Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“İsmayıllı Quşçuluq “ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

“İsmayıllı Quşçuluq “ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı
Aktivlər 2018-ci il
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 557
Debitor borclar 397
Keçmiş illərin zərəri 372306
Cəmi qısamüddətli aktivlər 373260
Mallar və ehtiyatlar 39957
Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan quşlar -
Əsas vəsaitlər ( qalıq dəyəri ilə) 1463183
Quraşdırılmamış avadanlıq 16739
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 1519879
CƏMİ AKTİVLƏR 1893139
Öhdəliklər
Uzunmüddətli bank kreditləri 331617
Uzun-qısa müddətli öhdəliklər 5000
Təsisçilərlə hesablaşmalar 299320
Vergilər -
Sair qısamüddətli öhdəliklər -
Cəmi öhdəliklər 635937
Kapital
Nizamnamə kapitalı 1257202
Cəmi kapital 1257202
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL 1893139
Mənfəət və zərər haqqında hesabat
Malların təqdim edilməsindən gəlir 5745
Cəmi əməliyyat xərcləri 5335
Mənfəət 210
 
 
İdarə heyəti
17 2019 10:58 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
11 Dekabr 2019 | 03:46
B i l d i r i ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə