyyat-lardan ödənilməli ƏDV

/VAT from taxable operation

Satılmış mallar üçün məbləğ

/Sum for sold goods

4 * 5

6 * 0,18

6 + 7

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Yekun/ Total

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qaytarılacaq ƏDV-nin məbləği /

Sum of VAT refund

 

 

 

 

Fiskal ID: _________________ (kassa çekində qeyd olunmuş hərf və rəqəmlərin kombinasiyasından ibarət 12 rəqəmli kod qeyd olunur)

/Fiscal ID: _________________ (a twelve-digit code indicated in the cash receipt consisting of a combination of letters and numbers)

 

ƏDV-nin qaytarılmasının son tarixi

/Deadline of VAT refund                                                                                                                                                                                                                   “______” ____________ 20______

 

Satıcının səlahiyyətli şəxsi/

Representative of seller                                                                                                                                     _____________________________________________

                                  (adı, soyadı/name, surname)

                                                                                         M.Y.     _________________________               _            ___________________

               (imza/signature)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (vəzifəsi/position)

 

 

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin səlahiyyətli şəxsinin imzası

/Representative of State Tax Service under the Ministry of Economy

                                  _________________________________________________________

                         (adı, soyadı/name, surname)

                                                                                         M.Y.                                                                                                               ________________                                                                                                    __________               ___________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (imza/signature)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (vəzifəsi/position)

Alıcının bank kartının və ya hesabının rekvizitləri (alıcının istəyi əsasında)

/bank requisities of  buyer's bank accounts (based on buyer's request):  ___

____________________________________________________________

 

Bank kartının sahibinin adı və soyadı   

/Name and surname of bank account owner:     _________________________

 

Hesabın №-si/Number of account:        _________________________________

Operatorun rekvizitləri/Requisities of operator    _______________________

IBAN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Operatorun adı/Name of operator          _________________________________

VÖEN/TIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               _________________________________

Benefisiar/Beneficiary                                                                                                                                                                  __________________________________

Kod/Code:

Müxbir hesab/Authorized account:        _________________________________

SWIFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    _________________________________

Müxbir bank/Authorized bank                                                                           _________________________________

Müvəkkil bankı rekvizitləri/Requisities of authorized bank    _____________

____________________________________________________________

IBAN:                                             _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ________________________________

Operatorun adı/Name of operator:         _________________________________

VÖEN/TIN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             __________________________________

Benefisiar/Beneficiary:                                                                                                                                                   ___________________________________

Kod/Code:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                _________________________________

Müxbir hesab/Authorized account:        _________________________________

SWIFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            __________________________________

Müxbir bank/Authorized bank                                                                _____________________________________

Satıcının təsərrüfat subyektinə ən yaxın ƏDV köşkünün ünvanı/

Address of the nearest VAT booth to seller’s commercial object    ________

____________________________________________________________

 

 

         QEYDLƏR:

1. ƏDV aşağıdakılara əməl edildiyi halda qaytarılır:

1.1. bir elektron qaimə-faktura üzrə malların dəyəri (ƏDV ilə birlikdə) 100 manatdan çox olduğu hallarda;

1.2. elektron qaimə-faktura tərtib edildiyi gün ərzində ƏDV köşkünə yaxınlaşmaqla, həmin elektron qaimə-faktura vergi orqanı tərəfindən möhürlə təsdiq edilərsə.

2. ƏDV-nin geri qaytarılması müvəkkil bankdan malların alındığı gün ərzində tələb edilə bilər və ya bu elektron qaimə-fakturada göstərilən hesaba 10 (on) iş günündən gec olmayaraq, köçürülməsi məqsədilə bunun üçün ƏDV köşkündə yaradılmış qutuya atıla bilər.

3. ƏDV köşkünə yaxınlaşan alıcı tərtib edilmiş elektron qaimə-faktura ilə yanaşı, alınan malları da yanında götürməlidir.

 

         NOTES:

1. VAT is refunded in following cases:

1.1. VAT included value of goods for (one) 1 electron invoice is more than 100 AZN;

1.2. Approaching the VAT booth at the day of preparation of electron invoice if  that electron invoice is approved by stamp of tax bodies.

2. For refund of VAT you should appeal for authorized bank during the day of good’s purchase or put in special box created in VAT booth for the purposes of transfer no later during 10 working days on bank account mentioned in the electron invoice.

3. The buyer approaching the VAT booth shall take both the formed electron invoice and the purchased goods along.

 

 

 

NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə