Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

Şəhər və rayonlar üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan daxilolmalardan büdcə ilinin sonuna artıq daxil olan vəsaitin müəyyən hissəsinin həmin şəhər və rayonların sərəncamında saxlanılması və istifadəsi Qaydası

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 3 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
 


1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qayda şəhər və rayonlar üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan daxilolmalardan büdcə ilinin sonuna artıq daxil olan vəsaitin müəyyən hissəsinin həmin şəhər və rayonların sərəncamında saxlanılmasına və istifadəsinə dair məsələləri tənzimləyir.
1.2. Bu Qaydanın 1.1-ci bəndində nəzərdə tutulan vəsaitin müəyyən hissəsi dedikdə, bu Qaydanın 2.2-ci bəndində nəzərdə tutulan daxilolmalar istisna olmaqla, şəhər və rayonlar üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan digər daxilolmalardan büdcə ilinin sonuna artıq daxil olan vəsaitin 50 faizinin (həmin il üçün dövlət büdcəsinin yerli gəlirlərində vergi orqanlarının nəzarəti ilə təmin olunan vergilərin proqnozlaşdırılan məbləğinin 10 faizindən artıq olmamaqla) yerli icra hakimiyyəti orqanlarının büdcədənkənar gəlirlərinə aid edilən hissəsi başa düşülür.
1.3. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yerli icra hakimiyyəti orqanlarının büdcədənkənar gəlirlərinin proqnozlaşdırılması məqsədilə hər il iyul ayının 1-dək respublikanın şəhər və rayonları üzrə vergi uçotuna alınmış, habelə bu Qaydanın 2.2.1 – 2.2.4-cü yarımbəndlərində qeyd olunan şəxslərlə bağlı əvvəlki il və cari ilin ötən dövrü üçün hesablanmış, azaldılmış, ödənilmiş və artıq ödənilmiş daxilolmalara dair məlumatları Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə (bundan sonra – Maliyyə Nazirliyi) təqdim edir. 
1.4. Maliyyə Nazirliyi növbəti il üçün dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi prosesində, bu Qaydanın 2.2-ci bəndində göstərilən daxilolmalar istisna olmaqla, şəhər və rayonlar üzrə cari büdcə ilinin sonuna vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan digər daxilolmaların gözlənilən icrasına dair məlumatlar əsasında artıq daxil olan vəsaitin yerli icra hakimiyyəti orqanlarının büdcədənkənar gəlirlərinə aid edilən hissəsini nəzərdə tutur.
2. Büdcədənkənar vəsaitin formalaşdırılması, gəlir və xərclər smetasının təsdiq edilməsi prosedurları
2.1. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan daxilolmalardan büdcə ilinin sonuna artıq daxil olan vəsaitin bu Qaydanın 1.2-ci bəndində nəzərdə tutulan hissəsi yerli icra hakimiyyəti orqanlarının büdcədənkənar gəlirlərinə aid edilir.
2.2. Bu Qaydanın 2.1-ci bəndi aşağıdakı daxilolmalara şamil edilmir:
2.2.1. neft-qaz sahəsində fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri (podratçılar) üzrə daxilolmalara;
2.2.2. “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun mədaxil mənbələri üzrə daxilolmalara;
2.2.3. dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları, dövlət büdcəsindən və dövlətə məxsus fondlardan maliyyələşən digər orqan və qurumlar, habelə səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər (vergi ödəyiciləri) üzrə daxilolmalara;
2.2.4. bu Qaydanın 2.2.1-ci və 2.2.3-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulan vergi ödəyiciləri ilə yanaşı, mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınan digər vergi ödəyiciləri üzrə daxilolmalara.
2.3. Maliyyə Nazirliyi respublikanın şəhər və rayonları üzrə cari büdcə ili üçün müəyyən olunmuş proqnozun bu Qaydanın 2.2.1 – 2.2.4-cü yarımbəndlərində qeyd olunan vergi ödəyicilərinə aid hissəsini müəyyən edir, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanvar ayının 20-dək əvvəlki büdcə ilində həmin vergi ödəyicilərindən daxilolmalar barədə məlumatları Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir. 
2.4. Maliyyə Nazirliyi cari büdcə ilində yanvar ayının 25-dək əvvəlki büdcə ilinin nəticələrinə əsasən, bu Qaydanın 2.2-ci bəndinin tələbləri nəzərə alınmaqla, şəhər və rayonlar üzrə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan daxilolmalardan artıq daxil olan hissəsinin 50 faizinin məbləğini müəyyən edir və onun istifadəsi ilə bağlı təkliflərin təqdim edilməsi üçün müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanlarına göndərir.
2.5. Yerli icra hakimiyyəti orqanları bu Qaydanın 2.4-cü bəndinə əsasən, cari büdcə ilində fevral ayının 1-dək gəlir və xərclər smetasının layihəsini və həmin smeta layihəsinə dair izahat məlumatlarını Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir.
2.6. Maliyyə Nazirliyi cari büdcə ilində fevral ayının 10-dək protokolla rəsmiləşdirilmiş yerli icra hakimiyyəti orqanlarının büdcədənkənar vəsait üzrə gəlir və xərclər (funksional və iqtisadi təsnifatlarının istiqamətləri üzrə) smetasını təsdiq edir. 
2.7. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının büdcədənkənar vəsait üzrə gəlir və xərclər smetasının bir nüsxəsi Maliyyə Nazirliyində saxlanılır, digər nüsxələri isə müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanlarına və Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinə təqdim edilir.
3. Büdcədənkənar vəsaitdən istifadə istiqamətləri
3.1. Bu Qaydanın 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulan büdcədənkənar gəlirlərin istifadəsi aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
3.1.1. vəsaitin 25 faizi yerli icra hakimiyyəti orqanları işçilərinin sosial müdafiəsinə; 
3.1.2. vəsaitin 25 faizi şəhid ailələrinin və aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsinə;
3.1.3. vəsaitin 50 faizi aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
3.1.3.1. mədəniyyətin, incəsənətin, turizmin və idmanın inkişafı sahəsində tədbirlərin təşkilinə;
3.1.3.2. şəhər və rayon üzrə yaşayış məntəqələri ərazilərinin abadlaşdırılmasına, yaşıllıqların mühafizəsinə və yolların çəkilməsinə.
4. Yekun müddəalar
4.1. Yerli icra hakimiyyəti orqanları büdcədənkənar vəsait üzrə gəlirlər və xərclər smetasının icrası barədə bu Qaydaya əlavəyə uyğun olaraq rüblük hesabat tərtib edir və hər rübdən sonrakı ayın 20-dək aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə təqdim edirlər.
4.2. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli şəxsləri büdcədənkənar vəsaitin Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılaraq təsdiq edilmiş smetaya uyğun xərclənməməsinə və təyinatı üzrə istifadə edilməməsinə görə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə əsasən məsuliyyət daşıyırlar.

 

“Şəhər və rayonlar üzrə vergi orqanlarının

xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan

daxilolmalardan büdcə ilinin sonuna artıq daxil

olan vəsaitin müəyyən hissəsinin həmin

şəhər və rayonların sərəncamında

saxlanılması və istifadəsi Qaydası”na əlavə

 

______________________________________________

(yerli icra hakimiyyəti orqanının adı)

 

20__-ci ilin ____ rübü üzrə artan yekunla

 

Büdcədənkənar vəsait üzrə gəlirlər və xərclər smetasının icrası barədə rüblük

 

H E S A B A T

 

 

 

 

 

manatla

Göstəricilər

Smetada nəzərdə tutulmuşdur

Daxil olmuşdur

Kənarlaşma

(+;-)

                           Gəlirlər

 

 

 

Xərclər

Smetada nəzərdə tutulmuşdur

Xərclənmişdir

Kənarlaşma

(+;-)

Təsnifat

kodu

Cəmi xərclər

 

 

 

o cümlədən

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd. Smeta büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatının paraqraf, maddə və yarımmaddələrinə əsasən tərtib edilir.

           

 

4 2019 04:02 - FƏRMANLAR
FƏRMANLAR

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə