Köhnə versiya

Ən son xəbərlər

Son buraxılış
Arxiv

“Ana Vətən” Partiyasının 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat

 

 

 

 

 (manatla)

Maddələrin adları

Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

Gəlirlər

o cümlədən:

 

135714.28

 

112745.11

dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait

135714.28

 

112745.11

 

Xərclər,

o cümlədən:

 

136505.88

 

114689.98

cari işlərə sərf olunan vəsait

105561.13

 

99802.78

 

siyasi partiyanın saxlanmasına və informasiya təminatına çəkilən xərclər

17193.95

 

13762.23

 

aşağı təşkilatlara ödənclər

12560.00

 

1124.97

 

ammortizasiya xərci

1190.80

 

 

 

ümumi mənfəət (zərər)

 

 

-791.6

 

-1944.87

             
 

 

 

 

 

 

                                          MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Ana Vətən” Partiyasının rəhbərliyinə

 

Rəy

 

Biz,  ”Ana Vətən” Partiyasının 2018-ci il  yanvarın 1-dən dekabrın  31 –dək  olan dövr ərzində sərf edilən vəsaitin təsdiqlənmiş  büdcə göstəricilərinə uyğunluğunun auditini aparmışıq.

Bizcə, əlavə edilmiş gəlir və xərclər haqqında hesabat partiyanın  2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə nəticələrini Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

 

Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə Hesabatlarının auditi üçün  auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid  etik normalarla Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq partiyadan asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi  IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik.  Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri

 

Biz müəyyən etmişik ki, hesabatımızda məlumat veriləcək (digər) audit məsələləri mövcud deyil.

 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MMUS (Milli Mühasibat Uçotu Standartları) uyğun olaraq hazırlanmasına , düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik partiyanı ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik partiyanın fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər partiyanın maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.       

 

 

            Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

 

Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara  aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər  səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə təqdim edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı yarandığı  halda  əhəmiyyətli hesab edilir.

 

 

 

“Şəfəq Audit Konsaltinq”

MMC-nin auditoru                                                       A. A. Ağayev

 

                                                                                      27 fevral 2019-cu il

 

7 2019 00:43 - REKLAM VƏ ELAN
REKLAM VƏ ELAN
10 İyul 2020 | 03:10
B İ L D İ R İ Ş

Köhnə versiyamızdan xəbərləri izlə