Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

ÜZEYİR HACIBƏYLİ ADINA BAKI MUSİQİ AKADEMİYASI AŞAĞIDAKI KAFEDRALARDA VAKANT YERLƏRİ TUTMAQ ÜÇÜN MÜSABİQƏ ELAN EDİR

MUSİQİ TARİXİ KAFEDRASI
Müəllim
KONSERTMEYSTER USTALIĞI KAFEDRASI
Baş müəllim
KAMERA ANSAMBLI KAFEDRASI
Professor
AZƏRBAYCAN ƏNƏNƏVİ MUSİQİSİ VƏ MÜASİR TEXNOLOGİYALAR KAFEDRASI
Müəllim
XOR DİRİJORLUĞU KAFEDRASI
Baş müəllim
NƏFƏS VƏ ZƏRB ALƏTLƏRİ KAFEDRASI
Müəllim
BƏSTƏKARLIQ KAFEDRASI
Kafedra müdiri
SİMLİ ALƏTLƏR KAFEDRASI
Müəllim, fəlsəfə doktoru
ŞİFAHİ, ƏNƏNƏVİ AZƏRBAYCAN PROFESSİONAL MUSİQİSİ VƏ ONUN YENİ İSTİQAMƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ”: ORQANOLOGİYA VƏ AKUSTİKA ELMİ LABORATORİYASI
Baş elmi işçi, fəlsəfə elmləri namizədi
Kiçik elmi işçi
MÜSABİQƏ MÜDDƏTİ ELAN QƏZETDƏ DƏRC EDİLDİKDƏN SONRA BİR AYDIR. ƏRİZƏ VƏ SƏNƏDLƏR MÜSABİQƏ HAQQINDA ƏSASNAMƏYƏ UYĞUN REKTORUN ADINA BU ÜNVANA GÖNDƏRİLƏ BİLƏR.
BAKI ŞƏHƏRİ, AZ -1014 Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ 98.

23 Oktyabr 2019 10:43 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
23 May 2020 | 10:28
B İ L D İ R İ Ş
23 May 2020 | 10:27
B İ L D İ R İ Ş
23 May 2020 | 10:25
ELAN

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə