Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 428 Bakı şəhəri, 3 oktyabr 2019-cu il
 
“Ali təhsil müəssisələrində və magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 iyun tarixli 120 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
“Ali təhsil müəssisələrində və magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 220 nömrəli Fərmanına əsasən, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin təkliflərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 iyun tarixli 120 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 6, maddə 564; 2012, № 1, maddə 30, № 11, maddə 1208; 2013, № 9, maddə 1133; 2014, № 2, maddə 201; 2015, № 4, maddə 466, № 8, maddə 964; 2016, № 5, maddə 955, № 12, maddə 2239; 2017, № 4, maddə 642; 2018, 
№ 3, maddə 590, № 11, maddə 2431) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və əsas (baza ali) tibb təhsili səviyyəsində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı” və 2 nömrəli əlavə - “Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin və magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura və rezidentura səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı” yeni redaksiyada təsdiq edilsin (1 və 2 nömrəli əlavələr).
2. Bu Qərar 2019-cu il sentyabrın 1-dən tətbiq edilir.
 
 
Novruz Məmmədov
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri 
 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2019-cu il 3 oktyabr

tarixli 428 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

1 nömrəli əlavə

 

Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və əsas (baza ali) tibb təhsili səviyyəsində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı

 

(manatla)

İxtisaslar

Hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı

1

2

Fizika müəllimliyi

1850

Biologiya müəllimliyi

Kimya müəllimliyi

Kimya və biologiya müəllimliyi

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

1710

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Riyaziyyat müəllimliyi

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)

Texnologiya müəllimliyi

Musiqi müəllimliyi

Tarix müəllimliyi

Tarix və coğrafiya müəllimliyi

Coğrafiya müəllimliyi

İnformatika müəllimliyi

Təsviri incəsənət müəllimliyi

İbtidai sinif müəllimliyi

Korreksiyaedici təlim

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

Rəqs müəllimliyi

Filologiya (dil və ədəbiyyat göstərilməklə)

2100

Fəlsəfə

Tərcümə (dillər üzrə)

Jurnalistika

Kitabşünaslıq

1

2

Tarix

2100

Antropologiya

Politologiya

Psixologiya

Sosiologiya

Regionşünaslıq (regionlar üzrə)

Hüquqşünaslıq

Beynəlxalq münasibətlər

Dinşünaslıq

Kitabxanaçılıq və informasiya

Dövlət və ictimai münasibətlər

İslamşünaslıq

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması

1710

İnstrumental ifaçılıq

8200

Solo oxuma

Dirijorluq

Bəstəkarlıq

Musiqişünaslıq

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

2700

Aktyor sənəti

Operator sənəti

Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə)

1980

Estrada sənəti

1710

Teatrşünaslıq

Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

Kinoşünaslıq

Dünya iqtisadiyyatı

Mühasibat uçotu və audit

Maliyyə

İqtisadiyyat

Sənayenin təşkili və idarə olunması

Statistika

Menecment

Marketinq

Biznesin idarə edilməsi

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Kommersiya

Davamlı inkişafın idarə edilməsi

 
 

 

1

2

Riyaziyyat

1850

Mexanika

Fizika

Kimya

Biologiya

Coğrafiya

Hidrometeorologiya

Geologiya

Kompüter elmləri

Ekologiya

Materialşünaslıq mühəndisliyi

2100

Geologiya mühəndisliyi

Hidrogeologiya mühəndisliyi

Geofizika mühəndisliyi

Dağ-mədən mühəndisliyi

Neft-qaz mühəndisliyi

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

Elektroenergetika mühəndisliyi

İstilik energetikası mühəndisliyi

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

Metallurgiya mühəndisliyi

Maşın mühəndisliyi

Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi

Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi

Uçuş mühəndisliyi

Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi

Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi

Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

Cihazqayırma mühəndisliyi

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

Elektrik mühəndisliyi

 
 

 

1

2

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

2100

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

Mexanika mühəndisliyi

Kompüter mühəndisliyi

İnşaat mühəndisliyi

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

Kimya mühəndisliyi

Qida məhsulları mühəndisliyi

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

Poliqrafiya mühəndisliyi

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi

Ekologiya mühəndisliyi

Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi

Kosmik texnika mühəndisliyi

Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi

İnformasiya texnologiyaları

Sistem mühəndisliyi

Sənaye mühəndisliyi

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

Şəhərsalma

Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası

Optotexnika

 
 

 

1

2

Pirotexniki vasitələrin texnologiyası

2100

Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri

Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı

İnformasiya təhlükəsizliyi

Xüsusi təyinatlı texnika və sistemlər

Sərhəd təhlükəsizliyi və idarəetmə

İctimai təhlükəsizlik

İnformasiya-təhlil fəaliyyəti

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

Aqronomluq

Zootexniklik

Baytarlıq

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

Aqromühəndislik

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

Meşəçilik

Su bioehtiyatları və akvabitkilər

Bitki mühafizəsi

Bağçılıq və tərəvəzçilik

Şərabçılıq

Bədən tərbiyəsi və idman

2340

Məşqçi (idman növü üzrə)

Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya

İdman menecmenti və kommunikasiya

Turizm və otelçilik

2100

Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)

Sosial iş

1710

Sənətşünaslıq

2210

Rejissorluq

3600

Dekorativ sənət

5200

Dizayn

2500

Rəngkarlıq

6000

Qrafika

6000

Heykəltəraşlıq

6000

Memarlıq

2590

Müalicə işi

5400

 
 

 

1

2

Hərbi həkim işi

5400

Tibbi profilaktika

4800

Əczaçılıq

4800

Stomatologiya

4800

 

 

Qeyd. Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən dövlət sifarişi ilə hər bir təhsilalana çəkilən faktiki xərc təsdiq edilmiş təhsil xərclərinin məbləğindən artıq olduğu halda, onun qalan hissəsi həmin ali təhsil müəssisəsi və yaxud onun tabe olduğu qurum tərəfindən ödənilir.

 

             

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2019-cu il 3 oktyabr

tarixli 428 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

2 nömrəli əlavə

 

Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin və magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan

Milli Elmlər Akademiyasının magistratura və rezidentura səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən təhsil

xərclərinin miqdarı

(manatla)

İxtisaslar

Hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı

1

2

Fizika müəllimliyi

1930

Biologiya müəllimliyi

Kimya müəllimliyi

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

1790

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

Riyaziyyat müəllimliyi

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)

Texnologiya müəllimliyi

Musiqi müəllimliyi

Tarix müəllimliyi

Coğrafiya müəllimliyi

İnformatika müəllimliyi

Təsviri incəsənət müəllimliyi

İbtidai sinif müəllimliyi

Korreksiyaedici təlim

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

Pedaqogika

Filologiya

2180

Fəlsəfə

Tərcümə

 

Jurnalistika

Kitabşünaslıq

Tarix

 
 

 

1

2

Antropologiya

2180

Politologiya

Psixologiya

Sosiologiya

Regionşünaslıq

Hüquqşünaslıq

Beynəlxalq münasibətlər

Dinşünaslıq

Kitabxanaçılıq və informasiya

Dövlət və ictimai münasibətlər

İslamşünaslıq

Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması

İnstrumental ifaçılıq

3900

Solo oxuma

Dirijorluq

Bəstəkarlıq

Musiqişünaslıq

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

3980

Xoreoqrafiya sənəti

2520

Estrada sənəti

2180

Teatrşünaslıq

Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

Kinoşünaslıq

Operator sənəti

Dünya iqtisadiyyatı

1790

Mühasibat uçotu və audit

Maliyyə

İqtisadiyyat

Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

Statistika

Menecment

Marketinq

Biznesin idarə edilməsi

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Kommersiya

Davamlı inkişafın idarə edilməsi

Riyaziyyat

1920

Mexanika

Fizika

Kimya

Biologiya

 
 

 

1

2

Coğrafiya

1920

Hidrometeorologiya

Geologiya

Kompüter elmləri

Ekologiya

Materialşünaslıq mühəndisliyi

2180

Geologiya mühəndisliyi

Hidrogeologiya mühəndisliyi

Geofizika mühəndisliyi

Dağ-mədən mühəndisliyi

Neft-qaz mühəndisliyi

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

Elektroenergetika mühəndisliyi

İstilik energetikası mühəndisliyi

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

Metallurgiya mühəndisliyi

Maşın mühəndisliyi

Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi

Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi

Uçuş mühəndisliyi

Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Dəniz texnikası və texnologiyası mühəndisliyi

Dəniz texnikası və avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

Cihazqayırma mühəndisliyi

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

Elektrik mühəndisliyi

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

 
 

 

1

2

Mexanika mühəndisliyi

2180

Kompüter mühəndisliyi

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

İnşaat mühəndisliyi

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

Kimya mühəndisliyi

Qida məhsulları mühəndisliyi

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

Poliqrafiya mühəndisliyi

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

Biotibbi texnika mühəndisliyi

Ekologiya mühəndisliyi

Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Kosmik texnika və texnologiyalar mühəndisliyi

Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası

Optotexnika

Pirotexniki vasitələrin texnologiyası

Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri

Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı

İnformasiya təhlükəsizliyi

Hərbi və dövlət müdafiəsini idarəetmə

 
 

 

1

2

Xüsusi təyinatlı texnika və sistemlər

2180

Sərhəd təhlükəsizliyi və idarəetmə

İctimai təhlükəsizlik

İnformasiya-təhlil fəaliyyəti

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

3210

Aqronomluq

Zootexniklik

Baytarlıq

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

Aqromühəndislik

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

Meşəçilik

Su bioehtiyatları və akvabitkilər

Turizm və otelçilik

Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)

Sosial iş

2820

Bədən tərbiyəsi və idman

2600

Sənətşünaslıq

2210

Aktyor sənəti

3400

Dekorativ sənət

5200

Rejissorluq

3900

Dizayn

2500

Rəngkarlıq

6000

Qrafika

6000

Heykəltəraşlıq

6000

Memarlıq

2600

Səhiyyədə həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisaslar üzrə:

 

magistraturada həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisaslar

5600

rezidenturada həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisaslar

5600

 

 

 

Qeyd. Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən dövlət sifarişi ilə hər bir təhsilalana çəkilən faktiki xərc təsdiq edilmiş təhsil xərclərinin məbləğindən artıq olduğu halda, onun qalan hissəsi həmin ali təhsil müəssisəsi və yaxud onun tabe olduğu qurum tərəfindən ödənilir.

NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə