Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 248 Bakı şəhəri, 8 iyul 2020-ci il

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük da­şımaları fəaliyyətinin operatoru­nun məsul şəxsinin, həmçinin beynəlxalq sərnişin və yük daşıma­larını həyata keçirən sürücülərin peşəkarlıq səriştəsinə dair hazır­lıq və yenidən hazırlıq keçməsi barədə sənədlərin formasının təsdiq edilməsi haqqında

“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu­nunda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 12 iyul tarixli 1657-VQD nömrəli Qanu­nunun tətbiqi və “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidenti­nin 2008-ci il 4 iyul tarixli 792 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haq­qında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 28 avqust tarixli 826 nömrəli Fərmanının 1.4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları fəaliyyətinin operatorunun məsul şəxsinin peşəkarlıq səriştəsinə dair hazırlıq və yenidən hazırlıq keçməsi barədə sənədin forması” təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

2. “Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən sürücülərin peşəkarlıq səriştəsinə dair hazırlıq və yenidən ha­zırlıq keçməsi barədə sənədin forması” təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin  2020-ci  il  8  iyul

tarixli 248 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

 

1 nömrəli əlavə

 

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları fəaliyyətinin operatorunun məsul şəxsinin

peşəkarlıq səriştəsinə dair hazırlıq və yenidən hazırlıq keçməsi barədə sənədin forması

 

 

AZ

 

Məsul şəxsin Peşəkarlıq Səriştəsi Şəhadətnaməsi/

Certificate of Professional Competence (CPC) for the

Road Transport Manager

Azərbaycan Respublikası/

The Republic of Azerbaijan

 

 

 

№ __________

 

Verilir/Given to _________________________________________

                                     (soyadı, adı və atasının adı/surname, given name and patronymic)

Verildiyi tarix/Date of issue “____” ____________ 20___ il/year

 

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları fəaliyyətinin operatorunun məsul şəxsinin peşəkarlıq səriştəsinə dair hazırlıq keçmişdir/Completed a course on the Professional Competence for the Road Transport

Manager on international road passenger and freight transport

 

Hazırlığın keçirildiyi tarix/Course period

  ____________________________ - _________________________

          (başlama tarixi/date of commencement)                 (bitmə tarixi/date of completion)

Verildiyi tarix/Date of issue

_________________________

Etibarlıdır/Date of expiry

_________________________

 

Şəhadətnamə verilib/Certificate issued by

________________________________________

(qurumun adı/name of the organization)

______________________________________________________

(qurumun rəhbərinin adı və soyadı/name and surname of the head of the organization)

                                  ____________________

(imza/signature)

                                                                                   M.Y./Seal

Səlahiyyətli orqan/Authorized body

________________________________________

(orqanın adı/name of the organization)

______________________________________________________

(orqanın rəhbərinin adı və soyadı/name and surname of the head of the organization)

__________________

(imza/signature)

                                                                                   M.Y./Seal

 
       

 

 

Qeydlər:

1. Sənəd ölçüsü A4 (210x297 mm), səthi hamar və rəngi parlaq ağ olan kağızda çap edilməlidir.

2. Sənədin çapı üçün istifadə olunmuş kağız və boya ən azı 5 (beş) il öz keyfiyyətini və xüsusiyyətlərini saxlamalıdır.

3. Sənədin istehsalı üçün istifadə olunan kağızın tərkibində görünən fluoressent liflər vardır, optik cəhətdən ultrabənövşəyi şüaları buraxmır, istehsalında gilyoş, mikroçap və qabarıq çap üsullarından istifadə edilir.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin  2020-ci il  8  iyul

tarixli 248 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

 

2 nömrəli əlavə

 

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən sürücülərin peşəkarlıq

səriştəsinə dair hazırlıq və yenidən hazırlıq keçməsi barədə sənədin forması

 

 

AZ

 

Sürücünün Peşəkarlıq Səriştəsi Şəhadətnaməsi/

Certificate of Professional Competence (CPC) for Driver

Azərbaycan Respublikası/

The Republic of Azerbaijan

 

 

 

№ __________

 

Verilir/Given to _________________________________________

                                  (soyadı, adı və atasının adı/surname, given name and patronymic)

Verildiyi tarix/ Date of issue “____” ____________ 20___ il/year

 

Sürücülük vəsiqəsi/Driving license _____ _________

Kateqoriya/Category (Altkateqoriya/Subcategory) _____

 

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin/yük (artıq olanın üzərindən xətt çəkilir) daşımalarını həyata keçirən sürücülərin peşəkarlıq səriştəsinə dair hazırlıq keçmişdir/Completed a course on the Professional Competence

for Driver on international road passenger/freight (strike out the unnecessary one) transport

 

Hazırlığın keçirildiyi tarix/Course period

____________________________ - _________________________

        (başlama tarixi/date of commencement)                  (bitmə tarixi/date of completion)

Verildiyi tarix/Date of issue

_________________________

Etibarlıdır/Date of expiry

_________________________

 

Şəhadətnamə verilib/Certificate issued by

________________________________________

(qurumun adı/name of the organization)

____________________________________________________

(qurumun rəhbərinin adı və soyadı/name and surname of head of the organization)

                                  ____________________

(imza/signature)

                                                                                  M.Y./Seal

Səlahiyyətli orqan/Authorized body

________________________________________

(orqanın adı/name of the organization)

___________________________________________________

(orqanın rəhbərinin adı və soyadı/name and surname of head of the organization)

__________________

(imza/signature)

                                                                                   M.Y./Seal

 
         

 

 

Qeydlər:

1. Sənəd ölçüsü A4 (210x297 mm), səthi hamar və rəngi parlaq ağ olan kağızda çap edilməlidir.

2. Sənədin çapı üçün istifadə olunmuş kağız və boya ən azı 5 (beş) il öz keyfiyyətini və xüsusiyyətlərini saxlamalıdır.

3. Sənədin istehsalı üçün istifadə olunan kağızın tərkibində görünən fluoressent liflər vardır, optik cəhətdən ultrabənövşəyi şüaları buraxmır, istehsalında gilyoş, mikroçap və qabarıq çap üsullarından istifadə edilir.

NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə