Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Daş Salahlı Bentonit” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

“Daş Salahlı Bentonit” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

 

AKTİVLƏR

İlin əvvəlinə

İlin (dövrün) sonuna

I. ƏSAS VƏSAİTLƏR VƏ SAİR DÖVRİYYƏDƏNKƏNAR AKTİVLƏR

 

 

Əsas vəsaitlər

411,81

411,81

Əsaslı kapital qoyuluşu

23965,60

23965,60

Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları

5285491,24

5285491,24

I. Bölmə üzrə cəmi

5309868,65

5309868,65

II. DÖVRİYYƏ AKTİVLƏRİ

22127,01

22127,01

Ehtiyatlar

22127,01

22127,01

Hazır məhsul

22127,01

22127,01

Əldə edilmiş qiymətlilərə görə ƏDV hesab №19

32,92

74,98

 Pul vəsaitləri

505645,23

511881,70

Sair dövriyyə aktivləri

33881,98

33881,98

II. Bölmə üzrə cəmi:

561,687,14

567 965,67

BALANS

5 871 555,79                 

5 877 834,32                 

PASSİVLƏR

 

 

III. KAPİTAL VƏ EHTİYATLAR

 

 

Nizamnamə kapitalı

305 824,00

305 824,00

Əlavə kapital

186 631,69

186 631,69

Ehtiyat kapitalı

4 863 270,00                 

4863270,00                   

 III. Bölmə üzrə cəmi:

5 355 725,69

5 355 725,69                 

IV. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

V. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 Kreditorlarla hesablaşmalar                

515 830,10

522 108,63

o cümlədən:                  

515 830,10

522 108,63

 V. Bölmə üzrə cəmi:

515 830,10

522 108,63

BALANS

5871555,79                   

5 877 834,32

 

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

Fəaliyyət növləri üzrə gəlir və xərclər

manatla

Sair gəlir və xərclər

 

Sair gəlirlər (dividend)

700000

Sair xərclər (dividend, bank, poçt, audit, MDM, vergi, ezamiyyə)

693763,53

O cümlədən:

səhmdarlara dividend ödənişi

688363,1

Bank xidməti

1398,53

Poçt xidməti və rabitə

150,74

Milli Depozit Mərkəzi

161,02

Ezamiyyə xərci

1130

Audit xərci

1500

Dövlət büdcəsinə vergilər

1060,14

 

9 2019 10:52 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
26 Fevral 2020 | 02:29
MƏTANƏT A
26 Fevral 2020 | 02:28
KAPİTAL BANK
26 Fevral 2020 | 02:24
B İ L D İ R İ Ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə