Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 471  Bakı şəhəri, 10 dekabr 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişiklik edilməsi barədə

  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 11, maddə 2164; 2018, № 3, maddə 586, № 9, maddə 1904, № 10, maddə 2169, № 11, maddə 2427; 2019, № 1, maddə 148, № 2, maddə 332, № 4, maddələr 747, 748, 759, № 5, maddə 939, № 7, maddələr 1314, 1323, № 8, maddə 1473; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 3 dekabr tarixli 463 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 3917 32 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Şöbə müdiri: ___

_________________

3917 32 000

– – digərləri, digər materiallarla armaturlaşdırılmamış və ya kombi-nasiya edilməmiş, fitinqlərsiz:

 

 

3917 32 000 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə armaturlaşdırılmamış və ya ayrı materiallarla hər hansı bir formada birləşdirilməmiş, fitinqlərsiz, velosi-pedlərin əyləc trosları üçün plastmasdan borucuqlar

0

3917 32 000 9

– – – digərləri

15

 

 

1.2. 3919 10 120 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

3919 10 120

– – – polivinilxloriddən və ya polieti-lendən:

 

 

3919 10 120 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün eni 20 sm-dən çox olmayan rulonlarda vulkanlaşdırıl-mamış təbii və ya sintetik kauçukdan örtü ilə plastikləşdirilmiş polivinil-xloriddən və ya polietilendən zolaqlar və ya lentlər

0

3919 10 120 9

– – – – digərləri

15

 

 

1.3. 3919 10 150 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

3919 10 150

– – – polipropilendən:

 

 

3919 10 150 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün eni 20 sm-dən çox olmayan rulonlarda vulkanlaşdırıl-mamış təbii və ya sintetik kauçukdan örtü ilə polipropilendən zolaqlar və ya lentlər

0

3919 10 150 9

– – – – digərləri

5

 

 

1.4. 3919 10 190 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

3919 10 190

– – – digərləri:

 

 

3919 10 190 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün eni 20 sm-dən çox olmayan rulonlarda vulkanlaşdırı-lmamış təbii və ya sintetik kauçukdan örtü ilə digər zolaqlar və ya lentlər

0

3919 10 190 9

– – – – digərləri

5

 

 

1.5. 3919 10 800 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

3919 10 800

– – digərləri:

 

 

3919 10 800 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün eni 20 sm-dən çox olmayan rulonlarda digər plastmasdan digər örtü ilə  zolaqlar və ya lentlər

0

3919 10 800 9

– – – digərləri

5

 

 

1.6. 3926 90 970 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

3926 90 970

– – – digərləri:

 

 

3926 90 970 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə plastmasdan velosiped bayraqları

0

3926 90 970 9

– – – – digərləri

15

 

 

1.7. 4010 31 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

4010 31 000

– – xarici çevrəsinin uzunluğu 60 sm-dən çox olan, lakin 180 sm-dən çox olmayan, en kəsiyi trapesşəkilli olan  tilli sonsuz ötürücü qayışlar (klinli qayışlar):

 

 

 

 

 

4010 31 000 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün çevrəsinin uzunluğu 60 sm-dən çox olan, lakin 180 sm-dən çox olmayan, tilli, en kəsiyi trapesşəkilli olan  sonsuz ötürücü qayışlar (klinli qayışlar)

0

4010 31 000 9

– – – digərləri

15

 

 

1.8. 4011 50 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

4011 50 000

– velosipedlər üçün:

 

 

4011 50 000 1

– – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün təzə pnevmatik rezin şinlər

əd

0

4011 50 000 9

– – digərləri

əd

15

 

 

1.9. 4012 90 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

4012 90 900

– – çənbər lentləri:

 

 

4012 90 900 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün rezin çənbər lentləri

əd

0

4012 90 900 9

– – – digərləri

əd

1 əd.  10 ABŞ dolları

 

 

1.10. 4013 20 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

4013 20 000

– velosipedlər üçün:

 

 

4013 20 000 1

– – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün rezin kameralar

əd

0

4013 20 000 9

– – digərləri

əd

15

 

 

1.11. 4202 92 980 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

4202 92 980

– – – – digərləri:

 

 

4202 92 9801

– – – – – sənaye yığımı məqsədilə üz səthi toxuculuq materiallarından olan velosiped əl açarları və ləvazimatları üçün futlyarlar

əd

0

4202 92 9809

– – – – – digərləri

əd

15

 

 

1.12. 7009 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7009 10 000

– nəqliyyat vasitələri üçün arxa görünüş güzgüləri:

 

 

7009 10 000 1

– – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün arxa görünüş güzgüləri

əd

0

7009 10 000 9

– – digərləri

əd

15

 

1.13. 7315 11 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7315 11 100

– – – velosipedlər və motosikllər üçün istifadə olunan:

 

 

7315 11 100 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlərdə istifadə edilən qara metallardan olan rolikli şarnir zəncirləri

0

7315 11 100 9

– – – – digərləri

15

 

 

1.14. 7315 19 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7315 19 000

– – hissələri:

 

 

7315 19 000 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlərdə istifadə edilən qara metallardan olan rolikli şarnir zəncirlərinin hissələri

0

7315 19 000 9

– – – digərləri

15

 

 

1.15. 7318 15 590 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7318 15 590

– – – – – – – digərləri:

 

 

7318 15 590 1

– – – – – – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün xaça-bənzər şlitsli başlıqlarla digər qara metallardan digər vintlər, boltlar, qaykaları və ya şaybaları ilə, dəstdə və ya onlarsız

0

7318 15 590 9

– – – – – – – – digərləri

15

 

 

1.16. 7318 15 690 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7318 15 690

– – – – – – – digərləri:

 

 

7318 15 690 1

– – – – – – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün digər qara metallardan daxili altıbucaqlı şlitsli başlıqlarla digər vintlər və boltlar, qaykaları və ya şaybaları ilə, dəstdə və ya onlarsız

0

7318 15 690 9

– – – – – – – – digərləri

15

 

 

1.17. 7318 15 810 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7318 15 810

– – – – – – – – 800 MPa-dan az olan:

 

 

7318 15 810 1

– – – – – – – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün dartılma möhkəmliyi  həddi 800 MPa-dan az olan digər qara metallardan altıbucaqlı başlıqlı boltlar, qaykaları və ya şaybaları ilə, dəstdə və ya onlarsız

0

7318 15 810 9

– – – – – – – – – digərləri

15

 

 

1.18. 7318 15 890 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

7318 15 890

– – – – – – – – 800 MPa və ya daha çox olan:

 

 

7318 15 890 1

– – – – – – – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün dartılma möhkəmliyi həddi 800 MPa və ya daha çox olan digər qara metallardan altıbucaqlı başlıqlı digər boltlar, qaykaları və ya şaybaları ilə, dəstdə və ya onlarsız

0

7318 15 890 9

– – – – – – – – – digərləri

15

 

 

1.19. 7318 15 900 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7318 15 900

– – – – – – digərləri:

 

 

7318 15 900 1

– – – – – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün digər vintlər və boltlar, qaykaları və ya şaybaları ilə, dəstdə və ya onlarsız

0

7318 15 900 9

– – – – – – – digərləri

15

 

 

1.20. 7318 16 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7318 16 100

– – – dəliyinin diametri 6 mm-dən çox olmayan, bütöv en kəsikli çubuqlardan, profillərdən və ya məftillərdən yonulmuş:

 

 

7318 16 100 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün dəliyinin diametri 6 mm-dən çox olmayan, çubuqlardan, profillərdən və ya bütöv en kəsikli məftillərdən yonulmuş qara metallardan qaykalar

0

7318 16 100 9

– – – – digərləri

15

 

 

 

1.21. 7318 16 500 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7318 16 500

– – – – – özüqapanan qaykalar:

 

 

7318 16 500 1

– – – – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün digər qara metallardan özüstoporlaşan (özüqapanan) qaykalar

0

7318 16 500 9

– – – – – – digərləri

15

 

 

1.22. 7318 16 910 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7318 16 910

– – – – – – 12 mm-dən çox olmayan:

 

 

7318 16 910 1

– – – – – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün daxili diametri 12 mm-dən çox olmayan digər qara metallardan qaykalar

0

7318 16 910 9

– – – – – – – digərləri

15

 

 

1.23. 7318 16 990 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7318 16 990

– – – – – – 12 mm-dən çox olan:

 

 

7318 16 990 1

– – – – – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün daxili diametri 12 mm-dən çox olan digər qara metallardan qaykalar

0

7318 16 990 9

– – – – – – – digərləri

15

 

 

1.24. 7318 19 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7318 19 000

– – digərləri:

 

 

7318 19 000 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün qara metallardan yivlə təchiz edilmiş digər məmulatlar

0

7318 19 000 9

– – – digərləri

15

 

1.25. 7318 21 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7318 21 000

– – yaylı şaybalar və digər qapanma şaybaları:

 

 

7318 21 000 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün qara metallardan yivsiz yaylı şaybalar və digər qapanma şaybaları

0

7318 21 000 9

– – – digərləri

15

 

 

1.26. 7318 22 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7318 22 000

– – digər şaybalar:

 

 

7318 22 000 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün qara metallardan yivsiz digər şaybalar

0

7318 22 000 9

– – – digərləri

15

 

 

1.27. 7318 23 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7318 23 000

– – pərçimlər:

 

 

7318 23 000 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün qara metallardan yivsiz pərçimlər

0

7318 23 000 9

– – – digərləri

5

 

 

1.28. 7318 24 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7318 24 000

– – şpon civiləri və şplintlər:

 

 

7318 24 000 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün qara metallardan yivsiz şponlar və şplintlər

0

7318 24 000 9

– – – digərləri

15

 

 

1.29. 7318 29 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7318 29 000

– – digərləri:

 

 

7318 29 000 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün qara metallardan digər yivsiz məmulatlar

0

7318 29 000 9

– – – digərləri

15

 

 

1.30. 7604 21 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7604 21 000

– – içi boş profillər:

 

 

7604 21 000 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlərin təkər çənbərləri üçün alüminium ərintilərindən içi boş profillər

0

7604 21 000 9

– – – digərləri

5

 

 

1.31. 7604 29 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

7604 29 900

– – – profillər:

 

 

7604 29 900 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlərin təkər çənbərləri üçün alüminium ərintilərindən digər profillər

0

7604 29 900 9

– – – – digərləri

5

 

 

1.32. 8204 12 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8204 12 000

– – aralanmayan:

 

 

8204 12 000 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün aralanmayan əl qayka açarları

0

8204 12 000 9

– – – digərləri

15

 

                 

1.33. 8301 40 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8301 40 900

– – digər qıfıllar:

 

 

8301 40 900 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün qıfıllar

0

8301 40 900 9

– – – digərləri

15

 

 

1.34. 8306 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8306 10 000

– zənglər, qonqlar və analoji məmulatlar:

 

 

8306 10 000 1

– – sənaye yığımı məqsədilə velosiped zəngləri

0

8306 10 000 9

– – digərləri

15

 

 

1.35. 8307 10 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

 

8307 10 000 2

– – sənaye yığımı məqsədilə fitinqlərlə və onlarsız  velosipedlər üçün qara metallardan digər elastik borular

0

 

 

1.36. 8413 20 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

 

8413 20 000 2

– – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün əl nasosları

əd

0

 

 

1.37. 8482 10 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8482 10 100

– – ən böyük xarici diametri 30 mm-dən çox olmayan:  

 

 

8482 10 100 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün ən böyük xarici diametri 30 mm-dən çox olmayan kürəcikli diyirlənmə yastıqları

əd

0

8482 10 100 9

– – – digərləri

əd

5

 

 

1.38. 8482 10 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8482 10 900

– – digərləri:

 

 

8482 10 900 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün digər kürəcikli diyirlənmə yastıqları

əd

0

8482 10 900 9

– – – digərləri

əd

5

 

 

1.39. 8501 32 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

 

8501 32 000 2

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün gücü 750 Vt-dan çox olan, lakin 75 kVt-dan çox olmayan sabit cərəyanlı mühərriklər və sabit cərəyanlı generatorlar

əd

0

 

 

1.40. 8501 33 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

 

8501 33 000 2

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün gücü 75 kVt-dan çox olan, lakin 375 kVt-dan çox olmayan sabit cərəyanlı mühərriklər və sabit cərəyanlı generatorlar

əd

0

 

 

1.41. 8504 40 550 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8504 40 550

– – – akkumulyatorların yüklənməsi üçün qurğular:

 

 

8504 40 550 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə elektrik velosipedlərin akkumulyator-larının yüklənməsi üçün qurğular

əd

0

8504 40 550 9

– – – – digərləri

əd

5

 

 

1.42. 8507 60 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

8507 60 000 2

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün litium-ionlu elektrik akkumulyatorlar

əd

0

 

 

1.43. 8507 80 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

 

8507 80 000 2

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün digər elektrik akkumulyatorlar

əd

0

 

 

1.44. 8512 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8512 10 000

– velosipedlərdə istifadə olunan işıqlandırıcı və ya vizual siqnalizasiya cihazları:

 

 

8512 10 000 1

 – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlərdə istifadə olunan işıqlandırıcı və ya vizual siqnalizasiya cihazları

əd

0

8512 10 000 9

– – digərləri

əd

15

 

 

1.45. 8714 91 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 91 100

– – – çərçivələr:

 

 

8714 91 100 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə 8711 və 8712 mal mövqelərindəki velosipedlər üçün çərçivələr

əd

0

8714 91 100 9

– – – – digərləri

əd

15

 

 

1.46. 8714 91 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 91 300

– – – qabaq çəngəllər:

 

 

8714 91 300 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə 8711 və 8712 mal mövqelərindəki velosipedlər üçün qabaq çəngəllər

əd

0

8714 91 300 9

– – – – digərləri

əd

15

 

 

1.47. 8714 91 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 91 900

– – – hissələr:

 

 

8714 91 900 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə 8711 və 8712 mal mövqelərindəki velosipedlər üçün çərçivələrin və qabaq çəngəllərin hissələri

0

8714 91 900 9

– – – – digərləri

15

 

 

1.48. 8714 92 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 92 100

– – – çənbərlər:

 

 

8714 92 100 1

– – – – sənaye yığımı üçün 8711 və 8712 mal mövqelərindəki velosi-pedlər üçün çənbərlər

əd

0

8714 92 100 9

– – – – digərləri

əd

15

 

 

1.49. 8714 92 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 92 900

– – – millər:

 

 

8714 92 900 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə 8711 və 8712 mal mövqelərindəki velosipedlər üçün millər

0

8714 92 900 9

– – – – digərləri

15

 

                     

1.50. 8714 93 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

             

8714 93 000

– – sərbəst hərəkətli əyləc çarx toplarından və vtulkalı əyləclərdən başqa, çarx topları, ötmə muftalarının zəncirli ulduzcuqları:

 

 

8714 93 000 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün sərbəst hərəkətli əyləc çarx toplarından və vtulkalı əyləclərdən başqa, çarx topları,  ötmə muftalarının zəncirli ulduzcuqları

0

8714 93 000 9

– – – digərləri

15

 

1.51. 8714 94 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 94 200

– – – əyləclər:

 

 

8714 94 200 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün əyləclər

0

8714 94 200 9

– – – – digərləri

15

 

 

1.52. 8714 94 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 94 900

– – – hissələri:

 

 

8714 94 900 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə 8711 və 8712 mal mövqelərindəki velosipedlər üçün əyləclərin, sərbəst hərəkətli əyləc çarx toplarının və vtulkalı əyləclərin hissələri

0

8714 94 900 9

– – – – digərləri

15

 

 

1.53. 8714 95 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 95 000

– – yəhərlər:

 

 

8714 95 000 1

– – – sənaye yığımı məqsədilə 8711 və 8712 mal mövqelərindəki velosipedlər üçün yəhərlər

əd

0

8714 95 000 9

– – – digərləri

əd

15

 

 

1.54. 8714 96 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 96 100

– – – pedallar:

 

 

8714 96 100 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə 8711 və 8712 mal mövqelərindəki velosipedlər üçün pedallar

0

8714 96 100 9

– – – – digərləri

cüt

15

 

 

1.55. 8714 96 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 96 300

– – – krivoşip mexanizmləri:

 

 

8714 96 300 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə 8711 və 8712 mal mövqelərindəki velosipedlər üçün krivoşip mexa-nizmləri

0

8714 96 300 9

– – – – digərləri

15

 

 

1.56. 8714 96 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 96 900

– – – hissələri:

 

 

8714 96 900 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün hissələri

0

8714 96 900 9

– – – – digərləri

15

 

 

1.57. 8714 99 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 99 100

– – – sükanlar, tutacaqlar:

 

 

8714 99 100 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə 8711 və 8712 mal mövqelərindəki velosipedlər üçün sükanlar, tuta-caqlar

əd

0

8714 99 100 9

– – – – digərləri

əd

15

 

 

1.58. 8714 99 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 99 300

– – – yük yerləri:

 

 

8714 99 300 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə 8711 və 8712 mal mövqelərindəki velosipedlər üçün yük yerləri

əd

0

8714 99 300 9

– – – – digərləri

əd

15

 

 

1.59. 8714 99 500 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 99 500

– – – sürət dəyişdirici qurğular:

 

 

8714 99 500 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə 8711 və 8712 mal mövqelərindəki velosipedlər üçün sürət dəyişdirici qurğular

0

8714 99 500 9

– – – – digərləri

15

 

 

1.60. 8714 99 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

8714 99 900

– – – digərləri; hissələr:

 

 

8714 99 900 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə 8711 və 8712 mal mövqelərindəki velosipedlər üçün digərləri; hissələr

0

8714 99 900 9

– – – – digərləri

15

 

 

1.61. 9029 20 310 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

9029 20 310

– – – yerüstü nəqliyyat vasitələri üçün spidometrlər:

 

 

9029 20 310 1

– – – – sənaye yığımı məqsədilə velosipedlər üçün spidometrlər

əd

0

9029 20 310 9

– – – – digərləri

əd

15

 

 

1.62. 9503 00 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

9503 00 100

– üçtəkərli velosipedlər, samokatlar, pedallı avtomobillər və analoji təkərli oyuncaqlar; kuklalar üçün arabalar:

 

 

9503 00 100 1

– – sənaye yığımı məqsədilə uşaqlar üçün üçtəkərli velosipedlərin hissələri

0

9503 00 100 9

– – digərləri

15

 

 

2. Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir və 1 (bir) il müddətində qüvvədədir.

 

 

Əli Əsədov
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə