Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) Müvafiq Vəzifələrin Tutulması üçün müsabiqə elan edir

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) Müvafiq Vəzifələrin Tutulması üçün müsabiqə elan edir

“Beynəlxalq iqtisadiyyat” (ingilisdilli) kafedrası üzrə

fizika -riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

müəllim - 1 yer

müəllim - 1 yer

“Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və diplomatiya” kafedrası üzrə

baş müəllim - 1 yer

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim – 1 yer (0,5 ştat)

“Beynəlxalq  iqtisadiyyat” kafedrası üzrə

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

“İqtisadi nəzəriyyə” kafedrası üzrə

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer (0,5 ştat)

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

“İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrası üzrə

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

texnika elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,5 ştat)

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

baş müəllim - 1 yer

müəllim - 1 yer

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

müəllim - 1 yer (0,75 ştat)

müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

“Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı” kafedrası üzrə

iqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer (0,25 ştat)

texnika elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

coğrafiya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

texnika elmləri namizədi, dosent - 1 yer

kənd təsərrüfatı elmləri namizədi, dosent - 1 yer

geologiya-mineralogiya elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,5 ştat)

coğrafiya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

biologiya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

coğrafiya elmləri namizədi, dosent  - 1 yer

coğrafiya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

coğrafiya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

baş müəllim - 1 yer (0,75 ştat)

baş müəllim - 1 yer

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer

müəllim - 1 yer

“Müəssisənin iqtisadiyyatı” kafedrası üzrə

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

“Sosial  inkişaf  iqtisadiyyatı və qiymətləndirmə” kafedrası üzrə

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,5 ştat)

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

müəllim - 1 yer

“Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrası üzrə

iqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer

iqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,5 ştat)

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer (0,5 ştat)

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

müəllim - 1 yer

müəllim - 1 yer

assistent - 1 yer

“Mühasibat uçotu və audit” kafedrası üzrə

iqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer (0,5 ştat)

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

“Riyaziyyat və statistika” kafedrası üzrə

iqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer (0,5 ştat)

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

müəllim - 1 yer

müəllim - 1 yer

pedaqoji elmlər namizədi, dosent - 1 yer

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, baş müəllim - 1 yer (0,25 ştat)

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer

riyaziyyat elmləri doktoru, professor - 1 yer

“Nəzəri və praktiki  iqtisadiyyat” kafedrası üzrə

iqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer

iqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

tarix elmləri namizədi, dosent - 1 yer

“Xarici dillər” kafedrası üzrə

Kafedra  müdiri

filologiya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

“Mülki müdafiə” kafedrası üzrə

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

“Menecment” kafedrası üzrə

iqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer

iqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer  (0,5 ştat)

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer

“Ticarət və gömrük işinin təşkili”  kafedrası üzrə

iqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer (0,5 ştat)

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer (0,75 ştat)

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

“Biznesin idarə edilməsi” kafedrası üzrə

iqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,75 ştat)

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

“Azərbaycan dili” kafedrası üzrə

filologiya elmləri namizədi, dosent - 1 yer 

filologiya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

filologiya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer (0,75 ştat)

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer (0,75 ştat)

“Rus dili” kafedrası üzrə

filologiya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

“Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrası üzrə

texnika elmləri namizədi, dosent - 1 yer

biologiya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

“Dizayn” kafedrası üzrə

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

“Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları” kafedrası üzrə

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer (0,5 ştat)

texnika elmləri namizədi, baş müəllim - 1 yer

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer

müəllim - 1 yer

müəllim - 1 yer

“Fizika və kimya” kafedrası üzrə

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor - 1 yer

fizika elmləri doktoru, professor - 1 yer

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor - 1 yer (0,5 ştat)

kimya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

kimya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

kimya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer

kimya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer

kimya elmləri namizədi, dosent - 1 yer

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer

assistent - 1 yer

“Rəqəmsal iqtisadiyyat və informasiya kommunikasiya  texnologiyaları” kafedrası üzrə

Kafedra müdiri

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

müəllim - 1 yer

müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer

“Humanitar fənlər” kafedrası üzrə

tarix elmləri doktoru, professor - 1 yer

tarix elmləri doktoru, professor - 1 yer

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

fəlsəfə elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,5 ştat)

baş müəllim - 1 yer

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer (0,75 ştat)

“İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrası üzrə

texnika elmləri doktoru, professor - 1 yer  

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer (0,75 ştat)

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer (0,5 ştat)

“Standartlaşdırma və sertifikasiya”  kafedrası üzrə

texnika elmləri namizədi, dosent - 1 yer

texnika elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

müəllim - 1 yer

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer

“İqtisadiyyat və işlətmə” kafedrası üzrə

Kafedra müdiri

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

“İqtisadiyyat” kafedrası üzrə

Kafedra müdiri

iqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,5 ştat)

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,5ştat)

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

baş müəllim - 1 yer

müəllim - 1 yer

“İqtisadiyyat və biznesin idarə edilməsi” kafedrası üzrə

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer

“İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrası üzrə

iqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

müəllim - 1 yer

UNEC-in İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu

 “Klasterial inkişaf və innovasiya” şöbəsi üzrə

iqtisad elmləri namizədi, dosent, böyük elmi işçi - 1 yer

“Qeyri-neft sektorunun inkişafı” şöbəsi üzrə

elmi işçi - 1 yer

Qeyd olunan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqədə  yalnız mövcud əsasnamənin tələblərinə uyğun  namizədlər iştirak edə bilərlər.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir.

1. Ərizə

2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi

3. Tərcümeyi-hal

4. Ali təhsil (baza təhsili) haqqında diplomun surəti

5. Elmi dərəcə haqqında diplomun surəti

6. Elmi ad haqqında diplomun surəti

7. Elmi və metodiki işlərin siyahısı

Sənədlərin qəbulu elan dərc olunduğu  vaxtdan etibarən 1 ay müddətində davam edəcək. Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər aşağıdakı ünvana təqdim olunmalıdır.

AZ 1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 6, otaq 224, II mərtəbə ADİU (UNEC).

Telefon -492- 73 -72.

Rektorluq

 

22 2020 03:14 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
23 Fevral 2020 | 03:08
B İ L D İ R İ Ş
22 Fevral 2020 | 13:18
B İ L D İ R İ Ş
22 Fevral 2020 | 13:17
B İ L D İ R İ Ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə